skip to Main Content

Individuaalsed aruanded

Meeskonnarollide Individuaalsed aruanded koos kolleegide hinnangutega sisaldavad 13 lehekülge informatsiooni, aidates suurendada eneseteadlikkust läbi oskuse oma tugevusi parimal võimalikul moel rakendada ja (lubatud) nõrkusi juhtida.
Individuaalse aruande paremaks mõistmiseks ja tõlgendamiseks on abiks lisamaterjal „Kuidas… kasutada Belbini aruandeid eneseteadlikkuse ja isikliku efektiivsuse tõstmiseks”.

Meeskondlikud aruanded

Meeskondliku aruande puhul on tegemist 10-leheküljelise analüüsiga, mida on kasulik rakendada meeskonna varjatud potentsiaali leidmiseks, meeskonna ebaedukuse mõistmiseks või uue meeskonna loomiseks.
Meeskondliku aruande paremaks mõistmiseks ja tõlgendamiseks on abiks lisamaterjal „Kuidas… mõista ja võtta maksimum Belbini Meeskondlikust aruandest”.

Klikkides ülalpool olevatel linkidel, avaneb PDF formaadis fail, mille lugemiseks on vaja Adobe Reader’it. Vajadusel saate Adobe Reader’i alla laadidida ja installeerida Adobe kodulehelt

Töösuhete aruanded

Belbini Töösuhete aruanne võimaldab analüüsida kahe inimese (juht-alluv, kolleeg-kolleeg) omavahelisi töösuhteid või terve meeskonna indiviidide vahelisi suhteid üksikisikuliselt. Aruanne hindab kahe inimese tugevaimate meeskonnarollide põhjal, millised on võimalused koostöös edu saavutada ning millised on võimalikud riskikohad. Aruande lõpus leiate mõned küsimused edasiseks aruteluks ja mõtlemiseks.

Klikkides ülalpool olevatel linkidel, avaneb PDF formaadis fail, mille lugemiseks on vaja Adobe Reader’it. Vajadusel saate Adobe Reader’i alla laadidida ja installeerida Adobe kodulehelt

Töökoha analüüsi aruanded

Töökoha nõuete küsimustik täidetakse töökoha otsese vastutaja poolt, mille tulemusena koostatakse aruanne, mis kirjeldab töökohta meeskonnarollide mõistes. Antud aruandega on võimalik võrrelda tööle kandideerija profiili ning selle põhjal koostada Töövõrdluse aruanne, mis selgitab välja kandidaadi sobivuse antud töö eelduste ja vajadustega. Õigesti tõlgendatuna on Töövõrdluse aruanne äärmiselt kasulik abimees õige valiku tegemiseks värbamisel!
Uue inimese kaasamiseks meeskonda on abiks meie lisamaterjal „Kuidas… kasutada Belbini aruandeid uue inimese liitmiseks meeskonnaga”.

Klikkides ülalpool olevatel linkidel, avaneb PDF formaadis fail, mille lugemiseks on vaja Adobe Reader’it. Vajadusel saate Adobe Reader’i alla laadidida ja installeerida Adobe kodulehelt

Meeskonnatöö, Meeskonnarollid Ja Koostöö

Meeskonnarollide tutvustus ja kirjeldus

Dr. Meredith Belbin: "Meeskonnaroll on soodumus mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.“ Kokku on 9 meeskonnarolli, igal omad tugevused ja lubatud nõrkused.
Loe edasi
Back To Top
Search