Skip to content

Rasked inimesed, kas nad ikka on olemas?

Mida siis ikkagi peale hakata, kui inimene tundub raske iseloomuga olema?

Rasked inimesed tekitavad erinevaid emotsioone … mis lõpevad tihtipeale arusaamatuste või lausa konfliktiga. Süvenedes konkreetsetesse juhtumitesse, võib julgelt väita, et enamasti pole olemas inimesi, kelle kohta me võiksime öelda “rasked inimesed”! Küll aga on palju inimesi, keda me ei mõista või kellega me ei oska sobivalt käituda või veelgi hullem, ei tahagi nendega koos töötada.

Tihti öeldakse: “Mulle ei meeldi tema suhtumine!”, mis teatud nurga alt vaadates on õigustatud väide. Keeruliseks teeb aga “ebasobiva suhtumise” konkreetne lahti rääkimine, et üheselt aru saada, millises käitumises ebasobiv suhtumine väljendub ja mida peavad need “rasked inimesed” oma käitumises muutma, et suhtumine oleks õige ja aktsepteeritav.

Toimetulek teistega on suuresti tahte ja oskuste küsimus. Elu muutub oluliselt lihtsamaks, kui me teame, millised on teiste inimeste domineerivad meeskonnarollid, siis oskame ka valida sobiva käitumise, et nendega hea kontakt luua. Seda muidugi eeldusel, et me soovime head kontakti luua ja selle inimesega ka häid suhteid saavutada rääkimata hästi tehtud tööst!

Rasked inimesed omavad meeskonnas kasulikku rolli
Kliki suuremaks: Rasked inimesed omavad meeskonnas kasulikku rolli

Raske iseloomuga inimesed võivad meeskonnas olulist rolli mängida, kui neid õigesti kohelda ja mitte oodata neilt seda, mida nad nagunii ei tee.

Sageli kerkivad probleemid esile ka sellepärast, et inimesed on liiga sarnased. Neil on ühesugused huvid, sarnased anded ja nende lähenemisviis on samuti ühesugune. Nii on neil raske oma identiteeti kehtestada ning neil ei õnnestu saavutada töösuhetes potentsiaalseid eeliseid.

Kui soovid teistega edukalt koostööd teha, siis on oluline teha neile seda, mida nad soovivad, et sa neile teeksid. Pea meeles, et see põhimõte kehtib vastastikku!

Paraku on siiski olemas ka rasked inimesed

Paraku on mõnikord meeskonnas inimesi, kes on enesekesksed, laisad, ebakompetentsed, virisevad või pahatujulised, töötavad meeskonnale vastu või keeravad lausa „käru”, olles sealjuures koormaks nii klientidele kui ka kolleegidele. Nende inimeste muutmisele või katsetesse toimivat töösuhet jätkata ei maksaks panustada liiga palju aega ega energiat.

Selliste töötajate huvisid ei tohi kunagi asetada kõrgemale ülejäänud ettevõtte ja kolleegide huvidest. Need inimesed ise kui ka neid ümbritsevad kolleegid tuleb piinadest võimalikult kiiresti vabastada.

Tunned inimest, oskad temaga paremini toime tulla

Igal inimesel on tugevad meeskonnarollid ja vähim eelistatud meeskonnarollid, mille vahele jäävad toimetuleku rollid, mida saab vaadata kui varjatud potentsiaali, mis omakorda on vägagi suur ressurss juhtimise ja meeskonnatöö vaates. Pea meeles, et iga meeskonnarolli tugevustega kaasnevad ka lubatud nõrkused, mis on selle rolliga kaasnevad eripärad. Kui nendega üle pingutad või kasulikku poolt mitte rakendada, muutuvad nad lubamatuteks nõrkusteks, mis rikuvad nii meeskonnatöö kui motivatsiooni.

Tsiteerides äripartnerilt äripartnerile öeldut: “Belbin on isegi sinu programmeerinud inimestest aru saama!”

Mats Soomre ja Helena laus "Kuidas raskete inimestega toime tulla

Soovitused, mida teha ja mida mitte

Püüdke sööta neile ette küsimusi ja probleeme ning ergutage neid oma ideedega lagedale tulema.

Ärge lootke neilt tavapärast ega kritiseerige nende ideid, mis pole otsekohe rakendatavad.

Püüdke nendega konsulteerida, kui on tarvis teha keerulisi otsuseid ja esitage küsimusi, et neid kõnelema saada.

Ärge tõrjuge neid entusiasmi ja üldsuse surve abil ega oodake kiireid otsuseid. Ärge püüdkegi neile midagi “maha müüa”.

Püüdke hinnata nende panust teadmiste allikana ja teadmiste otsijana ning paluge neil meeskonna jaoks vajalikke uurimistöid teha.

Ärge  jätke neid omaette, vaatamata sellele, et nad ei käi meelsasti teistega läbi ega kaasake neid laialivalguvatesse ja kindlat kava mittejärgivatesse aruteludesse.

Püüdke teha nad vastutavaks asjade organiseerimise eest ja selgitage neile süstemaatilisel viisil, mida on tarvis teha.

Ärge unustage, et neile antav teave peab olema selge ega katsetage nende peal ebaharilikke ideid.

Püüdke neile selgitada, millised on prioriteedid ja tähtajad ja laske neil tegelda asjade kontrollimisega.

Ärge näidake välja, et nende perfektsionismi taotlus teile muret teeb ega koormake neid töödega üle ega määrake võimatuid täheaegu.

Püüdke olla salliv ja abivalmis, kui nende kärsitus probleeme tekitab ja tehke viivitamata, mida nõutakse.

Ärge kalduge kõrvale sellest, mida nõutakse ega püüdke neile vastu vaielda.

Püüdke käsitleda nendega laiemaid probleeme ja tehke ära see, mida olete lubanud.

Ärge püüdke saavutada nendega suheldes pealtnäha üht, aga tegelikult hoopis teist eesmärki ega õõnestage nende jalgealust sellega, et ajate nende selja taga mingit oma „diili” või klaarite isiklikke suhteid

Püüdke sütitada nende entusiasmi ja ergutage neid suhtlema, asju uurima ja teistega läbi rääkima.

Ärge nõudke neilt liiga palju detaile ega eeldage, et nad kõik lubatu ka täidavad.

Püüdke paluda, et nad teid pingelises olukorras isiklikult aitaksid ja paluge neil sekkuda, kui on tarvis tegemist teha vihaste kaaslastega.

Ärge sundige neid tegema isiklikke otsuseid ega pidage enesestmõistetavaks, et nad millega iganes nõustuvad.

Loe edasi

Toiduakadeemia ja meeskonnatöö koolitus

Meeskonnatöö restart Toiduakadeemias

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“

Vaidlemine ja jonnimine

Kuidas hakkama saada jonnijate ja vaidlejatega?

Kas vaidlemine on vastutöötamine? Kas vaikimine on ignoreerimine? Pole olemas raskeid inimesi, kuid leidub palju inimesi, keda me ei mõista või ei tahagi mõista. Rasketel inimestel on meeskonnas kindel kasulik roll, kui nendega õigel moel käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee.

Pühendumus ja tugevuste teadvustamine

Pühendumus suureneb 6 sammuga

Pühendumus on meeskonnatöö edukuse seisukohalt võtmeküsimus. Kindlasti ei ole mõtet sundida inimesi oma nõrkusi parandama, see ei tööta. Nõrkusi ei saa üldse kuigivõrd arendada – aga inimeste tugevusi saab arendada lõputult. Pühendumus suureneb märkimisväärselt, kui inimesed saavad rakendada oma tugevusi.

Oskame meeskonda aidata, kirjuta meile

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Back To Top
  Search