skip to Main Content

Belbini näidisaruanded

Uuenduste kohta kasutan ma hea meelega Peter Lancaster’i (Belbin UK) vastust, kui ma küsisin täpsustusi uuenduste kohta: “Pretty much everything is new!”
Individuaalsed aruanded
Meeskondlikud aruanded
Töösuhete aruanded
Töökoha analüüsi aruanded

Belbini aruannete tellimine ja hinnad

Meeskonnarollide aruannete tellimine: Individuaalsed ja meeskondlikud aruanded, töösuhete aruanded, töökoha nõuded ja kandidaadi sobivuse aruanded.

Kuidas kasutada Belbini Individuaalset aruannet

Igal meeskonnaliikmel on omad tugevused, mis on just nende eripärane panus meeskonda kui tervikusse. Mõned alustavad oma Belbini teekonda suurema eneseteadlikkuse kui teised. Mõned inimesed on meeskonnas pikka aega olnud, nad on hästi tuntud ja nende roll on väljakujunenud. Mõned tajuvad enda käitumist paremini kui teised.

Antud juhend selgitab, kuidas Belbini individuaalse aruande põhjal inimesele mistahes olukorras põhjalikku tagasisidet anda, et tema panust meeskonnas maksimeerida.

Kuidas kasutada Belbini Meeskondlikku aruannet

Belbini Meeskondlikku aruannet saab kasutada:
Uue meeskonna moodustamisel
Meeskonna ebaedukuse mõistmiseks
Projektimeeskonna moodustamiseks
Meeskonna tugevuste ja nõrkuste välja selgitamiseks
Kontrollimaks, et iga meeskonnaliige kasutab enda täielikku potentsiaali
Kindlustamaks, et konkreetsete ülesannete puhul kasutatakse õiget inimest
Meeskonna kultuuri välja selgitamiseks
Nägemaks tühimikke meeskonnas, kui asi puudutab uue meeskonnaliikme värbamist

Back To Top
Search