Skip to content
Meeskonnarollide Individuaalne Aruanne
05.12.2021

Meeskonnarollide analüüsi näidisaruanded

Uuenduste kohta kasutan ma hea meelega Peter Lancaster’i (Belbin UK) vastust, kui ma küsisin täpsustusi uuenduste kohta: “Pretty much everything is new!”
Individuaalsed aruanded
Meeskondlikud aruanded
Töösuhete aruanded
Töökoha analüüsi aruanded

Belbini Meeskonnarollide Aruanne - Näidis
07.11.2021

Individuaalse aruande kasutamine

Igal meeskonnaliikmel on omad tugevused, mis on just nende eripärane panus meeskonda kui tervikusse. Mõned alustavad oma Belbini teekonda suurema eneseteadlikkuse kui teised. Mõned inimesed on meeskonnas pikka aega olnud, nad on hästi tuntud ja nende roll on väljakujunenud. Mõned tajuvad enda käitumist paremini kui teised.

Antud juhend selgitab, kuidas Belbini individuaalse aruande põhjal inimesele mistahes olukorras põhjalikku tagasisidet anda, et tema panust meeskonnas maksimeerida.

Belbini Meeskonnarollide Aruanne
10.11.2021

Meeskondliku aruande kasutamine

Belbini Meeskondlikku aruannet saab kasutada uue meeskonna moodustamisel, meeskonna ebaedukuse mõistmiseks, projektimeeskonna moodustamiseks, meeskonna tugevuste ja nõrkuste välja selgitamiseks, kontrollimaks, et iga meeskonnaliige kasutab enda täielikku potentsiaali, kindlustamaks, et konkreetsete ülesannete puhul kasutatakse õiget inimest, meeskonna kultuuri välja selgitamiseks, nägemaks tühimikke meeskonnas, kui asi puudutab uue meeskonnaliikme värbamist

Belbini Meeskonnarollid - Meeskondlik Aruanne
05.02.2023

Meeskonna moodustamine

Uue meeskonna moodustamine annab võimaluse liikuda väljaspool olemasolevaid struktuure ja panna kokku mitmeid inimesi, kes pole ehk varasemalt koos töötanud, kuid kes võiksid saavutada suurepäraseid tulemusi juhul, kui nad täiendavad üksteist meeskonnarollide mõistes.

Belbini Meeskonnarollid - Individuaalne Aruanne
05.02.2023

Inimeste pühendumuse tõstmine

Inimeste pühendumus ja kaasatus on tõestatult otseses seoses inimeste heaolu ja füüsilise tervisega, kuid asi ei ole pelgalt töötajate jaoks positiivse töökeskkonna loomises. Sellel on ülisuur mõju ka ettevõtte äritulemusele.

Belbini Meeskonnarollid - Töökohaga Sobivuse Aruanne
05.02.2023

Värbamine ja uute inimeste liitmine meeskonnaga

Teil võib olemas olla töökohale sobiva funktsionaalse rolli kirjeldus, kuid see ei ütle palju selle kohta, millist käitumist või meeskonnarollide tugevusi töökoht võiks vajada.

Meeskonna Koolitus Ja Belbini Meeskonnarollid
06.11.2022

Töökoha nõuete analüüsi küsimustik

Isiksuse test mõõdab seda, kes me oleme ehk meie iseloomu. Belbin mõõdab seda, mida ja kuidas me teeme. Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.

Meeskonnatöötaja
05.12.2021

Meeskonnarollide aruannete tellimine

Meeskonnarollide aruannete tellimine: Individuaalsed ja meeskondlikud aruanded, töösuhete aruanded, töökoha nõuded ja kandidaadi sobivuse aruanded.

Back To Top
Search