Skip to content

Näed coachingust abi tõusmas? Saame aidata

Kui kokku saavad coaching ja Belbin

Coaching
Coaching keskendub lahendusele, Belbin tugevustele

Kui klient ja coach kohtuvad, läheb mõlemal aega teineteise tundma õppimiseks – millist tempot valida, milline on suhtlemis- ja tegutsemisstiil ja kuidas kõige efektiivsemalt liikuda eesmärkide suunas.

Inimesed jõuavad coachi juurde väga erinevatel põhjustel – töökoha vahetuse sooviga, eesmärkide ülevaatamine, keerukus nö „raskete“ inimestega toimetulekul, harjumuste muutmise sooviga ja tihti ei olegi kohe konkreetset teemat, vaid see ilmneb kohtumiste käigus.

Kuidas saab Belbin toetada coachingu protsessi?

Iga suhtlus on unikaalne ja vajab õiget lähenemist

Tööelus ja igapäevaelus tuleb kõigile kasuks iseenda tundmine, teiste tundmine, enese ja teiste mõju teadvustamine ning oskus valida situatsiooniga sobiv käitumisviis. Belbin annab võimaluse kiiremini häälestada end kliendi lainele. Lihtsam on mõista millist tempot valida, millised küsimused esitada, millal olla intensiivsem ja millal konkreetsem.

Siinkohal on kindlasti oluline coachil tunda ka iseenda meeskonnarolle ning valida õige suhtlemise viis.

Selgus eesmärkides ja iseenda tundmine annab inimestele enesekindluse

Kui inimesel on plaanis töökoha vahetus aga ta ei tea mis suunas liikuda või on kadunud enesekindlus, et teha esimene samm on hea kui saab julgustust ja selgust näiteks läbi coachingu. Belbini meeskonnarollide raport on sellistes olukordades andnud ülevaade inimese tugevustest ja lubatud nõrkustest, varjatud potentsiaalist ja võimalikest sobivatest ametikohtadest. Teinekord selgub sessioonide käigus, et inimese tegelik karjäärisoov on hoopis muu kui ta on senimaani arvanud. On tõeliselt inspireeriv näha inimesi coachingu sessioonidel avastamas uusi võimalusi ja lahendusi ning põlevat soovi tegutsema asuda.

Loe lisaks Helena Laus kirjutatud artiklit  “Kuidas vestlusel oma tugevusi esile tuua”

Igal inimesel on oma stiil ja viis eesmärkideni jõudmisel

Näiteks IN-VO-MT (Innovaator, Võimaluste Otsija, Meeskonnatöötaja) ei pruugi olla kõige praktilisem asjade lõpule viija ning vajab toetust konkrteetsete ja realistlike eesmärkide seadmisel, samuti võib ta vajada vahepealseid kohtumisi edusammude jälgimise osas.

Samas kui näiteks TE-KU-HI (Teostaja, Kujundaja, Hindaja) tahab selget ja läbimõeldud suunda, efektiivset tegevusplaani ja ilmselt ka veidi soovitust vahepeal hinge tõmmata eesmärkide poole liikumisel.

Coachi rolliks ongi tunnetada kuidas kõige paremini toetada, inspireerida ja julgustada inimest oma tugevusi arendama, hindama ja maksimaalselt kasutama. Suureks abiks on siin Belbini meeskonnarollide analüüsid. Vaata lisaks Meeskonnarollide analüüsi näidisaruandeid.

Coaching suurendab julgust katsetada uusi lahendusi

Coaching ja coach

Inimestes on peidus palju enamat kui nad oskavad sageli arvata või uskuda. Minu jaoks tähendab coaching inimese eneseusu tõstmist, aitamist jõuda edasi oma unistuste poole, toetada teda leidmaks peidus olevaid võimalusi. Coachina olen teekaaslane, kes õigel hetkel küsib, jälgib ja peegeldab ning aitab leida sobiva viisi, kuidas jõuda lähemale eesmärkidele.
Coaching on tulemustele suunatud protsess ja sobib inimesele, kes on valmis mugavustsoonist välja tulema ja arenguhüppe tegema, kuid soovib seda teha coachi abil.

Coachingu filosoofia on, et inimesel on olemas kõik võimed soovitud tulemuste saavutamiseks ja coachi ülesandeks on aidata need avastada, hakata neisse uskuma ning siis oma soovid teoks teha.

Olulised märksõnad

 • Sessioonil on kindel struktuur, on algus ja lõpp, vahepeal läbitakse kindlad etapid.
 • Keskendutakse eesmärgi saavutamisele, mitte probleemidele ja nende põhjuste analüüsimisele.
 • Lepitakse kokku kohtumiste arv ja kestus, mille jooksul peab jõudma ees-märgini.
 • Konkreetne, keskendutakse olulisele, sellele mis on eesmärgi saavutamiseks vajalik.
 • Olulist tähelepanu pööratakse sessiooni kulgemisele, mis inspireerib ning avaldab mõju püstitatud eesmärgi saavutamisele.
 • Hinnanguvaba, konfidentsiaalne.
 • Coach ei ütle, mida sa tegema pead ega ole ka probleemide lahendaja, ta on sinu teel sinu kõrval – esitades küsimusi ja pannes sinu mõtted liikuma.
 • Igas inimeses on ressursid, mida aitab coach sessiooni käigus välja tuua.
 • Sessioon on tulevikku vaatav, minevikuga tegelevad muud harud nagu näiteks teraapia.
 • Lepitakse kokku tegevussammud.
 • Keskendutakse igale sammule, mis on vajalik edasiliikumisel eesmärgi poole.
 • Tähistatakse edusamme.

Miks just coaching?

 • Aitab luua selgust soovides ja näha võimalusi
 • Vaadata perspektiivi
 • Innustab eesmärki saavutama
 • Oled teinud reaalsed tegevussammud
 • Lahendus võib olla üllatav, sest pole seotud probleemi põhjusega
 • Algatada ja aidata kaasa muudatuste protsessidele, uue olukorraga kohanduma
 • Avastanud ressursid iseendas
 • On selginenud mõtted ja koorunud lahendused
 • Oled vastanud enda jaoks kergetele ja „rasketele“ küsimustele, mida tavapäraselt kardame endalt küsida
 • Oled ideid analüüsinud kõrvalseisja pilgu läbi
 • Oled saanud ise teha, avastada ja teostada
 • Hea tunne saavutatu üle ning tõdemus: me kõik oleme eelkõige inimesed oma murede ja rõõmudega

Coaching using the Belbin Individual Reports

“Stop working so hard to fix the problem for them. Let them do the work and get the Aha Moment!” M.B. Stanier. During this webinar Jo Keeler and Deborah McGovern of Belbin UK are looking at how you can use the Belbin Individual Reports to help individuals find their own Aha moments – using the language of Belbin Team Roles to facilitate the conversations and learning.

Coachinguga aitavad teid Helena ja Madis

Helena Laus, Belbin Eesti

Helena Laus – personalijuht, koolitaja, mentor ja coach

Helena on inimeste inimene. Talle meeldib aidata inimesi avastada oma potentsiaali, mis on ka põhjus, ta on pea 20 aastat töötanud personalivaldkonnas ning arendanud end coachi ja mentorina. Koolitajana on tema teemadeks teenindus, muutuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine ja meeskonnatöö. Konsultandi ja coachina aitab ta inimestel liikuda oma eesmärkide poole toetades neid karjäärivalikul, aidates teha ettevalmistusi tööintervjuuks, olles abiks harjumuste muutmisel ning leida taas üles fookus. Samuti on ta alustavate personalijuhtidele ja spetsialistidele mentoriks.

Madis Puhm, Tagametsa Loovusmaja, Tiimwerk

Madis Puhm, meeskonnatöö koolitaja ja superviisor

Madis Puhm on meeskonnatöö superviisor ja coach, Belbini meeskonnarollide atesteeritud konsultant, organisatsiooni konfliktivahendaja, Tagametsa Loovusmaja peremees.

Riste Remmelgas

Otsustasime enda juhtide tiimis teha Belbini meeskonnarollide analüüsi ja koolituspäeva. Need tegevused andsid võimaluse eelkõige enda tugevustes, potentsiaalides ja ka nõrkustes veenduda, kuid ka teiste tiimiliikmete profiile paremini mõista, sest koostöö parendamine ja tugeva usalduse saavutamine tiimis on meie prioriteet. Ja et see mõistmine just individuaalsel tasemel veel tugevam oleks, sai koolitajaga kokku lepitud kõikidele juhtidele personaalne 1-1 kohtumine (coaching), kus nad said süvitsi enda profiili/rollidesse sisse minna ning enda jaoks kõige olulisemad ja fookust vajavad teemad läbi arutada. Selle tiimi personalijuhina sain ise kinnitust ja rohkem selgust juhtide osas ning tekkis visioon nende tuleviku koostööst ja arengumomentidest. Samuti sain projekti läbides ja kõikide tulemusi analüüsides tervikliku pildi, et millist töökeskkonda ja tuge iga liige vajab, et tiimirahulolu, individuaalne rahulolu, isiklikud eesmärgid ning ettevõtte eesmärgid saaksid saavutatud.

Kiidan koolitajat Helena Lausi, kes meie analüütilised ja tugevat hindajageeni omavad advokaadid heas mõttes „lahti muukis“. Üllatuslikult nägin juba selle projekti jooksul juhtides muutusi – teadlikus enda tugevustest, potentsiaalidest ja nõrkustest annab võime ennast edukamalt juhtida, seada reaalseid eesmärke ja ületada igasugused kahtlused ja takistused, mis meid tihtilugu piiravad. Aitäh!

Riste Remmelgas, Personalijuht - Advokaadibüroo Emerald Legal
Kati Luhaäär

Mul on ääretult hea meel, et meie teed Helena-ga ristusid. Ta on inspireeriv professionaal ning suurepärane vestluskaaslane, kelle poole olen saanud mitmel korral pöörduda, et tööalaseid mõttepuntraid lahti harutada.

Helena oskab väga meisterlikult vestlust suunata, peegeldada ja mõtteid ümber sõnastada, et avaneksid erinevad vaatenurgad ning fookus langeks olulisele. Olen väga tänulik Helena positiivsuse ja kindlustunde eest, mida on olnud vaja, et liikuda edasi selgema ja kindlama visiooniga.

Kati Luhaäär, personalispetsialist - Advokaadibüroo Sorainen

Võta ühendust ja küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Back To Top
  Search