Skip to content
Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs
Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs

Isiksuse test mõõdab seda, kes me oleme. Belbin mõõdab seda, mida me teeme

Isiksuse test räägib sellest, kes me oleme. Käitumiseelistuste analüüs (Belbini meeskonnarollide analüüs) räägib sellest, mida ja kuidas me teeme. Isiksuse testid kirjeldavad inimese iseloomu, Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad tegurid, mis otseselt mõjutavad meie käitumist.

Isiksuse testide paremaks ja praktilisemaks alternatiiviks on käitumiseelistuste analüüs. Vaata näidisaruandeid.

Isiksuse test kasutab enamasti kahte skaalat nelja punktiga, nelja skaalat nelja punktiga või ka viite skaalat ning teeb seda välistaval moel. See  annab alustuseks hea ülevaate, et inimesed on erinevad ja nende panus meeskonda on erinev. Dr. Meredith Belbin tõdes Henley Management Instituudis tehtud uuringute käigus, et meeskonnaliikmete isiksuse test (psühhomeetriline profiil) ei kirjeldanud piisava täpsusega inimeste panust meeskonnatöösse. Lisaks ilmnes, et sarnase isiksuse profiiliga inimeste panus meeskonnas oli erinev. Nii jõuti käitumiseelistuste (käitumismustrite) analüüsini ja lõpuks meeskonnarollide mudelini. Belbin mõõdab üheksal skaalal seda, mida me näeme, mitte seda, mida näha ei ole.

Mõõta kahel skaalal nelja parameetrit ei ole piisav, et mõista inimese tegelikku olemust. Inimesed on palju mitmekülgsemad ja võimekamad, kui me seda oskame arvata. Isiksuse test kirjeldab eelkõige inimese iseloomu, mis ei pruugi olla kõige olulisem informatsioon tööandja seisukohalt.

Isiksuse testid või käitumiseelistuste analüüs? Käitumiseelistuste analüüsi eelised isiksuse testide ees

 • Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.
 • Kui isiksuse test näitab ainult seda, kuidas inimene ise ennast näeb, siis meeskonnarollide mudel analüüsib paralleelselt nii inimese enesehinnangut, kui ka seda, kuidas teised inimesed teda tajuvad, et vältida ebatäpse enesehinnangu mõju.
 • Analüüsi küsimustikud on vormistatud nii, et vastaja ei pea välistama etteantud vastuste vahel (puuduvad sundvalikud), vaid ta saab/võib valida kõikide, just endale sobivate variantide vahel, millele lisandub iga vastuse kaal e. olulisus. Tulemuseks on täpsem analüüs.
 • Isiksuse testid kirjeldavad rohkem inimese iseloomu, käitumiseelistuse analüüs uurib inimese käitumist meeskonnas ja teistega suhtlemise stiili.
 • Belbin mitte ainult ei analüüsi, vaid annab ka inimtüübile kohased spetsiifilised soovitused, mida ja kuidas antud inimene tegema peaks või ei peaks.
 • Belbin annab konkreetsed soovitused, millises keskkonnas ja tingimustel on inimene valmis endast parima andma. Kuidas just seda tüüpi inimest meeskonnas kõige paremal moel rakendada ja kuidas teda motiveerida ning juhtida (käitumuslik motiveerimine).
 • Belbin kirjeldab ka “raskete” inimeste panust meeskonda kasulikus ja positiivses võtmes. Igal inimesel on meeskonnas oma spetsiifiline kasulik roll! Isiksuse testi puhul on oht, et mõnda inimest nähakse negatiivsena.
 • Belbin paneb erinevad meeskonnarollid üheks tervikuks meeskonna suhtes nii, et tekib võimalus sobitada täiendavaid meeskonnarolle parima koosluse saamiseks.
 • Belbin paneb erinevad meeskonnarollid töö, meeskonna ja protsessi mõttes tervikuks – ideedest kvaliteetse teostuseni.
 • Belbin võimaldab analüüsida nii inimesi individuaalselt kui tervikmeeskondi oma tugevuste ja nõrkuste osas.
 • Belbin võimaldab analüüsida töökoha nõudeid, et leida igale töökohale sobivaim kandidaat just käitumiseelistusi arvestades. Või igale kandidaadile sobivaim töö leida.
 • Belbini meeskonnarollide küsimustikele vastata võib tunduda keerukam, kui isiksuse test puhul, kuid tulemus on täpsem ja praktilisema väärtusega.
 • Belbini profiile ja aruandeid on lihte ellu rakendada ilma spetsiifilisi eriteadmisi omamata.

Belbini meeskonnarollide mudel on väga täpne ja põhjalik töövahend igale juhile ja personalivaldkonna professionaalile.

Soovid ise järgi proovida?

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs?

 

Tahad teada, kuidas Belbini meeskonnarollide aruanne erineb isiksuse testist ning sinu tugevused lahti kirjutab, kirjuta meile.

Teeme hea meelega erihinna ja aitame saadud aruannet interpreteerida.

Üks meie headest klientidest kirjutab “Lugesin just Mats Soomre koostatud kokkuvõtet ja tõlgendust meeskonnarollide aruandele. Harva, kui õnnestub enda kohta niivõrd selget ja konkreetset peegeldust kohata.

Kliendid soovitavad

Mats teeb seda otsekoheselt ilma keerutamata

Olen osalenud väga paljudel koolitustel ja teinud läbi ka hulga nn erinevaid isiksuse hindamise mudeleid, nagu: MBTI, JTI, Disc, 360 kraadi , Belbin – kõik on ka omamoodi väga head.

Mina olen ise aga väga praktiline, ratsionaalne inimene ja teooria on tore asi teada, kuid sellest võiks elus ka kasu olla. Kõikide nende mudelite puhul on suur mure see, et see ei tekita lihtsasti mõistetavat visuaali inimesest, mis aitab sul teda mõista. Visuaalid aga töötavad väga hästi ja selles osas pean mina Belbinit väga praktiliseks meeskonnatöö korraldamise ja hindamise vahendiks, sellest saavad kõik aru. Seda on võimalik kasutada kõikidel juhtimistasanditel. Seda tuleb võtta kui teenäitajat ja abimeest, mitte kui pühakirja ja absoluutset tõde.

Väga raske on leida koolitajat, kes räägib asjast ja reaalsetest probleemidest, aga Mats teeb seda väga hästi ja otsekoheselt – ilma keerutamata ja ilustamata, kitsaskohad on vaja luubi alla võtta ja välja juurida. Ilusa diplomaatilise jutuga tõehetk sind tavaliselt ei puuduta, kuid Mats rammib valupunkte ilma silma pilgutamata ja see on ülimalt vajalik. Lõpuks on probleemid tegelikult lihtsad, kuid neid mitte teadvustades ja nendest mitte rääkides teeme asjad keeruliseks. Ümbernurga juttu tõlgendame kõik erinevalt, kuid Mats suudab viia seltskonna ühise tõe tunnetuseni ja edasi on juba usalduse küsimus, kuidas me tegelikult käitume.

Mina olen täheldanud ilmselget muutust peale Belbini teema sissetoomist, et inimesed mõistavad üksteise käitumist, suudavad sellega arvestada ja muutuda tõhusamaks. See on igale meeskonnajuhile väga hea meetod ja abimees, ilma raketiteadusesse minemata :)

Janek Saareoks
Helena oskas väga hästi meie analüütilised inimesed „lahti muukida“.

Otsustasime enda juhtide tiimis teha Belbini meeskonnarollide analüüsi ja koolituspäeva. Need tegevused andsid võimaluse eelkõige enda tugevustes, potentsiaalides ja ka nõrkustes veenduda, kuid ka teiste tiimiliikmete profiile paremini mõista, sest koostöö parendamine ja tugeva usalduse saavutamine tiimis on meie prioriteet. Ja et see mõistmine just individuaalsel tasemel veel tugevam oleks, sai koolitajaga kokku lepitud kõikidele juhtidele personaalne 1-1 kohtumine (coaching), kus nad said süvitsi enda profiili/rollidesse sisse minna ning enda jaoks kõige olulisemad ja fookust vajavad teemad läbi arutada. Selle tiimi personalijuhina sain ise kinnitust ja rohkem selgust juhtide osas ning tekkis visioon nende tuleviku koostööst ja arengumomentidest. Samuti sain projekti läbides ja kõikide tulemusi analüüsides tervikliku pildi, et millist töökeskkonda ja tuge iga liige vajab, et tiimirahulolu, individuaalne rahulolu, isiklikud eesmärgid ning ettevõtte eesmärgid saaksid saavutatud.

Kiidan koolitajat Helena Lausi, kes meie analüütilised ja tugevat hindajageeni omavad advokaadid heas mõttes „lahti muukis“. Üllatuslikult nägin juba selle projekti jooksul juhtides muutusi – teadlikus enda tugevustest, potentsiaalidest ja nõrkustest annab võime ennast edukamalt juhtida, seada reaalseid eesmärke ja ületada igasugused kahtlused ja takistused, mis meid tihtilugu piiravad. Aitäh!

Riste Remmelgas
Õigete küsimuste tulemusena valmis mul koos Helenaga selge tegevuskava

Helena võime näha läbi südame, laotab laiali vaatenurgad, milleni üksinda ei jõuaks.

Õppisin menteena ennast rohkem kuulama ja tundsin, et usaldan Helenaga jagama kõike, mis vajas minu sees tähelepanu. Õigete küsimuste ja tähelepaneliku kuulamise tulemusena valmis mul koos Helenaga selge tegevuskava, mida sai kergusega ellu viia.

Kirsti Aulik
Loodav lisaväärtus realiseerub koostöös ja tulemuslikkuse kasvus.

Meeskonnatöö koolitused aitavad luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Tehes koostööd Matsi ja Belbini Koostöökunstikooliga ning kasutades Belbini meeskonnarollide aruandeid, näen selgelt millist reaalset muutust me meeskondade toimimisse toome. Meeskondade jaoks loodav lisaväärtus realiseerub nii meeskonnaliikmete vahelises koostöös ja tulemuslikkuse kasvus. 

Madis Puhm Tagametsa Loovusmaja
Kuidas komplekteerida projektimeeskondi, mille tulemuslikkus on suurem.

Ilmselt oleme kõik aeg-ajalt üllatunud, miks teatud olukordades on mõni inimene skeptiline ja vaidleb, samal ajal kui teised tahavad kiiresti tegutsema hakata. Või miks me eeldame, et kui keegi vaikib, siis ta ignoreerib. Belbini meeskonnarollide mudel võimaldab nii enda kui teiste käitumist paremini mõista ja lahti mõtestada. See annab reaalsed selgitused, miks näiliselt nii sarnased inimesed mõnes olukorras täiesti erinevalt käituvad. Belbini metoodika ja meeskonnatöö koolitus annab selgema arusaamise, millises meeskonnarollis on töötaja tugev ja millises nõrgem, ning seeläbi on võimalik komplekteerida projektimeeskondi, mis teevad paremini koostööd ja mille tulemuslikkus on suurem.

Tõnu Kõva, AGE Creative

Loe edasi

Meeskonnatöötaja

Meeskonnarollide aruannete tellimine

Meeskonnarollide aruannete tellimine: Individuaalsed ja meeskondlikud aruanded, töösuhete aruanded, töökoha nõuded ja kandidaadi sobivuse aruanded.

Asjatundja

Meeskonnarollide tutvustus ja kirjeldus

Dr. Meredith Belbin: “Meeskonnaroll on soodumus mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.“ Kokku on 9 meeskonnarolli, igal omad tugevused ja lubatud nõrkused.

Toiduakadeemia ja meeskonnatöö koolitus

Meeskonnatöö restart Toiduakadeemias

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“

Back To Top
Search