skip to Main Content

Oleme kuulsad selle poolest, et ei pommita oma kliente liigsete e-kirjadega. Lubame, et ei kavatse seda ka edaspidi teha. Samas on meil hea meel, kui saame kasulikku ja huvitavat infot jagada.

Pärast liitumist saadetakse sulle  automaatselt esimene uudiskiri kolme lugemissoovitusega.

Parimat soovides
Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti

Olen personalijuhtimise valdkonnas töötanud pisut enam kui 10 aastat, nii spetsialisti kui juhi ametis, nii era- kui avalikus sektoris, nii Eestis kui Baltikumis. Minu senise karjääritee juures väärib vast esile tõstmist Päästeameti personalijuhtimise valdkonnas töötamise kogemus. Päästeamet on Politsei- ja Piirivalveameti kõrval üheks suurimaks Eesti avaliku sektori organisatsiooniks oma ligi 2400 teenistujaga. Päästeameti koolituse ja arenduse talituse juhatajana vastutasin kogu asutuse töötajate värbamise, hindamise, koolitamise valdkondade arendamise eest. Asusin sellele kohale ajal, kui Päästeametis viidi läbi mitu ulatuslikku reformi. Koolituse ja arenduse talituse juhatajana pidin leidma viisid ja meetodid, kuidas toetada organisatsiooni tipp- ja keskastmejuhte ning meeskondi muudatuste ajal. Mulle on omistatud Päästeteenistuse medal personalijuhtimise valdkonna arendamise eest.

Alates 2016 algusest olen Baltikumi tasandil personalijuhi rolli kandnud turunduskommunikatsiooni kontsernis Idea Group.

Olen Belbini atesteeritud konsultant ning aktiivne mudeli kasutaja viimased seitse aastat. Belbini abil olen toetanud juhte ja meeskondi koostöö ja muudatuste juhtimisel ning värbamisel ja töötajate arendamisel. Belbini mudel on väga hea tööriist inimloomuse nüansside tajumiseks ja mõistmiseks, seda nii juhtide, meeskondade kui ka iga töötaja tasandil.

Reelika Ein
Belbin Team Roles Accredited
Back To Top