Skip to content

Kasutusjuhend "Kuidas kasutada aruannet eneseteadlikkuse tõstmiseks?"

Meeskonnarollide aruannete kasutamine

Igal meeskonnaliikmel on omad tugevused (meeskonnarollid), mis on just nende eripärane panus meeskonda kui tervikusse. Mõned alustavad oma Belbini teekonda suurema eneseteadlikkusega kui teised. Mõned inimesed on meeskonnas pikka aega olnud, nad on hästi tuntud ja nende roll on väljakujunenud. Mõned tajuvad enda käitumist paremini kui teised.

Antud juhend selgitab, kuidas Belbini individuaalse aruande põhjal inimesele mistahes olukorras põhjalikku tagasisidet anda, et tema panust meeskonnas maksimeerida.

Belbin ei hõlma ainult meeskonnatööd, vaid aitab meil töötada võimalikult efektiivselt, suurendades mõistmist nii endast kui teistest inimestest. Belbin mõõdab käitumist, et me suudaksime ära tunda, kuidas oma tugevusi parimal moel esitleda ning leevendada potentsiaalseid puudujääke.

Autoportree: alguspunkt

Belbini aruanded koostatakse kahe allika põhjal: inimese Enesehinnangu ja Kõrvaltvaatluste ehk Kõrvaltvaatajate hinnangute abil. Aruanne “Teie meeskonnarollide eelistused” kasutab ainult Enesehinnangu andmeid, jagades rollid kolme kategooriasse. Eelistatud rollid (mida suudame ja peaksime etendama võimalikult tihti), Toimetuleku rollid (mida saab vastavalt vajadusele arendada) ja Vähim eelistatud rollid (mille peaksid võimalusel teised liikmed meeskonnas katma).

Kuidas me käitume, mitte kes me oleme

Psühhomeetrilised testid (isiksuse testid) mõõdavad iseloomu (kes me oleme), kuid Belbin mõõdab käitumist (mida me teeme). Kõrvaltvaatajate hinnangud on Belbini aruannete oluline osa, et kinnitada või kõrvutada inimese käitumise vastavust tema Enesehinnanguga. Ilma Kõrvaltvaatlusteta ei pruugi Belbini profiil tõeselt inimese käitumist peegeldada – see võib olla moonutatud tulenevalt tujust, piiratud eneseteadlikkusest, püüdlustest või koguni soovist tulemusi mõjutada.

Kas kõik on üksmeelel?

Kõrvaltvaatajate hinnangud lisavad aruandele suurema täpsuse ning tõesuse – käitumusliku “tegelikkuse kontroll”. Need pakuvad reaalset õppimisvõimalust, aitavad kindlaks teha enda ja kolleegide hinnangute lahknevusi või vastuolusid ja pakuvad head vestlusteemat, mida isikliku arengu seisukohalt ette võtta.

Mõne inimese puhul võib Enesehinnangu ning Kõrvaltvaatluste vahel esineda kooskõla, samal ajal kui teiste puhul ei pruugi pilt niivõrd selge olla. Kõrvaltvaatlused võivad Enesehinnangust suuresti erineda (vastuoluline profiil) või lisaks sellele võib olla suur lahknevus ka Kõrvaltvaatajate hinnangute vahel (segadust tekitav profiil). Enesehinnangu ja Kõrvaltvaatajate hinnangute võrdluse aruanne annab ülevaate sarnasustest ning erinevustest, kõrvutades Enesehinnangut ja Kõrvaltvaatajate hinnanguid.

Edendades tugevusi ja õppides toime tulema nõrkustega

Iga meeskonnarolli puhul eeldame, et seotud nõrkus on meeskonnarolli tugevuse pöördpool. Juhul kui seotud nõrkuste osakaal on suur ning vastava meeskonnarolli tugevused pole silmapaistvalt suured, on soovitatav inimesel antud rolli vältida, kuna üldine rollist tulenev mõju tööl kaldub olema pigem negatiivne. Meeskonnarolli tugevuste ja nõrkuste tulpdiagramm on kasulik ülevaate saamiseks, milliseid rolle peaks inimene Kõrvaltvaatajate arvates täitma ning milliseid pigem vältima.

Kokkuvõtteks

Inimesed tunnevad end tõenäoliselt kõige kindlamini juhul, kui nende eelistatud rollid on töökohal teada ning teistele selged. Oluline on, et töökaaslased näeksid ning hindaksid neid tugevusi nii nagu Teie ehk Enesehinnangu ning Kõrvaltvaatajate hinnangud vastaksid üksteisele. Selle saavutamine võib olla aeganõudev, kuid võimaldab pikas perspektiivis inimesel efektiivsemalt töötada ja ammutada tööst suuremat saavutustunnet.

Loe lisaks, kuidas erinevate inimestega parimal moel toime tulla Rasked inimesed omavad kindlat kasulikku rolli

Kasutusjuhend "Kuidas kasutada aruannet eneseteadlikkuse tõstmiseks?"

Back To Top
Search