Skip to content

Atesteerimiskursus on palju rohkemat kui 9 meeskonnarolli!

Atesteerimiskursus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad põhjalikult Belbini mudelisse süüvida, seda praktilisel moel kasutama hakata ja olla ettevõtte/asutuse siseseks konsultandiks, kes aitab luua tugevustele orienteeritud kultuuri.

Belbini meeskonnarollide atesteeritud konsultant
Belbini atesteeritud konsultant

Peamised kursusel läbitavad teemad

 • Meeskonnarollide teooria – puudutame Dr. Meredith Belbini mudeli väljaarendustööd Henley juhtimiskolledžis ning Belbini meeskonnarollide kujunemislugu.
 • 9 meeskonnarolli – vaatame põhjalikult läbi, mis on iga rolli tugevused ning lubatud ja lubamatud nõrkused, arvestades erinevaid meeskonnarollide kombinatsioone (sest ühel rollil põhinevaid puhtaid tüüpe esineb reaalses elus väga harva). Mis veelgi olulisem – õpime neid teadmisi enda meeskonnas interpreteerima!
 • Belbini meeskonnarollide kasutamine praktikas – analüüsime põhjalikult aruandeid, arutleme erinevate kasutusvõimaluste üle meeskonna koosviibimistel, probleemide lahendamisel ja coachingus. 36o kraadi tagasiside eelis (kõrvaltvaataja hinnangud), meeskonna dünaamikad, juhtide arendamine ja juhtimisstiilid, värbamine ja valik, töökoha analüüs jpm.

Belbini meeskonnarollide atesteeritud konsultant

 • avastab Belbini tõelise olemuse – see on midagi rohkemat kui ainult 9 meeskonnarolli ning see pole kindlasti mitte inimeste kastidesse surumine!
 • hakkab kasutama ja mõistma Belbini meeskonnarollide keelt, mis toimib kõigi inimeste seas, olenemata nende rahvusest, vanusest, või ametipositsioonist.
 • saab meie treeneritelt praktilist nõu, kuidas Belbinit parimal moel treeningutel ja konsultatsioonidel rakendada.
 • võib loota igakülgsele abile kommentaaride ja soovituste näol Belbin Eesti meeskonnalt treeningute ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
 • saab ligipääsu nii inglise- kui eestikeelsetele koolitus-, slaidi- ja lisamaterjalidele.
 • saab õiguse soetada Belbini aruandeid atesteeritud spetsialisti erihinnaga.

Atesteerimiseksam

Kahepäevase kursuse lõpus toimub kirjalik eksam, kus hinnatakse kursuse läbinute oskust Belbini mudelit interpreteerida ja rakendada. Eksami sooritanu saab Belbini meeskonnarollide atesteeritud spetsialisti tunnistuse Dr. Meredith Belbini autogrammiga ning õiguse kasutada Belbini atesteeritud spetsialisti logo.

Osalejate tagasiside ja arvamused

 • Aitab teisi inimesi enda ümber paremini mõista ning seeläbi koostööd teha ja ära hoida inimeste vahelisi “hõõrumisi”.
 • Kõige kasulikum oli teada saada, mis tüüpi minu kolleegid on. Meil on kollektiivis seeläbi rohkem mõistmist ning kokkuhoidmist, sest nagu selgus, siis kõik tüübid on toimiva organisatsiooni seisukohalt olulised.
 • Miks mõne inimesega ei saa kohe koostööd teha või miski on temas, mis häirib või miks ta ei käitu minu ootustele vastavalt? Siin treeningul on võimalus teadlikumaks saada ja annab suuna, kuidas mängida nõrkused tugevusteks.
 • Testi tulemused olid üle ootuste, ma ei arvanud, et sealt võib midagi välja kooruda. Sain end peeglist vaadata, meeldisid ka äärmuslikud näited, emotsionaalne, ajas naerma, pani mõtlema, sain mõnest suhtesasipuntrast lahti. Võtan inimesi sellisena, nagu nad on. Iseennast samuti.
 • Sain aru, et meeskonna töös on oluline iga liige ja mida erinevamad me oleme, seda kasulikum see meeskonnale on. Iseloomuomadused, mida võib pidada puuduseks võivad meeskonnas osutuda tugevuseks.
 • Belbin annab väga huvitavad teadmised inimese (töötaja) kohta. Selle meeskonna mudeli järgi on võimalik hästi aru saada, kus positsioneerivad erinevad töötajad. See annab nii tööandjale kui ka töötajale kindlamad eesmärgid ja sihid tema edasistes tööalastes tegevustes.
 • Kui küsimustikus tuli hinnata kolleegide negatiivseid külgi, siis tekkis küsimus, kas need negatiivsed küljed ka kõigi ees pärast avalikustatakse. Koolituse käigus selgus, et negatiivsetest külgedest küll räägiti, kuid sellisel moel, mis ei solvanud kedagi ega asetanud kedagi ebamugavasse seisu. Soovitan!

Atesteerimiskursuse läbiviija on Mats Soomre

Mats Soomre, Belbin Eesti

Mats Soomre – juhtimise ja meeskonnatöö treener, koolitaja

Mats on juhtimis- ja meeskonnatöö koolitajana 24 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu. Ta on klientide juures koolitajana saavutanud tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener, kes toob vajadusel inimesed mugavustsoonist välja ja aitab nad sinna tagasi. Pea kõik osalejad ütlevad “See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!”.

Atesteeritud konsultandid kirjutavad

Heleen Anderson

Belbini meeskonnarollide mudel on üks universaalsemaid, millega olen personalivaldkonnas ja töös laiemalt kokku puutunud. See on oluliseks tööriistaks nii meeskondade jõustamisel, juhile paremate juhtimisotsuste tegemiseks, õigete talentide meeskonda värbamisel ja eelkõige igale indiviidile, kes soovib nii enda kui teiste käitumist paremini lahti mõtestada.

Puutudes tööalaselt kokku erinevate käitumuslike mudelitega julgen Belbinit soovitada kõigile meeskondadele, kes soovivad väga praktilist ja lihtsasti mõistetavat (ning samas väga mõjusat!) mudelit oma igapäevatöös rakendada.

Heleen Anderson, senior recruiter - Nortal
Evelin Rätsep

Oled sa andnud tagasisidet ja avastanud, et sa soovisid parimat, kuid öeldud sõnumit ei mõistetud või jõudis see kohale, plaanitud heatahtlikkusest hoolimata, laastavate tagajärgedega?

Mats Soomrega kohtudes ja Belbini 9 meeskonnarollist kuuldes suhtusin sellesse teatava skepsisega, kuid mõistsin kiirelt, et Mats suhtles minu ja kolleegiga täiesti erinevat lähenemisviisi kasutades. Jõudsin koolitusele, mis ei olnudki koolitus, vaid pigem kahe päevane väga intensiivne treeninglaager. Mats edastab kogu teooria läbi praktilise treeningu ning ma olin üllatunud, et suutsin mõlemal päeval, hoolimata väsimusest, 99% ajast mõttega kohal olla.

Olen ikka teadnud, et inimesed on erinevad, kuid koolitusel kogesin läbi Matsi esituse, kui erinevalt iga meeskonnarolli esindaja infot edastab ja vastu võtab. Minule mõistetavad olid neist vaid pooled ehk minu võimekus jõuda efektiivselt iga inimeseni oligi siiani pigem õnnelik juhus. Belbini meeskonnarollide mudel annab mulle täiesti uue lähenemise nii teistest kui iseendast mõtlemiseks.

Minu suurim tänu Matsile aga selle eest, et Soomre metoodikaga edasi antud Belbini mudel, aitab mul päriselt rakendada minu sügavat südamesoovi – näha ja välja tuua iga inimese unikaalne väärtus. Olen väga põnevil, sest mul on nüüd mudel, mille järgi on kergem lahendada meeskonnas tekkivaid väljakutseid ja valida sobilik lähenemisviis iga inimesega suhtlemiseks ning kogu meeskonna efektiivsuse tõstmiseks.

Evelin Rätsep, tegevjuht, kaasasutaja - Ettevõtlusküla

Registreeru atesteerimiskursusele või küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Back To Top
  Search