skip to Main Content

Aitame leida meeskonna tugevused, nõrkused ja varjatud potentsiaali ning õpetame seda targalt kasutama

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

Mats Soomre

Asutaja ja juhtivtreener
Atesteeritud Belbini konsultant, Juhtimistreener, Juhtivtreener, Meeskonnatöö koolitaja, Müügitreener
Olen 23 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu juhtidele, meeskondadele, ettevõtetele, asutustele, koolidele ja lasteaedadele.
Olen saavutanud klientide juures tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener. Igav minu juures juba ei hakka! Pea kõik osalejad ütlevad "See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!".
Loe rohkemat
Reelika Ein

Reelika Ein

interim HR partner ja muutuste disainer
Atesteeritud Belbini konsultant, Konsultant, Personalijuhtimine
Olen tegelenud juhtimiskvaliteedi, organisatsioonikultuuri arendamise  ja meeskondade modelleerimisega ca 15 aastat. Viimase paari aasta jooksul olen keskendunud innovatsiooni toetava ettevõtte kultuuri kujundamise, muutuste juhtimise ja psühholoogilise turvalisuse teemadele, et aidata ettevõttetel saavutada konkurentsieelis kaasaegsete juhtimispraktikate kaudu. 
Olen Belbini atesteeritud konsultant ning aktiivne mudeli kasutaja viimased kaheksa  aastat. Belbini abil olen toetanud juhte ja meeskondi koostöö ja muudatuste juhtimisel ning värbamisel ja töötajate arendamisel. Belbini mudel on väga hea tööriist töötajate tugevuste ja potentsiaali  mõistmiseks. Kui juhi fookus on töötajate tugevustel, on pühendunud töötajate osakaal umbes 73%. Kui mitte, siis 9% (Gallup).
Loe rohkemat
Helena Laus

Helena Laus

Koolitaja, coach ja konsultant
Atesteeritud Belbini konsultant, Coach, Meeskonnatöö koolitaja, Personalijuhtimine
Mulle meeldib olla inimeste keskel ja aidata neil avastada oma potentsiaali. See on ilmselt ka põhjus, miks olen pea 18 aastat töötanud personalivaldkonnas. Praegu töötan personalijuhina Apranga Groupis.
Koolitajana on minu teemadeks teenindus, müük, muudatuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine, personalijuhtimine, meeskonnatöö ja coaching.
Loe rohkemat
Jüri Kriisemann

Jüri Kriisemann

Vaatleja, coach, enesearenduse ekspert ja elukestva õppimise praktik
Atesteeritud Belbini konsultant, Coach, Konsultant, Koolitaja
Mulle meeldib vaadelda, kuidas inimesed arenevad ja luua selleks soodsad tingimused. Minu roll on olla vaatleja ja peegeldaja.
Loe rohkemat
Madis Puhm Tagametsa Loovusmaja

Madis Puhm

Koolitaja, coach ja superviisor
Atesteeritud Belbini konsultant, Coach, Konsultant, Meeskonnatöö koolitaja, Superviisor
Ma aitan luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Toimivas meeskonnas on töötajate ja meeskonna potentsiaal parimal viisil kasutuses. Tulemuslikus meeskonnas on fookus ja prioriteedid paigas.
Loe rohkemat
Rita Treimuth

Rita Treimuth

Interim protsessidisainer
Konsultant
Aitan ettevõtjatel ja juhtidel loovalt, optimeeritult ja kiiresti lahendada ärikorralduse väljakutseid. Koos kliendiga disainmõtleme tema äri- ja juhtimiskorralduse mõistetavaks, sujuvaks ja mõõdetavaks! Ma ei ole koolitaja, disainer ega konsultant tavapärases mõttes, sest tegutsen võimalikult palju kliendi juures kohapeal ja teen töö päriselt ära ka – kas ettevõtte inimestega koosloomena või saadava sisendi põhjal suures osas iseseisvalt.
Loe rohkemat
Tauno Õunapuu

Tauno Õunapuu

Koostööpartner, LevelLab personalilahendused
Analüütik, Konsultant, Koolitaja
Olen KoostööKunstiKool Belbin Eesti koostööpartner ja personaliteenuste terviklahendusi pakkuva ettevõtte LevelLab koolitaja ja analüütik.
Aitan ettevõtetel hinnata tööalast konkurentsivõimet ja töötajate kompetentse.
Olen juhtinud ja läbi viinud erinevaid äriuuringute projekte ning teadusuuringuid pädevuste ja tööalase konkurentsivõime hindamiseks.
Õppejõu ja koolitajana olen keskendunud andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimise ning kriitilise mõtlemise ja uurimistöö metoodika valdkondadele. Olen töötanud 14 aastat Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor prorektori ja õppejõuna ning Tartu Ülikoolis koolitusjuhi ja õppejõuna. Väikeettevõtjana olen tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas.
Loe rohkemat
Merle Tambur

Merle Tambur

Koostööpartner, LevelLab personalilahendused
Konsultant, Koolitaja
Olen KoostööKunstiKool Belbin Eesti koostööpartner ja personaliteenuste terviklahendusi pakkuva ettevõtte LevelLab konsultant ja koolitaja. Aitan ettevõtetel hinnata tööalast konkurentsivõimet ja töötajate kompetentse.
Mul on kogemus erinevate personaliuuringute juhtimisel: pädevusuuringud, 360 kraadi tagasiside, rahulolu uuringud ja koolitusvajaduse uuringud. Samuti olen töötanud lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis ja osalenud teadusuuringute läbiviimisel.
Koolitajana on minu lemmikteemad seotud positiivse töökliima loomisega: konfliktijuhtimine, tööstressiga toimetulek, töökiusamise ennetus, emotsioonide juhtimine tööl.
Loe rohkemat
Samite Genius Leonardo Of Chili Aka Lordi

Samite Genius Leonardo of Chili aka Lordi

Vanemkonsultant-tujutõstja
Meeskonnatöö koolitaja
Olen KoostööKunstiKool Belbin Eesti koostööpartner juba kaheksa aastat. Olen hea enesetunde loojaks, tuju tõstjaks ja rõõmsameelsuse loomise eeskujuks.
Loe rohkemat
Back To Top