Skip to content

Kas sa oled juhina selleks valmis?

Mats Soomre
Mats Soomre, Belbin Eesti asutaja

Kui su meeskond pole kontoris, mida saad sa teha, et neid motiveerida? Kuidas ja kui tihti sa nendega suhtlema peaks? Kas sa peaksid ootama, kuni meeskond sinuga ühendust võtab või peaksid sa tagant utsitama ja neile tähtaegu meelde tuletama? Ja kuidas tuled sa toime pingega, mida virtuaaltöö kommunikatsioonile ja inimlikkusele peale paneb?

Kuigi meie Meeskonnarollid ei muutu, kui me eraldi töötame, võib kommunikatsiooniliinide muutumine siiski takistusi luua ning mõned on palju aldimad kaugelt töötama kui teised. Selletõttu on vaja pöörata erilist tähelepanu meeskonnaliikmete käitumiseelistustele, et kõik saaksid ikkagi endast parima anda.

Me muidugi lihtsustame asju veidi, kuid see on väga toimiv alguspunkt. Igal meist on rohkem kui üks tugev meeskonnaroll ja see, kuidas meie eelistatud rollid omavahel toimivad, toob esile märgatavaid nüansse meie kõigi tööstiilis.

9 võimalust meeskonda kaugelt juhtida

Innovaator

Innovaator

Innovaatorid eelistavad üksi töötada – nad mõtlevad välja ideed, millega meeskond edasi töötab. Nii et jäta nad omaette toimetama … teatud piirini. Anna neile küsimusi ja probleeme, mida lahendada ja julgusta neid piisavalt. Küsi aeg-ajalt, kuidas neil läheb, et näha, kas nad on ikka õigel teel – nende tähelepanu võib olla hajunud, kui uus idee neile huvi pakkuma on hakanud. Ära oota kohest vastust e-kirjale, kui nad parasjagu probleemide lahendamisega tegelevad. Telefonikõne võib olla parem valik.

Pea meeles, et Innovaator võib olla tundlik kriitika suhtes, nii et kui sa ise oled tugev Kujundaja, Teostaja või Hindaja, katsu läheneda vähesema kriitikaga ja ülesannetele keskendumisega. Anna neile aega suhtlemiseks.

Hindaja

Hindaja

Hindajad eelistavad üksinda töötada. Vähemalt neil on nüüd aega rahulikult mõelda, mis on parim viis tegutsemiseks ilma, et ülejäänud meeskond neid kogu aeg tüütaks. Selles suhtes on Hindajaid võrdlemisi lihtne kaugelt majandada. Samas kipuvad nad üle analüüsima ja on risk, et see aeglustab progressi.

Ole ühenduses, küsi küsimusi. Ära ignoreeri. Pea meeles, et kuigi Hindajad ei pruugi anda sulle vastuseid, mida sa soovid saada, on need vastused, mida sul on vaja.

Koordineerija

Koordineerija

Koordineerijad suudavad väga hästi teisi köita ja teha kindlaks, et kõik saavad sõna sekka öelda. Tee kindlaks, et nad ei kuritarvita seda oskust ja ei delegeeriks rohkem kui vaja. Pidev suhtlemine e-kirja või telefoni teel on vajalik. Anna neile juhi roll virtuaalsetel koosolekutel ja tee kindlaks, et nad räägiksid enesekindlal ja otsekohesel moel kaugtöötamise raskustest, et kõik tekkivad probleemid saaksid välja toodud ja lahendatud.

Nende rahulik ja enesekindel olek aitab tagasi hoida tekkida võivat paanikat. Palu neil asjad perspektiivi viia, kui emotsioon käest ära hakkab minema.

Teostaja

Teostaja

Teostaja on see, kelle peale sa saad loota, et ta tavalisel moel edasi käitub. Organiseeritud ja usaldusväärse töötajana harjub Teostaja uue töökeskkonnaga hõlpsasti. Sellegi poolest peavad protsessid kohanduma ja muutuma, nii et tee kindlaks, et nad sellest teadlikud on.

Teostajad hindavad kõrgelt, kui neile antakse vastutus uute protsesside organiseerimiseks – või ükskõik, mis nende praktilistele kalduvustele huvi pakub. Hoia ühendust e-kirja teel. Pane kokku töökava, mille üle te saate koos üle rääkida.

Reelika Ein

Praktiline kogemus

Reelika Ein, interim HR partner,  muutuste disainer

Praegu pole aega maksimaalselt otsust poleerida, vaid otsuseid tuleb teha teadmises, et võib-olla tuleb need tulevikus ümber vaadata. Pigem on otsused lühiajalised. Tänane ülesanne on koguda igapäevaselt infot, mis aitab kiireid otsuseid teha. Halamiseks pole aega. Otsuseid saab teha selle pealt, mida teame, mitte selle pealt, mida ei tea. Läbi tuleb ajada määramatusega. Otsuste kommunikatsioon ettevõttesse sissepoole on väga oluline. Väljast tuleva info hulk on tohutu. Kui töötaja ei saa piisavalt infot ettevõttest, siis lähtub ta infost, mida saab mujalt. Juht ei tohi praegusel ajal oma nõrkust näidata ja peab olema tugev, et meeskond kriisist läbi juhtida.

Reelika Ein: “Praegu on Kujundajate, Koordineerijate ja Teostajate aeg!”

Viimistleja

Viimistleja

Kui on vaja juhtida virtuaalset Viimistlejat, on väga tähtis saavutada selgus tähtaegade ja prioriteetide osas. Kuna Viimistlejad ei ole kõige tõhusamad delegeerijad ega aja haldajad, on tark nendega tihedalt ühendust pidada. Lisaks sellele peavad Viimistlejad toime tulema kõrge ärevusega. Miks mitte paluda Meeskonnatöötajat, et ta Viimistlejatel silma peal hoiaks?

Teistel meeskonnaliikmetel võib olla kalduvus Viimistlejad tööga üle koormata. (“Viitsid, vaata see üle palun?”) See võib tekitada probleeme, nii et tee kindlaks, et põhireeglid on kõigile selged.

Võimaluste Otsija

Võimaluste otsija

Võimaluste otsijad ei ole niikuinii eriti tihti kontoris, nii et sa peaksid olema võrdlemisi harjunud neid kaugelt juhtima. Sellegi poolest, kuna üritused ja koosolekud ei toimi, on risk, et nad ei ole kindlad, mida teha, ja võivad radarilt täiesti ära kaduda. Julgusta neid regulaarselt ühendust võtma, aga ära nõua liiga palju detaile.

Nad eelistavad tõenäoliselt Skype’i või telefonikõnet, aga ole kindel, et kontroll on sinu käes. Võimaluste otsijad on tihti liiga jutukad ja ei pruugi lasta ülejäänud meeskonnal sõna sekka öelda. Kuna meil pole sotsiaalseid märgusõnu, millele me tavaolukorras sama ruumi jagades loodame, pead sa olema vankumatu.

Kujundaja

Kujundaja

See võib olla keerukas, sest Kujundajatele meeldib seltskonnas olla kõige valjem. Samas on nad kriisi ajal väga efektiivsed! Kui nad jäävad omaette, kes neid siis kuulda võtab? Nad võivad hakata esitama nõudmisi läbi kõikvõimalike kanalite – Messenger ja telefon ja sms ja e-kirjad – et ikka ja jälle kindlaks teha, et keegi ei hiili tööst kõrvale ega unusta eesmärke.

Nad võivad ülejäänud meeskonnast võõranduda, sest nende kirjutusstiil on tõenäoliselt kompromissitult otsekohene. Tavaliselt ei võtaks meeskond seda eriti isiklikult (tõhus Kujundaja on piisavalt heatujuline, et kõik tagasi võita), aga ilma sotsiaalse kokkupuute ja suhtlemiseta võivad suhted pingeliseks muutuda.

Meeskonnatöötaja

Meeskonnatöötaja

Meeskonnatöötajad on tõhusad suhtlejad. Nad on diplomaatilised, tähelepanelikud ja on tõenäoliselt raskustes, kui nad peavad teistest eemal olema.

Anna neile roll, mis lubab neil ülejäänud meeskonnaga ühenduses olla. Võib-olla nad võiksid saata igapäevase e-kirja, et näha, kuidas kõigil läheb? Võib-olla nad alustaksid lühikese sotsiaalse chati internetis? Kuigi sul võib olla kiusatus see osa vahele jätta, kui pinge on suur, pea meeles, et on oluline säilitada usaldus ebatavalistes olukordades.

Hoia Meeskonnatöötajatega ühendust telefoni kaudu ja pea meeles: nemad on esimesed, kes ütlevad sulle, kui kellelgi teisel on probleeme.

Asjatundja

Asjatundja

Nagu Innovaatorid, toimivad ka Asjatundjad kõige paremini üksinda. Tee kindlaks, et sa oled andnud neile valdkonna, millesse nad süveneda saavad, aga ära unusta jälgida, kuidas neil läheb – on hea, kui sa saad olulist informatsiooni ja avastusi kiiresti laiali jagada.

E-kirjade kaudu suhtlemine on tõenäoliselt kõige parem, aga tee kindlaks, et sa küsid väga spetsiifilisi küsimusi, vältimaks ülekoormavalt üldiste vastuste saamist.

Helena Laus

Praktiline kogemus

Helena Laus, Apranga personalijuht

Pidin jääma eriolukorra väljakuulutamisel kodukontorisse karantiini ning kogu suhtlemine läks päevapealt virtuaalseks kõikide Apranga Grupi kaupluste juhatajate ja kontori tiimiga sh Leedu tiimiga. Juhtusin samal ajal lugema Jo Keeleri postitusi Belbini Facebooki lehel, kuidas  meeskonnarollid toimivad kaugtöö vaates. See andis mulle inspiratsiooni oma teadmisi rakendada.

Kuna mul on juba üsna pikk kogemus Belbini meeskonnarollide kasutamisega tiimides, hakkasin teadlikult jälgima, kuidas meeskond toimib, kuidas suhtlevad ja käituvad erinevad tiimiliikmed ning kuidas ma ise virtuaalselt töötan olles VO-KU-KO-IN.

Helena Laus: “Väga praktiline ja kasulik oskus!”

Inimeste tugevustel põhinevad suhted, mis loovad üksteisemõistmist

Muidugi mõista ei ole kõik sinu enda teha ei juhina ega meeskonnakaaslasena. Et toime tulla väljakutseid esitavas ja kiiresti muutuvas keskkonnas, on enam kui oluline, et kõik meeskonna liikmed on teadlikud nii enda kui teiste tegelikest tugevustest. See annab teadmise, millal ja kelle poole pöörduda ning kuidas ootuseid üksteise suhtes täpsemalt kokku leppida.

Me oleme täiesti kindlad, et Belbin on väga praktiline ja kasulik ühine keel meeskonna tegeliku võimekuse väljatoomiseks ja omavaheliste suhete parandamiseks. Rääkimata enesekindlusest.

Millised on sinu meeskonna tugevused? Aga varjatud tugevused?

Supervisioon

Supervisioon toetab meeskonna arengut

Toimiv ja reaalseid muutusi toov kombinatsioon: Belbin meeskonnarollid + meeskonna supervisioon + individuaalne coaching.

Rasked inimesed

Rasked inimesed omavad kasulikku rolli

Rasked inimesed omavad meeskonnas kindlat kasulikku rolli kui nendega sobivalt käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee! Soovitan lähtuda põhimõttest „Tee teistele seda, MIDA NEMAD SOOVIVAD, et sa neile teeksid!”

Coaching ja Belbini meeskonnarollid

Coaching ja Belbini meeskonnarollid

Coaching ja Belbin keskenduvad eesmärgile ja lahendusele, mis saavutatakse oma tugevuste ja oskuste leidmise ning teadlikuma rakendamisega. Selle tulemusena suureneb julgus katsetada teistsuguseid lahendusi või luua midagi täiesti uut.

Back To Top
Search