skip to Main Content

Isiksuse test mõõdab seda, kes me oleme

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüsIsiksuse test räägib sellest, kes me oleme. Käitumiseelistuste analüüs (Belbini meeskonnarollide analüüs) räägib sellest, mida ja kuidas me teeme. Isiksuse test kirjeldab inimese iseloomu, Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad tegurid, mis otseselt mõjutavad meie käitumist.

Maailmas on mitmeid mudeleid, mille abil inimesi analüüsida. Igal omad eripärad, plussid ja miinused.

Isiksuse test kasutab enamasti kahte skaalat nelja punktiga, nelja skaalat nelja punktiga või ka viite skaalat ning teeb seda välistaval moel. See  annab alustuseks hea ülevaate, et inimesed on erinevad ja nende panus meeskonda on erinev. Dr. Meredith Belbin tõdes Henley Management Instituudis tehtud uuringute käigus, et meeskonnaliikmete isiksuse test (psühhomeetriline profiil) ei kirjeldanud piisava täpsusega inimeste panust meeskonnatöösse. Lisaks ilmnes, et sarnase isiksuse profiiliga inimeste panus meeskonnas oli erinev. Nii jõuti käitumiseelistuste (käitumismustrite) analüüsini ja lõpuks meeskonnarollide mudelini. Belbin mõõdab üheksal skaalal seda, mida me näeme, mitte seda, mida näha ei ole.

Mõõta kahel skaalal nelja parameetrit ei ole piisav, et mõista inimese tegelikku olemust. Inimesed on palju mitmekülgsemad ja võimekamad, kui me seda oskame arvata. Isiksuse test kirjeldab eelkõige inimese iseloomu, mis ei pruugi olla kõige olulisem informatsioon tööandja seisukohalt.

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs?

Käitumiseelistuste analüüsi eelised ja kasu

 • Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.
 • Kui isiksuse test näitab ainult seda, kuidas inimene ise ennast näeb, siis meeskonnarollide mudel analüüsib paralleelselt nii inimese enesehinnangut, kui ka seda, kuidas teised inimesed teda tajuvad, et vältida ebatäpse enesehinnangu mõju.
 • Analüüsi küsimustikud on vormistatud nii, et vastaja ei pea välistama etteantud vastuste vahel (puuduvad sundvalikud), vaid ta saab/võib valida kõikide, just endale sobivate variantide vahel, millele lisandub iga vastuse kaal e. olulisus. Tulemuseks on täpsem analüüs.
 • Isiksuse test kirjeldab rohkem inimese iseloomu, käitumiseelistuse analüüs uurib inimese käitumist meeskonnas ja teistega suhtlemise stiili.
 • Belbin mitte ainult ei analüüsi, vaid annab ka inimtüübile kohased spetsiifilised soovitused, mida ja kuidas antud inimene tegema peaks või ei peaks.
 • Belbin annab konkreetsed soovitused, millises keskkonnas ja tingimustel on inimene valmis endast parima andma. Kuidas just seda tüüpi inimest meeskonnas kõige paremal moel rakendada ja kuidas teda motiveerida ning juhtida (käitumuslik motiveerimine).
 • Belbin kirjeldab ka “raskete” inimeste panust meeskonda kasulikus ja positiivses võtmes. Igal inimesel on meeskonnas oma spetsiifiline kasulik roll!
 • Belbin paneb erinevad meeskonnarollid üheks tervikuks meeskonna suhtes nii, et tekib võimalus sobitada täiendavaid meeskonnarolle parima koosluse saamiseks.
 • Belbin paneb erinevad meeskonnarollid töö, meeskonna ja protsessi mõttes tervikuks – ideedest kvaliteetse teostuseni.
 • Belbin võimaldab analüüsida nii inimesi individuaalselt kui tervikmeeskondi oma tugevuste ja nõrkuste osas.
 • Belbin võimaldab analüüsida töökoha nõudeid, et leida igale töökohale sobivaim kandidaat just käitumiseelistusi arvestades. Või igale kandidaadile sobivaim töö leida.
 • Belbini meeskonnarollide küsimustikele vastata võib tunduda keerukam, kui isiksuse test puhul, kuid tulemus on täpsem ja praktilisema väärtusega.
 • Belbini profiile ja aruandeid on lihte ellu rakendada ilma spetsiifilisi eriteadmisi omamata.

Belbini meeskonnarollide mudel on ka väga täpne ja põhjalik töövahend igale juhile ja personalivaldkonna professionaalidele.

Kliendid soovitavad

Julgen Matsi koolitajana soovitada kõikidele, kes soovivad koolitustel ärkvel püsida. Matsi stiil ei ole kaugeltki mugavust loov. Heas mõttes provotseerimine käib asja juurde. Belbini kogemuse saab meie ameti näitel vast kõige paremini kokku võtta ühe kolleegi sõnadega: “Ma olen muidu suht skeptiline, kuivõrd on sellist nüansirikast asja nagu inimese iseloom võimalik mingite testidega lahterdada, kuid seekord oli tulemus üpris veenev. Selline paistis üldine arvamus olevat.” Eriti täna, mil kontoris kokkusaamised on väga harvad, annab Belbinist lähtuv üksteise parem mõistmine märkimisväärse võimaluse arusaamatuste vähendamiseks. Ja see on väga suur asi!

Maarja Uulits, Konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja, www.konkurentsiamet.ee

Sain oma esimese kokkupuute juba enne koolitust, kui Mats kirjeldas mind küsitluse tulemuste põhjal. Heas mõttes väga hirmutav, kui täpselt ta mind teadis, kuigi me ei tunne üksteist. Kõige lahedam on tegelikult see, et päriselt saad aru, mida see tähendab meeskonna mõttes ja kuidas mina sinna sobitun. Ise võid endast ükskõik mida arvata, aga see pole pooltki nii kasulik kui kellegi teise erapooletu analüüs.

Alice Gorobets, Solaride personalijuht, www.solaride.ee

Meeskonnarollide Individuaalne Aruanne

Belbini näidisaruanded

Uuenduste kohta kasutan ma hea meelega Peter Lancaster’i (Belbin UK) vastust, kui ma küsisin täpsustusi uuenduste kohta: “Pretty much everything is new!” Individuaalsed aruanded Meeskondlikud aruanded Töösuhete aruanded Töökoha analüüsi aruanded
Loe edasi
Juhtimine Ja Meeskond

Belbini aruannete tellimine ja hinnad

Meeskonnarollide aruannete tellimine: Individuaalsed ja meeskondlikud aruanded, töösuhete aruanded, töökoha nõuded ja kandidaadi sobivuse aruanded.
Loe edasi
Back To Top