skip to Main Content

Coaching keskendub lahendusele, Belbin tugevuste rakendamisele

Coaching

Kui kokku saavad coaching ja Belbin

Kui klient ja coach kohtuvad, läheb mõlemal aega teineteise tundma õppimiseks – millist tempot valida, milline on suhtlemis- ja tegutsemisstiil ja kuidas kõige efektiivsemalt liikuda eesmärkide suunas.

Inimesed jõuavad coachi juurde väga erinevatel põhjustel – töökoha vahetuse sooviga, eesmärkide ülevaatamine, keerukus nö „raskete“ inimestega toimetulekul, harjumuste muutmise sooviga ja tihti ei olegi kohe konkreetset teemat, vaid see ilmneb kohtumiste käigus.

Kuidas saab Belbin toetada coachingu protsessi?

Iga suhtlus on unikaalne ja vajab õiget lähenemist.

Tööelus ja igapäevaelus tuleb kõigile kasuks iseenda tundmine, teiste tundmine, enese ja teiste mõju teadvustamine ning oskus valida situatsiooniga sobiv käitumisviis. Belbin annab võimaluse kiiremini häälestada end kliendi lainele. Lihtsam on mõista millist tempot valida, millised küsimused esitada, millal olla intensiivsem ja millal konkreetsem.

Siinkohal on kindlasti oluline coachil tunda ka iseenda meeskonnarolle ning valida õige suhtlemise viis.

Selgus eesmärkides ja iseenda tundmine annab inimestele enesekindluse.

Kui inimesel on plaanis töökoha vahetus aga ta ei tea mis suunas liikuda või on kadunud enesekindlus, et teha esimene samm on hea kui saab julgustust ja selgust näiteks läbi coachingu. Belbini meeskonnarollide raport on sellistes olukordades andnud ülevaade inimese tugevustest ja lubatud nõrkustest, varjatud potentsiaalist ja võimalikest sobivatest ametikohtadest. Teinekord selgub sessioonide käigus, et inimese tegelik karjäärisoov on hoopis muu kui ta on senimaani arvanud. On tõeliselt inspireeriv näha inimesi coachingu sessioonidel avastamas uusi võimalusi ja lahendusi ning põlevat soovi tegutsema asuda.

Loe lisaks Helena Laus kirjutatud artiklit  “Kuidas vestlusel oma tugevusi esile tuua”

Igal inimesel on oma stiil ja viis eesmärkideni jõudmisel.

Näiteks IN-VO-MT (Innovaator, Võimaluste Otsija, Meeskonnatöötaja) ei pruugi olla kõige praktilisem asjade lõpule viija ning vajab toetust konkrteetsete ja realistlike eesmärkide seadmisel, samuti võib ta vajada vahepealseid kohtumisi edusammude jälgimise osas.

Samas kui näiteks TE-KU-HI (Teostaja, Kujundaja, Hindaja) tahab selget ja läbimõeldud suunda, efektiivset tegevusplaani ja ilmselt ka veidi soovitust vahepeal hinge tõmmata eesmärkide poole liikumisel.

Coachi rolliks ongi tunnetada kuidas kõige paremini toetada, inspireerida ja julgustada inimest oma tugevusi arendama, hindama ja maksimaalselt kasutama. Suureks abiks on siin Belbini meeskonnarollide analüüsid. Vaata lisaks Meeskonnarollide analüüsi näidisaruandeid.

Coaching suurendab julgust katsetada teistsuguseid lahendusi ja luua midagi täiesti uut.

Coaching ja coach

Inimestes on peidus palju enamat kui nad oskavad sageli arvata või uskuda. Minu jaoks tähendab coaching inimese eneseusu tõstmist, aitamist jõuda edasi oma unistuste poole, toetada teda leidmaks peidus olevaid võimalusi. Coachina olen teekaaslane, kes õigel hetkel küsib, jälgib ja peegeldab ning aitab leida sobiva viisi, kuidas jõuda lähemale eesmärkidele.
Coaching on tulemustele suunatud protsess ja sobib inimesele, kes on valmis mugavustsoonist välja tulema ja arenguhüppe tegema, kuid soovib seda teha coachi abil.

Coachingu filosoofia on, et inimesel on olemas kõik võimed soovitud tulemuste saavutamiseks ja coachi ülesandeks on aidata need avastada, hakata neisse uskuma ning siis oma soovid teoks teha.

Coachingu märksõnad

 • Sessioonil on kindel struktuur, on algus ja lõpp, vahepeal läbitakse kindlad etapid.
 • Keskendutakse eesmärgi saavutamisele, mitte probleemidele ja nende põhjuste analüüsimisele.
 • Lepitakse kokku kohtumiste arv ja kestus, mille jooksul peab jõudma ees-märgini.
 • Konkreetne, keskendutakse olulisele, sellele mis on eesmärgi saavutamiseks vajalik.
 • Olulist tähelepanu pööratakse sessiooni kulgemisele, mis inspireerib ning avaldab mõju püstitatud eesmärgi saavutamisele.
 • Hinnanguvaba, konfidentsiaalne.
 • Coach ei ütle, mida sa tegema pead ega ole ka probleemide lahendaja, ta on sinu teel sinu kõrval – esitades küsimusi ja pannes sinu mõtted liikuma.
 • Igas inimeses on ressursid, mida aitab coach sessiooni käigus välja tuua.
 • Sessioon on tulevikku vaatav, minevikuga tegelevad muud harud nagu näiteks teraapia.
 • Lepitakse kokku tegevussammud.
 • Keskendutakse igale sammule, mis on vajalik edasiliikumisel eesmärgi poole.
 • Tähistatakse edusamme.

Miks just coaching?

 • Aitab luua selgust soovides ja näha võimalusi
 • Vaadata perspektiivi
 • Innustab eesmärki saavutama
 • Oled teinud reaalsed tegevussammud
 • Lahendus võib olla üllatav, sest pole seotud probleemi põhjusega
 • Algatada ja aidata kaasa muudatuste protsessidele, uue olukorraga kohanduma
 • Avastanud ressursid iseendas
 • On selginenud mõtted ja koorunud lahendused
 • Oled vastanud enda jaoks kergetele ja „rasketele“ küsimustele, mida tavapäraselt kardame endalt küsida
 • Oled ideid analüüsinud kõrvalseisja pilgu läbi
 • Oled saanud ise teha, avastada ja teostada
 • Hea tunne saavutatu üle ning tõdemus: me kõik oleme eelkõige inimesed oma murede ja rõõmudega

Individual Coaching using the Belbin Individual Reports (webinar in English)

“Stop working so hard to fix the problem for them. Let them do the work and get the Aha Moment!” M.B. Stanier. During this webinar Jo Keeler and Deborah McGovern of Belbin UK are looking at how you can use the Belbin Individual Reports to help individuals find their own Aha moments – using the language of Belbin Team Roles to facilitate the conversations and learning.

Coachinguga aitavad teid Helena, Madis ja Jüri.

Helena Laus

Helena Laus

Koolitaja, coach ja konsultant
Mulle meeldib olla inimeste keskel ja aidata neil avastada oma potentsiaali. See on ilmselt ka põhjus, miks olen pea 18 aastat töötanud personalivaldkonnas. Praegu töötan personalijuhina Apranga Groupis.
Koolitajana on minu teemadeks teenindus, müük, muudatuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine, personalijuhtimine, meeskonnatöö ja coaching.
Madis Puhm Tagametsa Loovusmaja

Madis Puhm

Koolitaja, coach ja superviisor
Ma aitan luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Toimivas meeskonnas on töötajate ja meeskonna potentsiaal parimal viisil kasutuses. Tulemuslikus meeskonnas on fookus ja prioriteedid paigas.
Jüri Kriisemann

Jüri Kriisemann

Vaatleja, coach, enesearenduse ekspert ja elukestva õppimise praktik
Mulle meeldib vaadelda, kuidas inimesed arenevad ja luua selleks soodsad tingimused. Minu roll on olla vaatleja ja peegeldaja.

Registreeru coachingule või küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Meeskonna suurus

  Back To Top