skip to Main Content
Dr. Meredith Belbin

Dr. Meredith Belbini uurimistöö näitas, et kõige edukamad olid need meeskonnas, kus oli kasutada kõik üheksa meeskonnarolli. See ei tähenda, et kõik meeskonnad vajaksid seetõttu üheksat inimest, sest igal inimesel on vähemalt kaks tugevat meeskonnarolli ja tihti ka kolmas, toetav meeskonnaroll.

Dr. Meredith Belbini järgi on meeskonnaroll soodumus meeskonnas mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.”

Seminarile on oodatud kõik inimesed, kes soovivad mõista nii iseenda kui ka ümbritsevate kaaslaste käitumise tagamaid ning õppida erinevat tüüpi inimestega kergemini kontakti looma. Belbini meeskonnarollide mudeli abil saab analüüsida iga inimese ja meeskonna tugevusi ning lubatud nõrkusi, arvestades käitumiseelistuste eripärasid ja panust meeskonda (mõtlemine, suhtlemine, tegutsemine). Alates 2014. aasta oktoobrist läksime üle veelgi täpsemale-põhjalikumale-ilusamale Belbini aruannete süsteemile!

Lühiseminari „Meeskonnatöö ja Belbini meeskonnarollid“ teemad

Belbini meeskonnarollide lühiseminaril anname vastused kõige olulisemale:

 • Belbin Team Roles AccreditedMiks ja kuidas jõuti meeskonnarollideni?
 • Millised on iga inimese tugevused meeskonnaliikmena?
 • Millised (lubatud) nõrkused sellega kaasnevad?
 • Milliseid kohti on mõistlik arendada ja milliseid mitte?
 • Kuidas on meeskonnarollid seotud motivatsiooni ja edukusega?
 • Millised on spetsiifilised võimalused juhtida ja motiveerida erinevaid inimesi?
 • Millised on võimalused toime tulla erinevate inimestega meeskonnas?
 • Millised on võimalused kasutada efektiivsemalt olemasolevat (inim)ressurssi?
 • Miks mõned inimesed tunduvad „rasked“?

Enne seminarile tulemist saadetakse teile individuaalne link Belbini küsimustiku täitmiseks põhjalikult uuendatud Belbini veebipõhises analüüsisüsteemis. Belbini aruanne ei anna mingeid hinnanguid “hea” või “halb”, vaid annab võimaluse paremini ära kasutada iseenda ja meeskonna tegelikku potentsiaali läbi tugevuste ja nõrkuste parema mõistmise. Täpsemad juhised küsimustiku täitmiseks saate registreerudes!

Taustinfole järgneb praktiline töö koos eeltäidetud Belbini analüüsiga:

 • „Kes olen mina – minu eelistatud meeskonnarollid?”
 • „Millise panuse peaksin mina meeskonda andma?”
 • „Milliseid tegevusi pean edaspidi vältima?”
 • “Milliseid inimesi ma vajan enda ümber?

Lühiseminari viivad läbi Mats Soomre või Helena Laus või Reelika Ein

Reelika Ein

Reelika Ein

interim HR partner ja muutuste disainer
Olen tegelenud juhtimiskvaliteedi, organisatsioonikultuuri arendamise  ja meeskondade modelleerimisega ca 15 aastat. Viimase paari aasta jooksul olen keskendunud innovatsiooni toetava ettevõtte kultuuri kujundamise, muutuste juhtimise ja psühholoogilise turvalisuse teemadele, et aidata ettevõttetel saavutada konkurentsieelis kaasaegsete juhtimispraktikate kaudu. 
Olen Belbini atesteeritud konsultant ning aktiivne mudeli kasutaja viimased kaheksa  aastat. Belbini abil olen toetanud juhte ja meeskondi koostöö ja muudatuste juhtimisel ning värbamisel ja töötajate arendamisel. Belbini mudel on väga hea tööriist töötajate tugevuste ja potentsiaali  mõistmiseks. Kui juhi fookus on töötajate tugevustel, on pühendunud töötajate osakaal umbes 73%. Kui mitte, siis 9% (Gallup).
Mats Soomre

Mats Soomre

Asutaja ja juhtivtreener
Olen 23 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu juhtidele, meeskondadele, ettevõtetele, asutustele, koolidele ja lasteaedadele.
Olen saavutanud klientide juures tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener. Igav minu juures juba ei hakka! Pea kõik osalejad ütlevad "See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!".
Madis Puhm Tagametsa Loovusmaja

Madis Puhm

Koolitaja ja superviisor
Ma aitan luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Toimivas meeskonnas on töötajate ja meeskonna potentsiaal parimal viisil kasutuses. Tulemuslikus meeskonnas on fookus ja prioriteedid paigas.
Jüri Kriisemann

Jüri Kriisemann

Vaatleja, coach, enesearenduse ekspert ja elukestva õppimise praktik
Mulle meeldib vaadelda, kuidas inimesed arenevad ja luua selleks soodsad tingimused. Minu roll on olla vaatleja ja peegeldaja.
Helena Laus

Helena Laus

Koolitaja, coach ja konsultant
Mulle meeldib olla inimeste keskel ja aidata neil avastada oma potentsiaali. See on ilmselt ka põhjus, miks olen pea 18 aastat töötanud personalivaldkonnas. Praegu töötan personalijuhina Apranga Groupis.
Koolitajana on minu teemadeks teenindus, müük, muudatuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine, personalijuhtimine, meeskonnatöö ja coaching.

Küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Meeskonna suurus

  Back To Top
  Search