Skip to content
Dr. Meredith Belbin
Dr. Meredith Belbin

Dr. Meredith Belbini uurimistöö näitas, et kõige edukamad olid need meeskonnas, kus oli kasutada kõik üheksa meeskonnarolli. See ei tähenda, et kõik meeskonnad vajaksid seetõttu üheksat inimest, sest igal inimesel on vähemalt kaks tugevat meeskonnarolli ja tihti ka kolmas, toetav meeskonnaroll.

Dr. Meredith Belbini järgi on meeskonnaroll soodumus meeskonnas mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.”

Seminarile on oodatud kõik inimesed, kes soovivad mõista nii iseenda kui ka ümbritsevate kaaslaste käitumise tagamaid ning õppida erinevat tüüpi inimestega kergemini kontakti looma. Belbini meeskonnarollide mudeli abil saab analüüsida iga inimese ja meeskonna tugevusi ning lubatud nõrkusi, arvestades käitumiseelistuste eripärasid ja panust meeskonda (mõtlemine, suhtlemine, tegutsemine). Alates 2014. aasta oktoobrist läksime üle veelgi täpsemale-põhjalikumale-ilusamale Belbini aruannete süsteemile!

Lühiseminar „Meeskonnatöö ja Belbini meeskonnarollid“ teemad

Lühiseminaril anname vastused kõige olulisemale:

 • Belbin Team Roles AccreditedMiks ja kuidas jõuti meeskonnarollideni?
 • Millised on iga inimese tugevused meeskonnaliikmena?
 • Millised (lubatud) nõrkused sellega kaasnevad?
 • Milliseid kohti on mõistlik arendada ja milliseid mitte?
 • Kuidas on meeskonnarollid seotud motivatsiooni ja edukusega?
 • Millised on spetsiifilised võimalused juhtida ja motiveerida erinevaid inimesi?
 • Millised on võimalused toime tulla erinevate inimestega meeskonnas?
 • Millised on võimalused kasutada efektiivsemalt olemasolevat (inim)ressurssi?
 • Miks mõned inimesed tunduvad „rasked“?

Enne seminarile tulemist saadetakse teile individuaalne link Belbini küsimustiku täitmiseks põhjalikult uuendatud Belbini veebipõhises analüüsisüsteemis. Belbini aruanne ei anna mingeid hinnanguid “hea” või “halb”, vaid annab võimaluse paremini ära kasutada iseenda ja meeskonna tegelikku potentsiaali läbi tugevuste ja nõrkuste parema mõistmise. Täpsemad juhised küsimustiku täitmiseks saate registreerudes!

Taustinfole järgneb praktiline töö koos eeltäidetud Belbini analüüsiga:

 • „Kes olen mina – minu eelistatud meeskonnarollid?”
 • „Millise panuse peaksin mina meeskonda andma?”
 • „Milliseid tegevusi pean edaspidi vältima?”
 • “Milliseid inimesi ma vajan enda ümber?

Lühiseminari viivad läbi Mats või Helena või Reelika või Madis

Mats Soomre, Belbin Eesti

Mats Soomre – juhtimise ja meeskonnatöö treener, koolitaja

Mats on juhtimis- ja meeskonnatöö koolitajana 24 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu. Ta on klientide juures koolitajana saavutanud tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener, kes toob vajadusel inimesed mugavustsoonist välja ja aitab nad sinna tagasi. Pea kõik osalejad ütlevad “See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!”.

Helena Laus, Belbin Eesti

Helena Laus – personalijuht, koolitaja, mentor ja coach

Helena on inimeste inimene. Talle meeldib aidata inimesi avastada oma potentsiaali, mis on ka põhjus, ta on pea 20 aastat töötanud personalivaldkonnas ning arendanud end coachi ja mentorina. Koolitajana on tema teemadeks teenindus, muutuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine ja meeskonnatöö. Konsultandi ja coachina aitab ta inimestel liikuda oma eesmärkide poole toetades neid karjäärivalikul, aidates teha ettevalmistusi tööintervjuuks, olles abiks harjumuste muutmisel ning leida taas üles fookus. Samuti on ta alustavate personalijuhtidele ja spetsialistidele mentoriks.

Reelika Ein

Reelika Ein, organisatsiooni kultuuri ja muutuste disainer

Viimase paari aasta jooksul olen keskendunud innovatsiooni toetava ettevõtte kultuuri kujundamise, muutuste juhtimise ja psühholoogilise turvalisuse teemadele, et aidata ettevõttetel saavutada konkurentsieelis tänapäevaste juhtimispraktikate kaudu. Olen Belbini atesteeritud konsultant ning aktiivne mudeli kasutaja viimased kaheksa  aastat. Belbini abil olen toetanud juhte ja meeskondi koostöö ja muudatuste juhtimisel ning värbamisel ja töötajate arendamisel. Belbini mudel on väga hea tööriist töötajate tugevuste ja potentsiaali  mõistmiseks. Kui juhi fookus on töötajate tugevustel, on pühendunud töötajate osakaal umbes 73%. Kui mitte, siis 9% (Gallup).

Madis Puhm, Tagametsa Loovusmaja, Tiimwerk

Madis Puhm, meeskonnatöö koolitaja ja superviisor

Madis Puhm on meeskonnatöö superviisor ja coach, Belbini meeskonnarollide atesteeritud konsultant, organisatsiooni konfliktivahendaja, Tagametsa Loovusmaja peremees.

Küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Back To Top
  Search