Skip to content

Meeskonnarollid, Belbin ja inimeste tugevused

Meeskonnarollid ja Belbin aitavad mõista inimeste käitumiseelistusi, nende tugevusi ja nõrkusi, et leida sobivaim keskkond ning tingimused, et inimesed ja meeskond tervikuna saaksid anda endast parima ja olla edukad.

 • Ma tean, et mu inimesed on head, aga milles nad veel head on? Millised on nende varjatud tugevused, mida ma veel märganud ei ole?
 • Milline töö paneb inimeste silma särama? Kuidas nende tugevusi teadlikumalt rakendada? Ka varjatud tugevsui.
 • Miks mõned inimesed tunduvad “imelikud” või lausa “rasked”? Kuidas nendega toime tulla? Kuidas neid suunata?
 • Millised on inimeste kiiksud ja lubatud nõrkused? Kuidas need kompenseerida ja asendada tugevustega?
 • Mida nõrkustega peale hakata? Kas on üldse mõtet nõrkuseid arendada? Keda me vajame meeskonda, et saavutada tasakaal?
 • Millist juhtimisstiili kasutada? Kuidas mõjutada ja mõjuvalt motiveerida? Millist stiili peab vältima?
 • Milline on see õige lähenemine, et inimesed oma tegelikku potentsiaali saaksid rakendada? Kuidas päriselt motiveerida?

Äripartner äripartnerile: “Belbin on isegi sinu programmeerinud inimestest aru saama!”

Inimese meeskonnarollide profiil võimaldab poole tunniga inimest tundma õppida nii, nagu sa teaksid teda juba terve aasta.

Mis on Belbin? Mis kasu saab Belbinist?

Tahad täpsemalt teada, mis on Belbin ja kuidas me koolitame? Ole lahke.
Video (12:20) näitab seda mitme nurga alt ja päris täpselt koos klientide mõtetega.

Millal Belbinit kasutada?

Kindlasti kui:

 • soovid inimesi paremini tundma õppida läbi nende tegelike tugevuste
 • soovid rakendada meeskonna tegelikku potentsiaali täpsemini ja targemini
 • tahad õppida juhtima erinevat tüüpi inimesi vastavalt nende eripäradele
 • tahad leida igale inimesele sobivaima töö ja igale tööle sobivaima inimese

Ka siis:

 • kui tunned, et midagi peaks tegema teistmoodi aga päris täpselt ei tea, mida või kuidas
 • kui meeskonnas on konfliktid, vaidlused, erimeelsused, segadused
 • kui soovid ennetada võimalikke ja lausa ettenähtavaid probleeme tulevikus
 • kui soovid värvata meeskonda uut inimest, kes täiendaks olemas olevat meeskonda

Belbin on usaldusväärne ja praktiline töövahend

Sest:

 • Belbin seob loogiliselt inimese, meeskonna ja töökoha nõuded läbi tugevuste ja nõrkuste analüüsi
 • Belbinit saab kasutada meeskonna kõikide arenguetappiude jooksul värbamisest muutmiseni
 • Belbin on pikaajalise ja pideva teadusliku uurimistöö praktiline kehastus
 • Belbin on leidnud rakendust 34 riigis üle maailma

Ka seetõttu, et:

 • Belbin analüüsib enesehinnangut koos kõrvaltvaatajate hinnangutega, saades palju täpsema profiili tugevustest ja nõrkustest
 • Belbin kirjeldab inimese käitumist ja panust nii meeskonnas kui individuaalselt töötades
 • Belbin ei kirjelda seda, kes sa oled, vaid seda, mida sa teed
 • Belbin annab konkreetsed ja praktilised suunised, kuidas enda ja teistega edukalt toime tulla

Mis on tulemuseks?

Kindlasti:

 • Juhid ja meeskond on teadvustanud inimeste erinevused ja sarnasused
 • Suurenenud usaldus ja enesekindlus inimeste vahel
 • Iga inimese kohta on täpne tugevuste ja nõrkuste profiil
 • Inimesed on saanud konkreetsed soovitused isiklikuks arenguks
 • Soovitused, kuidas meeskonna potentsiaali paremini kasutada
 • Pikaajalise töövahendi Belbini meeskonnarollide aruannete näol

Aga ka:

 • Töökoha profiilid meeskonnarollide vaates
 • Võimaluse võrrelda inimeste profiile töökoha nõuete profiiliga
 • Tööde parema planeerimise ja delegeerimise võimaluse
 • Otsustusprotsesside efektiivsemaks ja kiiremaks muutumine
 • Inimeste ja meeskonna kui terviku kõrgem motivatsioon
 • Selgus enda ja teiste arengusuundades
 • Kindlustunde, et oleme õigel teel, või kindla suuna, kuidas meeskonda täiendada
 • Ja veel palju muud, mida saab teada siis, kui oleme koos Vaata näidisaruandeid üle vaadanud!

Kuidas see käib?

Belbin inimesele:

 • Me saadame e-kirjaga unikaalse lingi koos vajalike juhenditega
 • Inimene täidab Belbin OnLine abil (e-Interplace) enesehinnangu küsimustiku
 • Seejärel küsib 4-6 kolleegilt kõrvaltvaataja hinnangu
 • Saadud andmete põhjal koostatakse individuaalne meeskonnarollide aruanne (vaata näidisaruandeid)
 • Aruanne saadetakse e-kirjaga PDF kujul koos väikese õppevideoga
 • Hinna sees on mõistlikus mahus konsultatsioon, aitamaks aruannet paremini mõista

Belbin meeskonnale:

 • Lepime tellijaga kokku kaasneva koolituse eesmärgid ja rõhuasetused (vaata meeskonnatöö koolitust)
 • Saadame osalejatele enne koolitust e-kirjad küsimustike täitmise juhenditega
 • Pärast kõikide küsimustike täitmist koostatakse individuaalsed ja meeskondlik aruanne
 • Individuaalsed aruanded anname inimestele koolituse käigus
 • Lisaks saavad inimesed ka meeskondliku ja töösuhete aruande
 • Vajadusel koostame töökohtade nõuete aruanded
 • Koolitusele järgneb lisakonsultatsioon meeskonna juhile, et aidata aruandeid parimal moel kasutada

See kõik on tore aga räägime numbritest

Gallup Inc. uuring toob välja, et inimestel, kes keskenduvad oma loomupäraste tugevuste kasutamisele, on 6 korda suurem tõenäosus olla oma töösse pühendunud. See omakorda aitab oluliselt tõsta nii klientide rahulolu kui ettevõtte kasumlikkust läbi täpsema ja targema tööjaotuse.

Kui arvestada, et sama uuringu alusel on 2016 aasta andmetel Eestis ainult 20% töötajatest oma tööle täielikult pühendunud (ingl. engagaged) ja tervelt 15% töötajatest on aktiivselt välja lülitunud, on meil arenguruumi piisavalt …

Loe täpsemalt, kuidas 6 sammuga tõsta meeskonna pühendumust.

Allikas: State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide (Gallup, Inc.)

Et see poleks ainult meie arvamus

Olen osalenud väga paljudel koolitustel ja teinud läbi ka hulga nn erinevaid isiksuse hindamise mudeleid, nagu: MBTI, JTI, Disc, 360 kraadi , Belbin – kõik on ka omamoodi väga head.

Mina olen ise aga väga praktiline, ratsionaalne inimene ja teooria on tore asi teada, kuid sellest võiks elus ka kasu olla. Kõikide nende mudelite puhul on suur mure see, et see ei tekita lihtsasti mõistetavat visuaali inimesest, mis aitab sul teda mõista. Visuaalid aga töötavad väga hästi ja selles osas pean mina Belbinit väga praktiliseks meeskonnatöö korraldamise ja hindamise vahendiks, sellest saavad kõik aru. Seda on võimalik kasutada kõikidel juhtimistasanditel. Seda tuleb võtta kui teenäitajat ja abimeest, mitte kui pühakirja ja absoluutset tõde.

Väga raske on leida koolitajat, kes räägib asjast ja reaalsetest probleemidest, aga Mats teeb seda väga hästi ja otsekoheselt – ilma keerutamata ja ilustamata, kitsaskohad on vaja luubi alla võtta ja välja juurida. Ilusa diplomaatilise jutuga tõehetk sind tavaliselt ei puuduta, kuid Mats rammib valupunkte ilma silma pilgutamata ja see on ülimalt vajalik. Lõpuks on probleemid tegelikult lihtsad, kuid neid mitte teadvustades ja nendest mitte rääkides teeme asjad keeruliseks. Ümbernurga juttu tõlgendame kõik erinevalt, kuid Mats suudab viia seltskonna ühise tõe tunnetuseni ja edasi on juba usalduse küsimus, kuidas me tegelikult käitume.

Mina olen täheldanud ilmselget muutust peale Belbini teema sissetoomist, et inimesed mõistavad üksteise käitumist, suudavad sellega arvestada ja muutuda tõhusamaks. See on igale meeskonnajuhile väga hea meetod ja abimees, ilma raketiteadusesse minemata :)

Janek Saareoks

Otsustasime enda juhtide tiimis teha Belbini meeskonnarollide analüüsi ja koolituspäeva. Need tegevused andsid võimaluse eelkõige enda tugevustes, potentsiaalides ja ka nõrkustes veenduda, kuid ka teiste tiimiliikmete profiile paremini mõista, sest koostöö parendamine ja tugeva usalduse saavutamine tiimis on meie prioriteet. Ja et see mõistmine just individuaalsel tasemel veel tugevam oleks, sai koolitajaga kokku lepitud kõikidele juhtidele personaalne 1-1 kohtumine (coaching), kus nad said süvitsi enda profiili/rollidesse sisse minna ning enda jaoks kõige olulisemad ja fookust vajavad teemad läbi arutada. Selle tiimi personalijuhina sain ise kinnitust ja rohkem selgust juhtide osas ning tekkis visioon nende tuleviku koostööst ja arengumomentidest. Samuti sain projekti läbides ja kõikide tulemusi analüüsides tervikliku pildi, et millist töökeskkonda ja tuge iga liige vajab, et tiimirahulolu, individuaalne rahulolu, isiklikud eesmärgid ning ettevõtte eesmärgid saaksid saavutatud.

Kiidan koolitajat Helena Lausi, kes meie analüütilised ja tugevat hindajageeni omavad advokaadid heas mõttes „lahti muukis“. Üllatuslikult nägin juba selle projekti jooksul juhtides muutusi – teadlikus enda tugevustest, potentsiaalidest ja nõrkustest annab võime ennast edukamalt juhtida, seada reaalseid eesmärke ja ületada igasugused kahtlused ja takistused, mis meid tihtilugu piiravad. Aitäh!

Riste Remmelgas

Helena võime näha läbi südame, laotab laiali vaatenurgad, milleni üksinda ei jõuaks.

Õppisin menteena ennast rohkem kuulama ja tundsin, et usaldan Helenaga jagama kõike, mis vajas minu sees tähelepanu. Õigete küsimuste ja tähelepaneliku kuulamise tulemusena valmis mul koos Helenaga selge tegevuskava, mida sai kergusega ellu viia.

Kirsti Aulik

Meeskonnatöö koolitused aitavad luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Tehes koostööd Matsi ja Belbini Koostöökunstikooliga ning kasutades Belbini meeskonnarollide aruandeid, näen selgelt millist reaalset muutust me meeskondade toimimisse toome. Meeskondade jaoks loodav lisaväärtus realiseerub nii meeskonnaliikmete vahelises koostöös ja tulemuslikkuse kasvus. 

Madis Puhm Tagametsa Loovusmaja

Soovid täpsemalt teada, kirjuta meile

  Nimi (nõutav) / Name (Required)

  E-posti aadress (nõutav) / e-post (Required)

  Küsimus, mõte, tähelepanek / Anything else we should know ...

  Back To Top
  Search