skip to Main Content

Miks noortele meeskonnatöö raske võib olla?

Belbin noortele - Belbin GetSet
Belbin noortele – Belbin GetSet

Rääkisin hiljuti ühe personalijuhiga. Ta oli mures ettevõttesse tööle võetud noorte pärast. Ei, noored polnud hukas! Personalijuhti tegi murelikuks hoopis see, et töövestlusel suurepärast suhtlemisoskust ja uuenduslikke ideid demonstreerinud 20-aastased kogesid meeskonnatöös takistusi.

Miks see nii on? Isiksuseomadused – näiteks hea suhtlemisoskus – ei anna meile infot selle kohta, kuidas inimene tööelus hakkama võiks saada. Eriti kui varasemat töökogemust polegi. Pealegi võib hea suhtleja erinevates olukordades käituda erinevalt: sõprade seas võib ta olla seltskonna hing, töises keskkonnas aga hoopis tagasihoidlikum. Kuidas seda vasturääkivust seletada? Lihtsa tõsiasjaga – inimesed muudavad oma käitumist vastavalt olukorrale.

Järelikult tuleks esmalt välja selgitada, millised on inimese käitumiseelistused töistes olukordades. Siin aitab Belbini meeskonnarollide mudel. Mudeli eesmärk ongi peegeldada seda, mis on nähtaval ehk seda, kuidas inimene erinevates olukordades käitub. Selle väljaselgitamiseks täidab inimene esmalt küsimustiku, kus uuritakse tema käitumiseelistuste kohta. Seejärel annavad oma hinnangu kõrvaltvaatajad: tavaliselt kolleegid. Selle tulemusena valmib käitumiseelistuste analüüs.

Belbin spetsiaalselt noortele

Kuidas aga selgitada välja 16–22-aastaste töiseid käitumiseelistusi, kui neil töökogemus puudub või pole nad meeskonnas töötanud? Belbinil on noorte jaoks spetsiaalne küsimustik – see on lühem ja veidi teisiti üles ehitatud kui kogenud töötajate oma. Kõrvaltvaataja tagasiside andjad võivad olla näiteks õpingukaaslased või sõbrad, kellega koos on noor inimene midagi teinud. Küll aga ei sobi hinnangu andjaks ema ja isa, sest nemad ei pruugi jääda objektiivseks – on ju oma laps kõige targem, tublim ja osavam …

Enesehinnangu ja kõrvaltvaatajate arvamuste põhjal valmib analüüs, millest saab selgust noore inimese loomupärastest tugevustest ja nõrkustest. See on talle hea enesearengu tööriist. Kuid mitte ainult talle – juhtidele ja teistele meeskonnaliikmetele annab Belbini meeskonnarollide analüüs kirjelduse, mida sellelt noorelt inimeselt oodata on. Kas ta on ideede genereerija või tegutseja inimene, tugev analüütik või suhete hoidja? Milline on tema varjatud pool – äkki on temas midagi sellist, mida keegi teine, sh tema ise pole veel avastanud?

Belbin GetSet profiil

Belbin GetSet Enesehinnang (SPI)
Belbin GetSet Enesehinnang (SPI)
Enesehinnang
Belbin GetSet Kõrvaltvaatajad (OBS)
Kõrvaltvaatajad
Belbin GetSet Profiil (SPI+OBS)
Enesehinnang ja kõrvaltvaatajad

16. aastase noormehe meeskonnarolllide profiilid. Hästi om märgata sarnasusi ja erinevus enesehinnangu ja kõrvaltvaatajate (sõbrad) hinnangutel.

Belbin aitab noori paigal hoida

Muide, mulle tundub, et oma tugevuste üles leidmine ja arendamine on just noorte puhul eriti oluline – ja seda just tööandja vaatevinklist. On ju teada, et noored ei kipu ühe tööandja juures kuigi kaua töötama. Palgainfo Agentuuri viimane uuring sedastas, et suisa veerand noortest ei plaani oma praeguse tööandja juures üle aasta töötada! Võib-olla aitaks noorte motivatsiooni üleval hoida seegi, kui nad õpivad ennast paremini tundma ja saavad teha tööd, kus nad oma tugevusi kõige paremini rakendada võivad. Eduelamus – see on ju see, mida me kõik soovime, olgu me noored või veidi vanemad.

NB! Hetkel on kõik “Belbin noortele – Belbin GetSet” aruanded inglise keeles!

Much more information in English www.belbingetset.com

Kirjuta meile, meil on palju rohkem infot

Nimi (nõutav)

Ettevõte või asutus (soovitatav)

E-posti aadress (nõutav)

Telefon (soovitatav)

Tagasiside, küsimus, mõte, tähelepanek ...

Mats Soomre

Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 22 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Tema lemmikteemad on meeskond, meeskonnatöö, müügimeeskond, meeskonna juhtimine ja meeskonnarollid.
Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul „Minu kogemused ja kokkupuuted Mats Soomrega on olnud esimesest kohtumisest peale inspireerivad. Mats on kütkestav ning kaasahaarav, innustav ning tähelepanuväärne."

Back To Top