skip to Main Content

Soovitusindeks näitab kliendisuhte kvaliteeti

Soovitusindeks põhineb asjaolul, et kui inimene kedagi või midagi oma sõbrale-tuttavale soovitab, siis ta võtab omale vastutuse soovitatu kvaliteedi eest.

Soovitusindeks on tõepoolest lihtne, arusaadav ning kergesti jälgitav.
Selle mõõtmiseks kasutatav metoodika on selge, mistõttu on selle abil hea seada eesmärki kogu firmale ning töötajatele.
Soovitusindeksi ja firma kasvu vahel on tõestatud positiivne korrelatsioon.
Allikas: Sõbraliku konkurendi esitlusest

Soovitusindeksi mudel aitab lahendada probleeme, mis tekivad tavapäraste suuremahuliste kliendiküsitlustega. Väga olulisel kohal on enne küsimise alustamist omavahel läbi arutada, miks me tegelikult tahame kliendilt tagasisidet küsida ja mida me saadud infoga peale hakkame. Ja täpsustada, millist probleemi me soovime sellega lahendada või millist probleemi ennetada.Recommy.com logo

  • Kliendid ei taha küsimustele  (sisuliselt) vastata
  • Küsime liiga palju küsimusi korraga (10, 20 ja rohkemgi)
  • Järledused ja seosed on liiga keerulised
  • Väljaõpetatud prooviostjad ei anna adekvaatset pilti
  • Saame keskmise numbri, mida on raske tõlgendada
  • Tagasiside on anonüümne ja me ei tea, keda aidata
  • Info jõuab meieni liiga hilja ja  pole enam midagi ette võtta
  • Puudub konkreetsus, mida siis peab paremaks muutma
  • Klient ei hooma paremaks muutumist
Mats Soomre

Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 22 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Tema lemmikteemad on meeskond, meeskonnatöö, müügimeeskond, meeskonna juhtimine ja meeskonnarollid.
Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul „Minu kogemused ja kokkupuuted Mats Soomrega on olnud esimesest kohtumisest peale inspireerivad. Mats on kütkestav ning kaasahaarav, innustav ning tähelepanuväärne."

Back To Top