Skip to content

Meeskonnarollide individuaalne aruanne

Meeskonnarollide individuaalsed aruanne sisaldavad 13 lehekülge informatsiooni, aidates suurendada eneseteadlikkust läbi oskuse oma tugevusi parimal võimalikul moel rakendada ja lubatud nõrkusi juhtida. Individuaalne aruanne pannakse kokku enesehinnangu küsimustikud ja kõrvaltvaatajate tagasiside põhjal. Individuaalse aruande paremaks mõistmiseks ja tõlgendamiseks on abiks lisamaterjal „Kuidas kasutada Belbini aruandeid eneseteadlikkuse ja isikliku efektiivsuse tõstmiseks”.

Kõrval olevast aknast saad avada ja vajadusel ka alla laadida täispikad näidisaruanded pdf failina.

Aruandeid tellima

Meeskonnarollide meeskondlik aruanne

Meeskondliku aruande puhul on tegemist 10-leheküljelise analüüsiga, mida on kasulik rakendada meeskonna varjatud potentsiaali leidmiseks, meeskonna ebaedukuse mõistmiseks või uue meeskonna loomiseks. Meeskondliku aruande paremaks mõistmiseks ja tõlgendamiseks on abiks lisamaterjal „Kuidas mõista ja võtta maksimum Belbini Meeskondlikust aruandest”.

Kõrval olevast aknast saad avada ja vajadusel ka alla laadida täispikad näidisaruanded pdf failina.

Aruandeid tellima

Töösuhete aruanne

Belbini Töösuhete aruanne võimaldab analüüsida kahe inimese (juht-alluv, kolleeg-kolleeg) omavahelisi töösuhteid või terve meeskonna indiviidide vahelisi suhteid üksikisikuliselt. Aruanne hindab kahe inimese tugevaimate meeskonnarollide põhjal, millised on võimalused koostöös edu saavutada ning millised on võimalikud riskikohad. Aruande lõpus leiate mõned küsimused edasiseks aruteluks ja mõtlemiseks.

Kõrval olevast aknast saad avada ja vajadusel ka alla laadida täispikad näidisaruanded pdf failina.

Aruandeid tellima

Töökoha analüüsi aruanne

Töökoha nõuete küsimustik täidetakse töökoha otsese vastutaja poolt, mille tulemusena koostatakse aruanne, mis kirjeldab töökohta meeskonnarollide mõistes. Antud aruandega on võimalik võrrelda tööle kandideerija profiili ning selle põhjal koostada Töövõrdluse aruanne, mis selgitab välja kandidaadi sobivuse antud töö eelduste ja vajadustega. Õigesti tõlgendatuna on Töövõrdluse aruanne äärmiselt kasulik abimees õige valiku tegemiseks värbamisel!

Uue inimese kaasamiseks meeskonda on abiks meie lisamaterjal „Kuidas kasutada Belbini aruandeid uue inimese liitmiseks meeskonnaga”.

Kõrval olevast aknast saad avada ja vajadusel ka alla laadida täispikad näidisaruanded pdf failina.

Aruandeid tellima

Töökohaga sobivuse aruanne

Aruandeid tellima

Töökohaga (mitte)sobivuse aruanne

Back To Top
Search