Skip to content

Meeskonnatöö muutub järjest olulisemaks. Kas sinu meeskond on valmis?

Meeskonnatöö koolituse suurim väljakutse ja võimalus on inimeste pühendumuse saavutamine. Eestis on pühendumuse näitajad läbi aegade olnud head ja trend positiivne! Samas on arenguruumi piisavalt.

Keskmiselt on Eestis …

 •  20% töötajatest töösse kõrgelt pühendunud ja naudivad oma tööd. Kuidas hoida nende kõrget motivatsiooni?
 • 15% töötajatest aktiivselt välja lülitunud ja töötavad meeskonnale vastu. Mida nendega peale hakata?
 • 65% töötajatest motiveeritud ja teevad oma tööd, kuid ei ole otseselt pühendunud. Siin on suurimad võimalused!

State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide, Gallup, Inc.

Miks me sellest räägime?

Gallup Inc. uuringu andmetel on 6 korda tõenäolisem, et inimesed on kõrge pühendumusega, kui nad saavad suurema osa ajast teadlikult rakendada oma tugevusi. Meie kogemus näitab, et meeskondades on märkimisväärsel määral varjatud potentsiaali, mis vajab avastamist, käivitamist ja rakendamist.

Meeskonnatöö 6 sammu, kuidas tõsta meeskonna pühendumust

Belbin Eesti ja Toiduakadeemia

Tee teistele seda, mida nemad tahavad, et sa neile teeksid!

 1. Kasutage oma tugevusi, ärge kulutage aega ja energiat nõrkuste arendamisele
 2. Asendage oma nõrkused meeskonnakaaslaste tugevustega
 3. Aidake inimestel nende tugevused üles leida
 4. Veenduge, et tööülesanded ja tugevused sobivad omavahel kokku
 5. Õppige kasutama meeskonnakaaslaste tugevusi
 6. Kujundage meeskonna kultuur, mis lähtub inimeste tugevustest

Pikemalt: Gallup Inc uuring: 6 sammu pühendumuse tõstmiseks

Meeskonnatöö restart, Belbin ja Toiduakadeemia

Meeskonna restart Toiduakadeemias koos õhtuse ühiskokkamisega on parim kooslus meeskonna taasliitmiseks ja üksteise paremaks mõistmiseks. Mõtlemapanev ja praktiline koolitus, millele järgneb ühine kokkamine ja õhtusöök on parim viis koostöösuhte tugevdamiseks.

Toiduakadeemia
Toiduakadeemia

1. osa: Teeme meeskonnale restardi. Tõstame meeskonna omavahelise usalduse, teineteise mõistmise ja meeskonnatöö uuele tasemele.

2. osa: Analüüsime Belbini meeskonnarollide abil inimeste tugevusi ja lubatud nõrkusi, õpetame positiivset õhkkonda kujundama ja mõjuvalt inimesekohast tagasisidet andma.

3. osa: Kokkame ühiselt peakoka juhtimisel meeskonnatöö vaimus ja naudime maitsvat mitmekäigulist õhtusööki, mis võimendab kõike seda, millest me päeval rääkisime.

Lisavõimalus: Vajadusel õpetame lisakoolitusel inimesed enda ja teiste tugevusi veelgi teadlikumalt kasutama

Mida me koolitusel teeme? Millest räägime?

Otsime üles meeskonna tugevused, varjatud potentsiaali ja õpime seda arukalt kasutama. Arutame. Kuulame. Küsime. Mõtleme. Diskuteerime. Vaidleme. Näitame. Vaatame. Otsime. Tuletame meelde. Harjutame. Treenime. Tuleme mugavustsoonist välja. Muudame. Täiendame. Vajadusel hakkame otsast peale. Rahulikult. Intensiivselt. Tempokalt. Taas rahulikult. Huvitavalt. Humoorikalt. Otsekoheselt. Diplomaatiliselt. Viisakalt. Mõtlemapanevalt. Kaasavalt. Meeldejäävalt. Mõjuvalt. Meeldivalt. Mõnusalt. Teistmoodi kui enamikel koolitusel.

 • Millised juhtimisvõtted aitavad juhil meeskonnatöö tulemusi paremini saavutada ja liikuda lõpptulemuse suunas.
 • Kuidas harjumused mõjutavad usaldust? Kuidas tunnetavad usaldust erinevad inimesed? Kuidas saada usalduskrediiti?
 • Kas vaidlemine on vastutöötamine? Millal muutub vaidlemine jonnimiseks? Kuidas eristada jonnimist järjekindlusest?
 • Kas vaikimine on ignoreerimine? Kuidas eristada ratsionaalset kaasamõtlemist vaikivast jonnimisest?
 • Kuidas tasakaalustada paindlikkus ja järjekindlus? Positiivsus ja nõudlikkus?
 • Kuidas kaasata analüütilist skeptikud aktiivsesse vestlusesse? Kuidas pidurdada liigset vaidlemist?
 • Kuidas tekib kommunikatsioonihäire? Miks sõnad ei väljenda meie mõtteid täpselt?
 • Kuidas siduda sõbralik suhtlus enesekindluse ja enesekehtestamisega?
 • Millised on erinevad inimtüübid ja milline on nende loomupärane suhtlemisstiil? Milline on nende panus meeskonda, millal ja kuidas neid kaasata? Kuidas nendega parimal moel suhelda ja infot jagada? Kuidas leida enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal?
 • Millised etapid läbib meeskond ja ,meeskonnatöö, kui toimuvad muutused? Kuidas meeskonda ja meeskonnatööd juhtida läbi muutuste protsessi? Kuidas väljuda mugavustsoonist? Kuidas väljuda ebamugavustsoonist?
 • Kuidas parandada meeskonnasisest kommunikatsioon? Kuidas kohandada oma sõnaseadmisoskust, et kommunikatsioon oleks täpsem ja mõjuvam?
 • Millal ja kuidas kasutada enesekehtestamist ja kindlat stiili meeskonnas? Kuidas oma stiili kohandada vastavalt teise osapoole suhtlemistasanditele?
 • Millal ja kuidas teadlikult provotseerida, ignoreerida, survet avaldada, olla ebakindel?
 • Kuidas anda mõjuvat tagasisidet? Kuidas tagasisidet vastu võtta? Mida teha kriitikaga, et see oleks meeldiv vestlus, mitte karm hinnangute andmine? Kuidas vastu võtta vale ja ebaõiglast kriitikat (pasunasse saamist)?
 • Kuidas inimesi motiveerida ja anda neil positiivset tagasisidet nii, et see oleks individuaalseid eripärasid arvestav ja isiklikult korda minev?
 • Missugune olen mina, missugune on minu kolleeg, missugune on meie meeskond, meie tugevused ja meie lubatud nõrkused?

Meeskonnatöö koolituse läbiviija on Mats Soomre

Mats Soomre, Belbin Eesti

Mats Soomre – juhtimise ja meeskonnatöö treener, koolitaja

Mats on juhtimis- ja meeskonnatöö koolitajana 24 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu. Ta on klientide juures koolitajana saavutanud tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener, kes toob vajadusel inimesed mugavustsoonist välja ja aitab nad sinna tagasi. Pea kõik osalejad ütlevad “See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!”.

Võta ühendust ja küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Kliendid kirjutavad ja soovitavad

  Mats teeb seda otsekoheselt ilma keerutamata

  Olen osalenud väga paljudel koolitustel ja teinud läbi ka hulga nn erinevaid isiksuse hindamise mudeleid, nagu: MBTI, JTI, Disc, 360 kraadi , Belbin – kõik on ka omamoodi väga head.

  Mina olen ise aga väga praktiline, ratsionaalne inimene ja teooria on tore asi teada, kuid sellest võiks elus ka kasu olla. Kõikide nende mudelite puhul on suur mure see, et see ei tekita lihtsasti mõistetavat visuaali inimesest, mis aitab sul teda mõista. Visuaalid aga töötavad väga hästi ja selles osas pean mina Belbinit väga praktiliseks meeskonnatöö korraldamise ja hindamise vahendiks, sellest saavad kõik aru. Seda on võimalik kasutada kõikidel juhtimistasanditel. Seda tuleb võtta kui teenäitajat ja abimeest, mitte kui pühakirja ja absoluutset tõde.

  Väga raske on leida koolitajat, kes räägib asjast ja reaalsetest probleemidest, aga Mats teeb seda väga hästi ja otsekoheselt – ilma keerutamata ja ilustamata, kitsaskohad on vaja luubi alla võtta ja välja juurida. Ilusa diplomaatilise jutuga tõehetk sind tavaliselt ei puuduta, kuid Mats rammib valupunkte ilma silma pilgutamata ja see on ülimalt vajalik. Lõpuks on probleemid tegelikult lihtsad, kuid neid mitte teadvustades ja nendest mitte rääkides teeme asjad keeruliseks. Ümbernurga juttu tõlgendame kõik erinevalt, kuid Mats suudab viia seltskonna ühise tõe tunnetuseni ja edasi on juba usalduse küsimus, kuidas me tegelikult käitume.

  Mina olen täheldanud ilmselget muutust peale Belbini teema sissetoomist, et inimesed mõistavad üksteise käitumist, suudavad sellega arvestada ja muutuda tõhusamaks. See on igale meeskonnajuhile väga hea meetod ja abimees, ilma raketiteadusesse minemata :)

  Janek Saareoks
  Helena oskas väga hästi meie analüütilised inimesed „lahti muukida“.

  Otsustasime enda juhtide tiimis teha Belbini meeskonnarollide analüüsi ja koolituspäeva. Need tegevused andsid võimaluse eelkõige enda tugevustes, potentsiaalides ja ka nõrkustes veenduda, kuid ka teiste tiimiliikmete profiile paremini mõista, sest koostöö parendamine ja tugeva usalduse saavutamine tiimis on meie prioriteet. Ja et see mõistmine just individuaalsel tasemel veel tugevam oleks, sai koolitajaga kokku lepitud kõikidele juhtidele personaalne 1-1 kohtumine (coaching), kus nad said süvitsi enda profiili/rollidesse sisse minna ning enda jaoks kõige olulisemad ja fookust vajavad teemad läbi arutada. Selle tiimi personalijuhina sain ise kinnitust ja rohkem selgust juhtide osas ning tekkis visioon nende tuleviku koostööst ja arengumomentidest. Samuti sain projekti läbides ja kõikide tulemusi analüüsides tervikliku pildi, et millist töökeskkonda ja tuge iga liige vajab, et tiimirahulolu, individuaalne rahulolu, isiklikud eesmärgid ning ettevõtte eesmärgid saaksid saavutatud.

  Kiidan koolitajat Helena Lausi, kes meie analüütilised ja tugevat hindajageeni omavad advokaadid heas mõttes „lahti muukis“. Üllatuslikult nägin juba selle projekti jooksul juhtides muutusi – teadlikus enda tugevustest, potentsiaalidest ja nõrkustest annab võime ennast edukamalt juhtida, seada reaalseid eesmärke ja ületada igasugused kahtlused ja takistused, mis meid tihtilugu piiravad. Aitäh!

  Riste Remmelgas
  Õigete küsimuste tulemusena valmis mul koos Helenaga selge tegevuskava

  Helena võime näha läbi südame, laotab laiali vaatenurgad, milleni üksinda ei jõuaks.

  Õppisin menteena ennast rohkem kuulama ja tundsin, et usaldan Helenaga jagama kõike, mis vajas minu sees tähelepanu. Õigete küsimuste ja tähelepaneliku kuulamise tulemusena valmis mul koos Helenaga selge tegevuskava, mida sai kergusega ellu viia.

  Kirsti Aulik
  Back To Top
  Search