skip to Main Content

Gallup, Inc. viis läbi uuringu (“State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide”), et mõõta töötajate kaasatust ja pühendumust, kui palju töötajad emotsionaalselt oma töösse investeerivad ja iga päev rõõmuga oma organisatsiooni panustamisse keskenduvad. 

Tulemused on natuke murettekitavad. Kuigi 20% töötajatest on töösse pühendunud siis iga kuues inimene (16%) on aktiivselt välja lülitunud! Need on töötajad, kes ei ole tööl mitte ainult rahulolematud, vaid tegelevad pidevalt oma rahulolematuse väljaelamisega. Iga päev õõnestavad need töötajad oma pühendunud kolleegide saavutusi, virisevad ja tekitavad hulgaliselt probleeme, mida teised peavad lahendama.

Samas võime rõõmsalt tõdeda, et Eestis on lood paremaks läinud: Võrreldes 2012 aastaga on 2016 aastaks kasvanud kõrge pühendumusega inimeste arv ja aktiivselt välja lülitundud inimeste arv vähenenud.

Inimesed ei muutu just kuigi palju. Ära raiska aega arendamaks midagi, mis meist algselt välja jäeti. Püüa esile tuua seda, mis meile kaasa anti. Seegi on juba piisavalt keerukas.

Marcus Buckingham ja Curt Coffman
“Kõiki reegleid rikkudes: Mida maailma parimad juhid teisiti teevad?”

Gallup: Meeskonnatöö ja tugevustele keskendumise kultuur

Kõikidel meist on oma tugevused käitumiseelistused, anded, teadmised ja oskused, mida saab tööl kasutada. Gallup’i uuring näitab: “Inimestel, kes keskenduvad oma loomupäraste tugevuste kasutamisele, on 6 korda suurem tõenäosus olla oma töösse pühendunud.” Paljud ettevõtted paraku ignoreerivad inimeste loomupäraseid tugevusi ja keskenduvad hoopis kompetentsidele ja nõrkuste arendamisele.

Uuringu tulemusena defineeris Gallup Inc. kuus sammu, mida organisatsioonid saavad teha, et parandada töötajate pühendumust ja kaasatust.

1. Aidake inimestel oma tugevused üles leida

Inimesed ei pruugi ise oma tugevusi teadvustada. Kõigil meist on varjatud potentsiaal, mille avaldumiseks vajame kõrvaltvaatajate tagasisidet ja head praktilist mudelit, mis seda teha aitab. Belbini meeskonnarollide mudel sobib siia ideaalselt.

Gallup: Meeskonnatöö, meeskonnarollid ja tugevusedMõtlemiseks: Kuidas oma tugevusi ära tunda?

Mida sa tunned enne tegutsema hakkamist? Õhinat või vastikust …

Kuidas kulgeb aeg tegutsemise ajal? Lendab või venib …

Mida sa tunned pärast tegutsemist? Energiat või väsimust …

Ei ole mõtet sundida inimesi oma nõrkusi parandama, see ei tööta. Nõrkusi ei saa üldse kuigivõrd arendada – aga inimeste tugevusi saab arendada lõputult. Gallup, Inc.

2. Veenduge, et tööülesanded ja tugevused sobivad omavahel kokku

Gallup selgitas välja, et arenenud maailmas ei käi haridus pühendumuse ja kaasatusega sugugi alati käsikäes, mis tähendab, et omavahel kokku sobiv CV ja töökoht ei ole alati tingimata edu valem.

3. Õppige kasutama meeskonnakaaslaste tugevusi

Marcus Buckinghami ja Curt Coffmani raamatu „First Break All the Rules: What The World’s Greatest Managers Do Differently“ kohaselt ei lahku inimesed mitte töökohalt, vaid oma juhtidest. Gallup kinnitab neid seisukohti, nõustudes, et hea juhtimine on kaasatuse võti.

Toiduakadeemia Ja Meeskonnatöö Koolitus

Meeskonnatöö koolitus, meeskonnarollid ja Toiduakadeemia

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“
Loe edasi

4. Projekti erinevatel etappidel kasutage erinevaid inimesi

Selline lähenemine projektidele ja töödele toetab otseselt inimeste pühendumist ja kaasamist, eemaldades inimesed sellest projekti etapist, mille puhul nende käitumiseelistused on kasutud ja põhjustavad teiste kaasatuse vähenemist.

Näiteks Hindaja kaasamine ideede faasis võib Innovaatoreid muserdada ja Võimaluste otsija entusiasmi vaigistada, loobudes ideedest liiga kergesti. Hindajal endal on tõenäoliselt samuti ebamugav, kui nii palju ideid kontrollimatult ringi lendab. Võimaluste otsija, kes on ekslikult sattunud täideviimise faasi võib kaotada huvi ja ega suuda adekvaatselt tegutseda, jättes Teostajast ja Viimistlejast kolleegid tükke kokku korjama.

5. Siduge tugevuste analüüs tulemus- ja arenguvestlustega

Gallupi järgi on tulemus- ja arenguvestlustel oluline mõju pühendumusele: Arenguvestlus, mis keskendub töötaja tugevustele, annab 36% parema tulemuse, samas kui töötaja nõrkustele suunatud vestlus viib 27% kehvemale tulemusele.

6. Kujundage kultuur, mis innustab tugevusi

Töötaja pikaajalise pühendumuse kindlustamiseks on tähtis ehitada üles tugevuste kultuur, mis kasutab iga meeskonnaliikme loomulikke andeid.

Belbini meeskonnarollid annavad ühise meeskonnatöö keele kirjeldamaks erinevaid töid ning leidmaks sobivaid inimesi neid töid teostama. Belbin on kindel ülemaailmne standard, mis tugineb teaduslikele uuringutele ja annab meeskonnale ühise keele, mida saab kasutada ilma hirmuta, et midagi muutub isiklikuks või solvavaks.

Tulemus? Töötajaskond, kes on pühendunud ja töösse paremini kaasatud!

Mats Soomre

Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 22 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Tema lemmikteemad on meeskond, meeskonnatöö, müügimeeskond, meeskonna juhtimine ja meeskonnarollid.
Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul „Minu kogemused ja kokkupuuted Mats Soomrega on olnud esimesest kohtumisest peale inspireerivad. Mats on kütkestav ning kaasahaarav, innustav ning tähelepanuväärne."

Back To Top