Skip to content

Kasutusjuhend "Kuidas kasutada Belbini meeskonnarollide aruandeid meeskonna moodustamiseks?"

Meeskonnarollide aruannete kasutamine

Pane paika meeskonna eesmärk

Otsusta enne uue meeskonna kokkupanekut, mida on meeskonnal vaja saavutada ning milliseid meeskonnarolle oleks sealjuures kõige kasulikum rakendada. Antud tabel näitab, millised meeskonnarollid on projekti erinevatel etappidel kõige kasulikumad

Pea silmas meeskonna kujundamisel mõningaid võtmepunkte:

Suurus – kuigi on olemas 9 meeskonnarolli, ei tähenda see seda, et meeskonda on vaja üheksat inimest, kuna igal inimesel on üldjuhul mitu Eelistatud meeskonnarolli. Ideaalne meeskonna suurus võiks olla 4-6 inimest. Meeskonnaliikmete arvu suurenedes muutub meeskond pigem grupiks, mida iseloomustavad teistsugused tunnused ja käitumine.

Uurige, millised meeskonnarollid on juba olemas

Järgmiseks sammuks on kõikide inimeste (kellest meeskonda moodustatakse) meeskonnarollidest ülevaate saamine. Selleks tuleb igal inimesel täita Belbini Enesehinnangu küsimustik ja küsida enda kohta Kõrvaltvaatajate hinnangud, kindlustamaks võimalikult täpse info saamise konkreetse inimese tegeliku panuse kohta meeskonnas.

Viimane kontroll

Nüüd, kus Teil on vajalik meeskond koos, saate veel mõned sammud üle kontrollida. Antud tabel aitab Teil otsustada, kas meeskonnas on olemas kõik vajalikud meeskonnarollid, kindlustamaks kõigi projektietappide edenemise. NB! Pidage meeles, et Teil ei pruugi kõiki meeskonnarolle samaaegselt vaja minna.

Aita meeskonnal koos töötada

Pärast meeskonna kokkupanekut vajavad nad jätkuvat toetust produktiivse koostöö kindlustamiseks.

Kasulik oleks koos meeskonnaga Meeskonnarollide ring üle vaadata ja arutada läbi saadud informatsioon. Paluge meeskonnaliikmetel välja tuua meeskonna 5 tugevust ja 5 võimalikku nõrkust. See võiks sisaldada taolist arutlust: “Meil on meeskonnas kolm Hindajat ja mitte ühtegi Koordineerijat. See tähendab, et meeskond teeb oma otsused hästi läbimõeldult, kuid võib esineda oht, et meeskonnaliikmete tegelik potentsiaal jääb rakendamata.” Selle arutelu lõpetamiseks paluge osalejatel välja tulla kolme ettepanekuga, mis aitaksid meeskonna efektiivsust tõsta.

Efektiivses meeskonnas …

  • … on esindatud kõik vajalikud meeskonnarollid,
  • … mõistavad meeskonnaliikmed nii enda kui ka teiste tugevusi ja nõrkusi,
  • … aitavad head suhted kaasa tugevuste edendamisele ning nõrkuste ohjeldamisele.

Kasutusjuhend "Kuidas kasutada Belbini meeskonnarollide aruandeid meeskonna moodustamiseks?"

Back To Top
Search