Skip to content

Juhtimiskoolitus on sama palju väljakutseid esitav kui juhtimine ise

Juhtimiskoolitus ja meeskonna juhtimine

Juhtimiskoolitus aitab leida tasakaalu ratsionaalsete ja emotsionaalsete juhtimisvõtete vahel ning äri ja inimeste juhtimise vahel. Sama toimub ka juhtimiskoolitusel – otsime tasakaalu ratsionaalse info jagamise ja keerukama harjumuste muutmise vahel.

Miks me seda teeme? Nii juhtudes kui juhitvas meeskonnas on väga palju varjatud potentsiaali. Me aitame varjatud tugevused üles leida ja õpetame seda mõistlikult kasutama. Kujuta ette, mis juhtuks siis, kui sinu meeskond hakkaks tööle vähemalt sama säravate silmadega ja efektiivselt kui sina ise? Mis juhtuks aga siis, kui enamus meeskonnast muutuks laisaks või lausa ükskõikseks? See kõik sõltub suuresti juhtidest ja juhtimisoskustest.

Hea meeskonna loomiseks ei piisa sellest, kui paneme inimesed kokku ja ütleme: “Nüüd olete meeskond!” Hea meeskonna loomine, hoidmine ja arendamine on kunst. Juhtimiskunst!

Juhtimiskoolitus on mõeldud neile, kes

 • peavad saavutama tulemused oma meeskonna ja erinevate inimestega,
 • soovivad endas arendada juhtimiskunsti, enesekindlust ja positiivset nõudlikkust,
 • tahavad leida uut motivatsiooni keeruliste ja ebaharilike situatsioonide lahendamiseks.

Juhtimiskoolitus on pigem intensiivne treening, mis eeldab tahet aktiivselt kaasa mõelda ja kaasa töötada endale sobival moel. Teoreetiline teadmine jääbki teoreetiliseks, kui ennast ei treeni. Vaja on harjutamist, kaasamõtlemist, harjutamist,  kaasamõtlemist ja siis kõike uuesti otsast peale, kuniks te tunnete end meistri kandidaadina! Juhtimiskoolitusele on teretulnud nii mõtlejad, vaidlejad, skpetikud, ideede generaatorid, perfektsionistid kui kõik teised.

Juhtimiskoolitus aitab juhil teadvustada isikliku juhtimisstiili. Oma juhtimisviis nõuab head eneseteadlikkust ning oma tegelike tugevuste ja nõrkuste teadvustamist. Vaid vähesed edukad juhid on täiesti puudusteta, aga edu võib saavutada ka oma tugevate külgede rõhutamisega. Hea juhtimise eelduseks on ka oskus iseennast efektiivselt juhtida.

Juhtimiskoolitus keskendub sellele, kuidas juhtida meeskonda tugevuste põhiselt. Tihti ignoreerivad juhid inimeste loomupäraseid tugevusi ja keskenduvad hoopis kompetentsidele ja nõrkuste arendamisele. Juhtimiskoolitus aitab Belbini meeskonnarollide mudeli abil juhil leida üles inimeste tugevused ning koos sellega meeskonna tegeliku potentsiaali. Juhtimiskoolitus õpetab, kuidas juhtida ja delegeerida tugevuste põhiselt, et meeskonnas täidaksid kõik oma käitumiseelistustega sobivaid ülesandeid.

Juhtimiskoolitus annab vastuse 22 olulisele juhtimisküsimustele

 • Kuidas kaasata meeskonda strateegia kujundamisse ja elluviimisse? Kuidas luua ühised väärtused?
 • Kuidas luua ja kokku leppida visioon ja missioon? Kuidas ellu viia organisatsiooni missiooni?
 • Kuidas tõlkida meeskonnale strateegiat, visiooni, missiooni ja ühiseid väärtuseid?
 • Kuidas mõjutada erinevaid inimesi? Kuidas panna inimesi tegema mõistlikke tegevusi?
 • Kuidas luua usaldust? Millest sõltub usaldus? Kuidas sellest ühtemoodi aru saada?
 • Kuidas viia ellu muutusi? Kuidas müüa oma ideid?
 • Kuidas olla juhina edukas? Mis eristab edukaid juhte keskpärastest?
 • Kuidas saada heaks juhiks? Aga tunnustatud liidriks?
 • Kuidas saavutada tulemusi teiste inimeste kaudu?  Kuidas neid mõjutada?
 • Kuidas kujundada meeskonda? Kuidas koostööd?
 • Kuidas motiveerida inimesi? Mis on käitumuslik motiveerimine? Kuidas motiveerida ennast?
 • Kuidas püstitada eesmärke endale ja teistele?
 • Kuidas lahendada probleeme? Kuidas toime tulla keeruliste olukordadega?
 • Kuidas otsustada üksi ja kuidas meeskonnaga? Kuidas leida konsensust?
 • Kuidas planeerida, organiseerida, kontrollida?
 • Kuidas delegeerida?
 • Kuidas anda tagasisidet? Mis vahe on kiitusel ja tunnustamisel? Miks meile ei meeldi kriitika?
 • Kuidas täiendada arenguvestluste süsteemi?
 • Kuidas siduda igapäevast elu ja tööelu? Kuidas kasutada aega efektiivsemalt?
 • Kuidas õpetada ja arendada oma meeskonda? Kuidas leida nende tegelik potentsiaal?
 • Kuidas kontrollida ja juhtida nii enda kui meeskonna stressitaset?
 • Kuidas juhtida projekte

Mida räägivad kliendid koolitusest?

 • Hea tempokas koolitus, ei olnud n.n. „uimerdamist“. Kõik laabus ja sujus.
 • Sain teada palju praktilist ja uut, mida saan tulevikus oma töös rakendada! Avardas silmaringi ja õpetas mõningaid asju teise nurga alt nägema.
 • Koolituse õhkkond oli avatud, usaldusväärne, eesmärgile suunatud. Meeldisid „konksuga“ küsimused ning situatsioonid, mida oli vaja enne mõista, kui lahendama hakkad.
 • Sain juhina juurde oskusi, kuidas erinevate isiksusetüüpidega nii ülemuse kui ka alluva seisukohast toime tulla. Seepärast arvan, et võin julgelt soovitada, kuna ise sain väga positiivse emotsiooni.

Juhtimiskoolituse läbiviija on Mats Soomre

Mats Soomre, Belbin Eesti

Mats Soomre, juhtimise ja meeskonnatöö treener, koolitaja

Mats on juhtimis- ja meeskonnatöö koolitajana 24 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu. Ta on klientide juures koolitajana saavutanud tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener, kes toob vajadusel inimesed mugavustsoonist välja ja aitab nad sinna tagasi. Pea kõik osalejad ütlevad “See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!”.

Helena Laus

Kes on Mats Soomre koolitusel käinud, saab aru mida ma silmas pean öeldes, et Mats on meeldejääv ning tema treeningud muudavad meeskondi. Ta on heas mõttes intensiivne, teeb keerulised asjad lihtsalt selgeks, leiab kõiges ja kõigis midagi positiivset ning temast õhkab soovi muuta maailma paremaks. Koolitused on sisukad, teooria saab kohe praktikasse rakendatud ja osalejad on esimesest hetkest kaasatud.

Alustasin Belbini meeskonnarollide kasutamist ligi 6 aastat tagasi kasutades seda värbamisel, meeskondade omavahelise koostöö parendamiseks aga ka talendijuhtimises. Belbin aitab inimesi paremini mõista, veelgi enam, see aitab näha ja mõõta ka inimeste varjatud potentsiaali. Belbini raportid on põhjalikud ja lihtsalt loetavad, aeg-ajalt tekib olukordi, kus inimestel tekib raportit lugedes tunne nagu keegi oleks nende tegemisi ja käitumist kõrvalt jälginud.

Soovitan Belbinit kindlasti juhtidele oma meeskonna paremaks tundmaõppimiseks ja usalduse loomiseks. Olen kõrvalt näinud, kuidas peale Belbini kasutamist meeskonnaliikmed muutuvad rohkem iseendaks, tulemused on paremad ja värvatakse teadlikumalt uusi tiimiliikmeid.

Loe Helena Laus postitust Coaching ja Belbini meeskonnarollid

Helena Laus, personalijuht - Apranga Grupp

Võta ühendust ja küsi juhtimiskoolituse pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Back To Top
  Search