Skip to content

Reelika Ein

Olen tegelenud juhtimiskvaliteedi, organisatsioonikultuuri arendamise  ja meeskondade modelleerimisega ca 15 aastat. Viimase paari aasta jooksul olen keskendunud innovatsiooni toetava ettevõtte kultuuri kujundamise, muutuste juhtimise ja psühholoogilise turvalisuse teemadele, et aidata ettevõttetel saavutada konkurentsieelis kaasaegsete juhtimispraktikate kaudu. 

Olen Belbini atesteeritud konsultant ning aktiivne mudeli kasutaja viimased kaheksa  aastat. Belbini abil olen toetanud juhte ja meeskondi koostöö ja muudatuste juhtimisel ning värbamisel ja töötajate arendamisel. Belbini mudel on väga hea tööriist töötajate tugevuste ja potentsiaali  mõistmiseks. Kui juhi fookus on töötajate tugevustel, on pühendunud töötajate osakaal umbes 73%. Kui mitte, siis 9% (Gallup).

Olen personalijuhtimise valdkonnas töötanud enam kui 10 aastat, nii spetsialisti kui juhi ametis, nii era- kui avalikus sektoris, nii Eestis kui Baltikumis. Minu senise karjääritee juures väärib vast esile tõstmist Päästeameti personalijuhtimise valdkonnas töötamise kogemus. Päästeamet on Politsei- ja Piirivalveameti kõrval üheks suurimaks Eesti avaliku sektori organisatsiooniks oma ligi 2400 teenistujaga. Päästeameti koolituse ja arenduse talituse juhatajana vastutasin kogu asutuse töötajate värbamise, hindamise, koolitamise valdkondade arendamise eest. Asusin sellele kohale ajal, kui Päästeametis viidi läbi mitu ulatuslikku reformi. Koolituse ja arenduse talituse juhatajana pidin leidma viisid ja meetodid, kuidas toetada organisatsiooni tipp- ja keskastmejuhte ning meeskondi muudatuste ajal. Mulle on omistatud Päästeteenistuse medal personalijuhtimise valdkonna arendamise eest.  Olen Baltikumi tasandil personalijuhi rolli kandnud turunduskommunikatsiooni kontsernis Idea Group.

Loe Reelika artikleid

Organisatsioonidisain
·
11.01.2021

Personalijuhtimise aeg on ümber. Elagu organisatsioonidisain!

Sisuliselt oleme olukorras, kus 10-st töötajast vaid 1 omab selget arusaamist oma rollist ettevõttes, näeb ettevõttes arenguvõimalusi ja kogeb suurepäraseid tööalaseid suhteid kolleegidega ning elab entusiastlikult kaasa ettevõtte missioonile ja visioonile.

Mats Soomre, Belbin Eesti
·
03.05.2024

7 sammu, kuidas luua psühholoogiline turvalisus

Psühholoogiline turvalisus meeskonnatöös eeldab, et mõistame, kuidas teised suhtlevad, mõtlevad ja tegutsevad, millised on nende tugevused ja nõrkused. Meeskonnatöö toimib paremini, kui kohtled inimesi nii, nagu nemad tahavad, et sa neid kohtleksid, mitte nii, nagu sina tahad teisi kohelda.

Back To Top
Search