Skip to content
Koordineerija

Koordineerija

Tagab meeskonna keskendumise olulistele eesmärkidele tuues esile iga meeskonnaliikme tugevused.

Tugevused: Elukogenud ja rahulik, toob meeskonnast välja parima ning tunneb ära talendid. Suurepärane motiveerija ja delegeerija, paneb kogu meeskonna eesmärgi suunas liikuma.

Lubatud nõrkused: Võib tunduda manipuleerivana lastes teistel kogu töö ära teha.

Ära imesta, kui ta kogu töö teistele delegeerides jättes mulje, nagu tal endal polekski midagi teha.

Tugevused

Eesmärk Kombineerida meeskonna pingutusi, edendada üksmeelt ja hallata talente.

Koordineerijad on täiskasvanulikud, rahulikud ja enesekindlad töötajad, kelle töö on meeskond kokku tuua ja ühiste eesmärkide nimel tööle panna. Meeskonnas, kus on palju erinevaid oskuseid ja käitumisi, on Koordineerijad need, kes tuvastavad teiste oskused ja oskavad neid kõige paremini rakendada, delegeerides tööd ja julgustades kõiki endast parimat andma.

Koordineerijad hõlbustavad koosolekuid, teevad kindlaks, et kõik panustavad töösse, ja et üksmeel on tagatud, lubamaks meeskonnal edasi minna.

Kuna nad on taktitundelised, taibukad ja omavad kontrolli, peavad Koordineerijad tihti poliitilist rolli mängima, lahendades tülisid viisil, millest meeskond kasu saab.

Võimalikud nõrkused

Tänu oma võimekusele teisi mõjutada võivad Koordineerijad halvimal juhul luua nn “kontoripoliitika” kaudu negatiivse atmosfääri. On erinevus meeskonna jaoks parima olukorra loomise ja omakasupüüdlikult teiste manipuleerimise vahel.

Olles head delegeerijad, võivad Koordineerijad muutuda liiga laisaks, lastes lihtsalt teistel suurema osa tööst ära teha. Kui nad ei panusta töösse sama palju kui teised, võib see viia pahameeleni ja frustratsioonini, muutes teised vähem aldimaks Koordineerija käske järgima.

Et oma rolli effektiivselt mängida, peavad Koordineerijad tuvastama ja arendama talente ilma ise nendega võistlemata. Head Koordineerijad mõistavad, et just meeskonna edu – mitte omakasupüüdlikkus – näitab neid heas valguses.

Lubamatud nõrkused

Kuigi ülesannete delegeerimine on selle rolli tähtis osa, peaksid Koordineerijad veenduma, et nad annavad oma panuse ja ei võta meeskonna pingutuste üle kogu au endale.

Meeskonnarollide sobivus

Koordineerijad sobivad hästi kokku Innovaatori või Kujundajaga, kes annavad neile vabaduse inimesi organiseerida, samal ajal, kui nad ise ideede või eesmärkidega tegelevad. Juhtidena toimivad Koordineerijad hästi kõikide teiste rollidega, aga võivad sattuda vastuollu Kujundajaga, kes tahab juhirolli üle võtta.

Kuidas Koordineerijaid rakendada

SOBIB
Anna neile võimalus teistes parim välja tuua. Räägi nendega, et teha kindlaks, kas su ideid ja vaateid arvestatakse.

EI SOBI
Ära kahjusta nende autoriteeti salajaste plaanidega või isiklike konfliktide ja vaenu õhutamisega.

Optimaalne töökeskkond

Koordineerija vajab koostööaldist keskkonda, kus inimestele antakse vastutus ning neil on autonoomia ja kontroll. Nad võivad muutuda eraldunuks, kui töö nõuab neilt palju detailidele keskendumist.

Mis teda ärritab

Koordineerija on elukogenud, enesekindel ja rahulik inimene, keda üldjuhul pole võimalik ärritada. Kuid arvestage, et ta märkab eksimatult, kui keegi ajab oma rida, mis erineb varasemast kokkuleppest.

Soovid teada oma tugevusi ja lubatud nõrkusi?

Meeskonnarollide Individuaalne Aruanne
05.12.2021

Meeskonnarollide analüüsi näidisaruanded

Uuenduste kohta kasutan ma hea meelega Peter Lancaster’i (Belbin UK) vastust, kui ma küsisin täpsustusi uuenduste kohta: “Pretty much everything is new!”
Individuaalsed aruanded
Meeskondlikud aruanded
Töösuhete aruanded
Töökoha analüüsi aruanded

Toiduakadeemia Ja Meeskonnatöö Koolitus

Meeskonnatöö restart Toiduakadeemias

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“

Back To Top
Search