skip to Main Content

Meeskonnatöö koolitused

Meeskonnakoolitus

Meeskonnakoolitus “Tugevustel põhinev meeskonnatöö”

Meeskonnatöö koolitus on pigem intensiivne treening, mis eeldab aktiivset kaasa mõtlemist endale sobival moel ja valmisolekut muuta oma hoiakuid ja oskuseid. Meeskonnakoolitus aitab leida ja teadvustada meeskonna tugevused, nõrkused ja varjatud potentsiaali ning õpetab seda targalt kasutama.
Meeskonna koolitus ja Mats Soomre

Konsultatsioon: Meeskonna tugevused ja nõrkused

Kui su meeskond pole kontoris, mida saad sa teha, et neid motiveerida? Kuidas ja kui tihti sa nendega suhtlema peaks? Kas sa peaksid ootama, kuni meeskond sinuga ühendust võtab või peaksid sa tagant utsitama ja neile tähtaegu meelde tuletama? Ja kuidas tuled sa toime pingega, mida virtuaaltöö kommunikatsioonile ja inimlikkusele peale paneb?
Belbin Team Roles Accredited

Lühiseminar “Meeskonnatöö ja meeskonnarollid”

Seminar on inimestele, kes soovivad mõista nii iseenda kui ka ümbritsevate kaaslaste käitumise tagamaid ning õppida erinevat tüüpi inimestega kergemini kontakti looma. Belbini meeskonnarollide mudeli abil saab analüüsida iga inimese ja meeskonna tugevusi ning lubatud nõrkusi, arvestades käitumiseelistuste eripärasid ja panust meeskonda (mõtlemine, suhtlemine, tegutsemine).

Juhtimiskoolitused

Meeskonna koolitus - Koordineerija
·
30.12.2021

Intensiivtreening “Juhtimine ja meeskonnatöö”

Hea meeskonna loomiseks ei piisa sellest, kui paneme inimesed kokku ja ütleme: “Nüüd olete meeskond!” Hea meeskonna loomine, hoidmine ja arendamine on pidev tegevus. Kuidas juhtida meeskonda ja kujundada koostööd erinevat tüüpi inimeste vahel? Kuidas olla edukas liider? Kuidas arendada ennast ja oma meeskonda? Kuidas leida tasakaal tugevuste ja nõrkuste vahel? Kuidas toime tulla enda ja teiste nõrkustega?
Enesekindlus saab alguse eneseteadlikkusest
·
30.12.2021

Juhtimiskoolitus “Meeskonna juhtimine”

Juhtimiskoolitus on sama palju väljakutseid esitav kui juhtimine ise. Küsimus on tasakaalu leidmises ratsionaalsete ja emotsionaalsete juhtimisvõtete vahel ning äri ja inimeste juhtimise vahel.

Suhtlemiskoolitused

Kujundaja

Intensiivtreening “Enesekehtestamine ja kindel stiil”

Meil pole kombeks öelda viisakalt ja otsekoheselt samas lauses, mida me tegelikult arvame või soovime. Tihti ollakse liiga otsekohesed, mis ehmatab teise poole ära. Või ollakse liiga tagasihoidlikud ja päris täpselt polegi võimalik aru saada, mida mõeldakse.
Enesekehtestamine on oskus seista oma seisukohtade eest jättes ka teistele sama võimaluse.
Innovaator

Intensiivtreening “Kõnekunst ja mõjuv esinemine “

Tegemist on VÄGA PRAKTILISE koolitusega! Keskendume sellele, kuidas oma mõtted ja sõnum enesekindlalt ja meeldejäävalt inimesteni viia. Kuidas saada enesekindlaka kõnelejaks ja esinejaks? Kuidas kõne ja esinemine ette valmistada? Kuidas oma häält kontrollida ja hoida? Kuidas arendada isiklikku stiili? Kuidas toime tulla keerukate kuulajatega?
Suhtlemiskoolitus ja esinemiskoolitus

Suhtlemiskoolitus ja esinemiskoolitus

Suhtlemiskoolitus ja esinemiskoolitus on tõeliselt praktilised treeningud, kui sul on vaja täiendada oma mõjutamis- ja esinemisoskuseid, kuidas oma mõte huvitavalt ja meeldejäävalt esitada. Kujuta ette, mis juhtuks siis, kui teie juhid ja meeskonna liikmed suudaksid ka keerulises olukorras olla suurepärased suhtlejad? Veenvad, meeldivad ja hea sõnaseadmisoskusega ja oskavad ka ridade vahelt lugeda, kui tegemist on oluliste läbirääkimistega?

Parimad koolituskohad

Toiduakadeemia ja meeskonnatöö koolitus

Meeskonnatöö restart Toiduakadeemias

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“
Ojako Puhke- ja koolituskeskus

Ojakol saavad juhtimine ja meeskond uue hingamise

Meeskonnad tulevad taas kokku. Enesekindlus ja inimliku kontakti väärtus on täna olulisem kui kunagi varem. Üksteise parem mõistmine ja meie kiiksudega arvestamine annab juhtimisele ja meeskonnatööle uue hingamise. Parimad ideed sünnivad tänu keskkonnavahetusele! Tule avasta enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal hinge ja vaimu kosutaval Ojakol.
Põldotsa talu

Meeskonnaga Põldotsale inspiratsiooni saama

Põldotsa talu viib teid ajas tagasi, maale nagu vanaema-vanaisa juurde. Siin saab läbi viia koolitusi ja koosolekuid ning mittetavapärane koosoleku keskkond avardab mõttelendu nii osalejatel kui korraldajatel. Inspiratsioon on garanteeritud!

Müügimeeskonna koolitused

Meeskonna koolitus - Koordineerija
·
30.12.2021

Intensiivtreening “Juhtimine ja meeskonnatöö”

Hea meeskonna loomiseks ei piisa sellest, kui paneme inimesed kokku ja ütleme: “Nüüd olete meeskond!” Hea meeskonna loomine, hoidmine ja arendamine on pidev tegevus. Kuidas juhtida meeskonda ja kujundada koostööd erinevat tüüpi inimeste vahel? Kuidas olla edukas liider? Kuidas arendada ennast ja oma meeskonda? Kuidas leida tasakaal tugevuste ja nõrkuste vahel? Kuidas toime tulla enda ja teiste nõrkustega?
Enesekindlus saab alguse eneseteadlikkusest
·
30.12.2021

Juhtimiskoolitus “Meeskonna juhtimine”

Juhtimiskoolitus on sama palju väljakutseid esitav kui juhtimine ise. Küsimus on tasakaalu leidmises ratsionaalsete ja emotsionaalsete juhtimisvõtete vahel ning äri ja inimeste juhtimise vahel.

Muud koolitused

Belbin Team Roles Accredited
·
30.12.2021

Belbini atesteerimiskursus

Atesteerimiskursus on mõeldud inimestele, kes soovivad põhjalikult Belbini mudelisse süüvida ning saadud teadmisi meeskonnas kasutama hakata.
Coaching ja Belbini meeskonnarollid
·
30.12.2021

Coaching ja Belbini meeskonnarollid

Coaching ja Belbin keskenduvad eesmärgile ja lahendusele, mis saavutatakse oma tugevuste ja oskuste leidmise ning teadlikuma rakendamisega. Selle tulemusena suureneb julgus katsetada teistsuguseid lahendusi või luua midagi täiesti uut.
Supervisioon
·
15.01.2022

Supervisioon toetab meeskonna arengut

Toimiv ja reaalseid muutusi toov kombinatsioon: Belbin meeskonnarollid + meeskonna supervisioon + individuaalne coaching.

Koolituste põhimõtted

Meeskonnakoolitused ja juhtimiskoolitused
30.12.2021

Koolituste põhimõtted

Kord küsis üks tööandja: “Mis saab siis, kui ma oma inimesi koolitan ja nad töölt minema lähevad?” Ma vastasin: “Mis saab siis, kui sa neid ei koolita ja nad tööle jäävad?” Meeskonnakoolitused aitavad leida meeskonna varjatud potentsiaali ning õpetavad seda targalt kasutama. Aitame inimestel saavutada parimaid tulemusi läbi harjumuste muutumise!
Back To Top
Search