skip to Main Content
Belbin Team Roles Accredited

Atesteerimiskursus on midagi palju rohkemat kui ainult 9 meeskonnarolli! Atesteerimiskursus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad põhjalikult Belbini mudelisse süüvida, seda praktilisel moel kasutama hakata ja olla ettevõtte/asutuse siseseks konsultandiks, kes aitab luua tugevustele orienteeritud kultuuri.

Peamised kursusel läbitavad teemad

 • Meeskonnarollide teooria – puudutame Dr. Meredith Belbini mudeli väljaarendustööd Henley juhtimiskolledžis ning Belbini meeskonnarollide kujunemislugu.
 • 9 meeskonnarolli – vaatame põhjalikult läbi, mis on iga rolli tugevused ning lubatud ja lubamatud nõrkused, arvestades erinevaid meeskonnarollide kombinatsioone (sest ühel rollil põhinevaid puhtaid tüüpe esineb reaalses elus väga harva). Mis veelgi olulisem – õpime neid teadmisi enda meeskonnas interpreteerima!
 • Belbini meeskonnarollide kasutamine praktikas – analüüsime põhjalikult aruandeid, arutleme erinevate kasutusvõimaluste üle meeskonna koosviibimistel, probleemide lahendamisel ja coachingus. 36o kraadi tagasiside eelis (kõrvaltvaataja hinnangud), meeskonna dünaamikad, juhtide arendamine ja juhtimisstiilid, värbamine ja valik, töökoha analüüs jpm.

Koolituse läbiviija on Mats Soomre

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused
Asutaja ja juhtivtreener
Olen 23 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu juhtidele, meeskondadele, ettevõtetele, asutustele, koolidele ja lasteaedadele.
Olen saavutanud klientide juures tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener. Igav minu juures juba ei hakka! Pea kõik osalejad ütlevad "See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!".

Belbini meeskonnarollide atesteeritud konsultant …

 • … avastab Belbini tõelise olemuse – see on midagi rohkemat kui ainult 9 meeskonnarolli ning see pole kindlasti mitte inimeste kastidesse surumine!
 • … hakkab kasutama ja mõistma Belbini meeskonnarollide keelt, mis toimib kõigi inimeste seas, olenemata nende rahvusest, vanusest, või ametipositsioonist.
 • … saab meie treeneritelt praktilist nõu, kuidas Belbinit parimal moel treeningutel ja konsultatsioonidel rakendada.
 • … võib loota igakülgsele abile kommentaaride ja soovituste näol Belbin Eesti meeskonnalt treeningute ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
 • … saab ligipääsu nii inglise- kui eestikeelsetele koolitus-, slaidi- ja lisamaterjalidele.
 • … saab õiguse soetada Belbini aruandeid atesteeritud spetsialisti erihinnaga.

Atesteeritud spetsialisti eksam

Kahepäevase kursuse lõpus toimub kirjalik eksam, kus hinnatakse kursuse läbinute oskust Belbini mudelit interpreteerida ja rakendada. Eksami sooritanu saab Belbini meeskonnarollide atesteeritud spetsialisti tunnistuse Dr. Meredith Belbini autogrammiga ning õiguse kasutada Belbini atesteeritud spetsialisti logo.

Osalejate tagasiside ja arvamused

 • Aitab teisi inimesi enda ümber paremini mõista ning seeläbi koostööd teha ja ära hoida inimeste vahelisi “hõõrumisi”.
 • Kõige kasulikum oli teada saada, mis tüüpi minu kolleegid on. Meil on kollektiivis seeläbi rohkem mõistmist ning kokkuhoidmist, sest nagu selgus, siis kõik tüübid on toimiva organisatsiooni seisukohalt olulised.
 • Miks mõne inimesega ei saa kohe koostööd teha või miski on temas, mis häirib või miks ta ei käitu minu ootustele vastavalt? Siin treeningul on võimalus teadlikumaks saada ja annab suuna, kuidas mängida nõrkused tugevusteks.
 • Testi tulemused olid üle ootuste, ma ei arvanud, et sealt võib midagi välja kooruda. Sain end peeglist vaadata, meeldisid ka äärmuslikud näited, emotsionaalne, ajas naerma, pani mõtlema, sain mõnest suhtesasipuntrast lahti. Võtan inimesi sellisena, nagu nad on. Iseennast samuti.
 • Sain aru, et meeskonna töös on oluline iga liige ja mida erinevamad me oleme, seda kasulikum see meeskonnale on. Iseloomuomadused, mida võib pidada puuduseks võivad meeskonnas osutuda tugevuseks.
 • Belbin annab väga huvitavad teadmised inimese (töötaja) kohta. Selle meeskonna mudeli järgi on võimalik hästi aru saada, kus positsioneerivad erinevad töötajad. See annab nii tööandjale kui ka töötajale kindlamad eesmärgid ja sihid tema edasistes tööalastes tegevustes.
 • Kui küsimustikus tuli hinnata kolleegide negatiivseid külgi, siis tekkis küsimus, kas need negatiivsed küljed ka kõigi ees pärast avalikustatakse. Koolituse käigus selgus, et negatiivsetest külgedest küll räägiti, kuid sellisel moel, mis ei solvanud kedagi ega asetanud kedagi ebamugavasse seisu. Soovitan!

Millal, kus ja mis hinnaga?

Tehnopol Koolitusruum Merkuur
 • Millal? Kokkuleppeline
 • Kus? Tallinna Teaduspark Tehnopol koolitusruumis Ceres
 • Kestvus? Kahepäevane kursus koos eksamiga
 • Hind? 1350€ osaleja kohta, hind sisaldab Belbini meeskonnarollide aruanded
 • Kui on mitu inimest? – 350@€ iga lisanduva inimese pealt
 • Hinna sees lõuna, kohvipausid ja kohvikõrvane

Registreeru atesteerimiskursusele või küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Meeskonna suurus

  Back To Top