skip to Main Content

Isiksuse test mõõdab seda, kes me oleme

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs
Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs

Isiksuse test räägib sellest, kes me oleme. Käitumiseelistuste analüüs (Belbini meeskonnarollide analüüs) räägib sellest, mida ja kuidas me teeme. Isiksuse testid kirjeldavad inimese iseloomu, Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad tegurid, mis otseselt mõjutavad meie käitumist.

Isiksuse testide paremaks ja praktilisemaks alternatiiviks on käitumiseelistuste analüüs. Vaata näidisaruandeid.

Isiksuse test kasutab enamasti kahte skaalat nelja punktiga, nelja skaalat nelja punktiga või ka viite skaalat ning teeb seda välistaval moel. See  annab alustuseks hea ülevaate, et inimesed on erinevad ja nende panus meeskonda on erinev. Dr. Meredith Belbin tõdes Henley Management Instituudis tehtud uuringute käigus, et meeskonnaliikmete isiksuse test (psühhomeetriline profiil) ei kirjeldanud piisava täpsusega inimeste panust meeskonnatöösse. Lisaks ilmnes, et sarnase isiksuse profiiliga inimeste panus meeskonnas oli erinev. Nii jõuti käitumiseelistuste (käitumismustrite) analüüsini ja lõpuks meeskonnarollide mudelini. Belbin mõõdab üheksal skaalal seda, mida me näeme, mitte seda, mida näha ei ole.

Mõõta kahel skaalal nelja parameetrit ei ole piisav, et mõista inimese tegelikku olemust. Inimesed on palju mitmekülgsemad ja võimekamad, kui me seda oskame arvata. Isiksuse test kirjeldab eelkõige inimese iseloomu, mis ei pruugi olla kõige olulisem informatsioon tööandja seisukohalt.

Isiksuse testid või käitumiseelistuste analüüs?

Käitumiseelistuste analüüsi eelised isiksuse testid ees

 • Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.
 • Kui isiksuse test näitab ainult seda, kuidas inimene ise ennast näeb, siis meeskonnarollide mudel analüüsib paralleelselt nii inimese enesehinnangut, kui ka seda, kuidas teised inimesed teda tajuvad, et vältida ebatäpse enesehinnangu mõju.
 • Analüüsi küsimustikud on vormistatud nii, et vastaja ei pea välistama etteantud vastuste vahel (puuduvad sundvalikud), vaid ta saab/võib valida kõikide, just endale sobivate variantide vahel, millele lisandub iga vastuse kaal e. olulisus. Tulemuseks on täpsem analüüs.
 • Isiksuse testid kirjeldavad rohkem inimese iseloomu, käitumiseelistuse analüüs uurib inimese käitumist meeskonnas ja teistega suhtlemise stiili.
 • Belbin mitte ainult ei analüüsi, vaid annab ka inimtüübile kohased spetsiifilised soovitused, mida ja kuidas antud inimene tegema peaks või ei peaks.
 • Belbin annab konkreetsed soovitused, millises keskkonnas ja tingimustel on inimene valmis endast parima andma. Kuidas just seda tüüpi inimest meeskonnas kõige paremal moel rakendada ja kuidas teda motiveerida ning juhtida (käitumuslik motiveerimine).
 • Belbin kirjeldab ka “raskete” inimeste panust meeskonda kasulikus ja positiivses võtmes. Igal inimesel on meeskonnas oma spetsiifiline kasulik roll! Isiksuse testi puhul on oht, et mõnda inimest nähakse negatiivsena.
 • Belbin paneb erinevad meeskonnarollid üheks tervikuks meeskonna suhtes nii, et tekib võimalus sobitada täiendavaid meeskonnarolle parima koosluse saamiseks.
 • Belbin paneb erinevad meeskonnarollid töö, meeskonna ja protsessi mõttes tervikuks – ideedest kvaliteetse teostuseni.
 • Belbin võimaldab analüüsida nii inimesi individuaalselt kui tervikmeeskondi oma tugevuste ja nõrkuste osas.
 • Belbin võimaldab analüüsida töökoha nõudeid, et leida igale töökohale sobivaim kandidaat just käitumiseelistusi arvestades. Või igale kandidaadile sobivaim töö leida.
 • Belbini meeskonnarollide küsimustikele vastata võib tunduda keerukam, kui isiksuse test puhul, kuid tulemus on täpsem ja praktilisema väärtusega.
 • Belbini profiile ja aruandeid on lihte ellu rakendada ilma spetsiifilisi eriteadmisi omamata.

Belbini meeskonnarollide mudel on ka väga täpne ja põhjalik töövahend igale juhile ja personalivaldkonna professionaalidele.

Kliendid soovitavad

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs?
Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs?

Soovid ise järgi proovida?

Tahad teada, kuidas Belbini meeskonnarollide aruanne erineb isiksuse testist ning sinu tugevused lahti kirjutab, kirjuta meile.

Teeme hea meelega erihinna ja aitame saadud aruannet interpreteerida.

Üks meie headest klientidest kirjutab “Lugesin just Mats Soomre koostatud kokkuvõtet ja tõlgendust meeskonnarollide aruandele. Harva, kui õnnestub enda kohta niivõrd selget ja konkreetset peegeldust kohata.

Mida annab Belbini võrreldes isiksuse testidega?

Loe edasi

Meeskonna Koolitus - Koordineerija
14.12.2021

Meeskonnarollide aruanded

Siit leiate Belbini meeskonnarollide aruannete näidised ja kasutusjuhendid, kuidas aruannetest maksimum võtta. Meeskonnarollide individuaalsed aruanded, meeskondlikud aruanded, töösuhete aruanded, töökoha nõuete aruanded ning kandidaadi ja töökoha nõuete profiilide võrdlus.
Coaching Ja Belbini Meeskonnarollid
·
30.12.2021

Coaching ja Belbini meeskonnarollid

Coaching ja Belbin keskenduvad eesmärgile ja lahendusele, mis saavutatakse oma tugevuste ja oskuste leidmise ning teadlikuma rakendamisega. Selle tulemusena suureneb julgus katsetada teistsuguseid lahendusi või luua midagi täiesti uut.
Supervisioon
·
15.01.2022

Supervisioon toetab meeskonna arengut

Toimiv ja reaalseid muutusi toov kombinatsioon: Belbin meeskonnarollid + meeskonna supervisioon + individuaalne coaching.
Back To Top
Search