skip to Main Content

Võta meiega ühendust

Nimi (nõutav)

E-posti aadress (nõutav)

Ettevõte või asutus (soovitatav)

Telefon (soovitatav)

Tagasiside, küsimus, mõte, tähelepanek ...

Belbin Eesti

Belbin Eesti

Akadeemia tee 21/3 ruum 205
Küberneetika maja 3. korpuse 2. korrus

Tule Akadeemia tee 21/4 peasissepääsust liftiga teisele korrusele ja vaata juhiseid.

Telefon: +372 5016878
E-post: koolitus@belbin.ee

Mats Soomre

Mobiil: +372 501 6878
E-post: mats@belbin.ee

Ettevõtte andmed:
Belbin Eesti OÜ
Reg. nr. 14529810
KM nr. EE102091881

Ennevanasti oli meie nimi IMG Koolitus. Paljud mäletavadki meid just selle nime kaudu. Tegemist on sisuliselt sama koolitusfirmaga, mis on lihtsalt veelgi parem. Nimevahetus on peamiselt seotud sellega, et Belbini meeskonnarollide teema on muutunud järjest olulisemaks ja lisaks oleme ka Belbin Associates ainuesindajad Eestis.

Kas teil on kirg juhiks saada? Kas teile meeldib teiste inimeste probleemidega tegeleda? Kas olete valmis vastutama võõraste vigade eest?

Kas teile meeldib kaasa aidata inimeste arengule? Muuta protsesse tõhusamaks? Näha, kuidas ühise pingutuse tulemusena eesmärk muutub käega katsutavaks? Kas teile meeldib näha, kuidas inimesed leiavad oma tegeliku potentsiaali ja hakkavad silma paistma selles, mida nad teevad? Näha inimeste silmades siirast rõõmu ja rahulolu? Tunda rõõmu meeskonna saavutustest?

Mõelge sellele. Kahjuks ei saa te kunagi teist võimalust alustada esimest korda. Kõike tuleb teha kohe algusest peale parimal viisil sõltumata sellest, kas te olete meeskonnast välja kasvanud juht või on teid värvatud väljastpoolt.

Pidage meeles, et enesekehtestamine ei ole sugugi oma arvamuse jõuga pealesurumine ja kindlasti mitte teiste seisukohtadega kohene leppimine. Enesekehtestamine on protsess, kus kõik osapooled saavad oma seisukoha ausalt välja öelda ilma, et keegi neid halvustaks või alavääristaks. Oluline on silmas pidada meeskonna eesmärki ja säilitada kõikide inimeste väärikus ka siis, kui keegi peab oma seisukohtadest (osaliselt) loobuma.

Enesekehtestamine on juhtimise oluline osa

Usalduse loomine

Kõige aluseks on vastastikune usaldus ehk see, kuidas juhtkond teid usaldab. Tehke endale selgeks, mida teilt täpselt oodatakse, ja leppige võimalikult konkreetselt kokku need kriteeriumid, mille järgi hakatakse tulevikus teie kui juhi edukust hindama.

Usalduse saavutamiseks on juhtkonna toetus hädavajalik. Esimene kontakt meeskonnaga peab alguse saama juhtkonna (otsese juhi) eestvedamisel. Tema tutvustab meeskonnale uut juhti ja annab infot selle kohta, miks just teie valituks osutusite ning millised on teie peamised eesmärgid ja tegevusvaldkonnad.

Kindlasti saavutage uued tööalased kokkulepped iga meeskonna liikmega eraldi ja kogu meeskonnaga tervikuna. Tehke seda ka siis, kui kokkulepped jäävad selliseks, nagu need on seni olnud.

Delegeeri

Mats Soomre, Belbin Eesti
Mats Soomre, Belbin Eesti Foto: Rauno Liivand

Juht peab olema keegi, kes näeb meeskonna liikmete andeid ja delegeerib vastavalt sellele töid. Tööde jagamine langeb kahte kategooriasse: ülesanded ja vastutus. Ülesanne on töö, mis tuleb ära teha.

Kellelegi vastutuse andmine viitab, et teda võib pidada tulemuse eest vastutavaks olenemata sellest, kuidas see on saavutatud.

Vastutuse juhtimine

Kõigepealt peab mõistma, et kõigi tööde delegeerimine ülesannetena piirab nii teie kui ka meeskonna haaret. Seega on oluline mõelda, kas on võimalik delegeerida ka vastutust.

Mida laialdasem vastutus, seda suurem võimalus äpardusteks. Ükskõik, milliseid vigu keegi ka teeb, vastutab siiski see, kes on ülemus. Kas olete sedasorti inimene, kellele meeldib vastutus, või hakkab see teid rõhuma? Pidage meeles, et kogu maailma tähtsad ametikohad, staatus ja raha ei tee teid õnnelikuks, kui tunnete töötades, et olete pideva stressikoorma all.

Leia õige juhtimisstiil

Kuigi see võib kõlada heidutavana, on oluline mõista, et te peate leidma endale sobiva juhtimisviisi. Oma juhtimisviis nõuab head eneseteadlikkust ning oma tegelike tugevuste ja nõrkuste teadvustamist. Vaid vähesed edukad juhid on täiesti puudusteta, aga edu võib saavutada ka oma tugevate külgede rõhutamisega. Hea juhtimise eelduseks on ka oskus iseennast efektiivselt juhtida.

Määrake tugevused ja nõrkused

Kui olete oma tugevused ja nõrkused paika pannud, andke meeskonnale teada, milline on teie juhtimisstiil ja panus meeskonda. Tõeline juhtimisvõime proov on see, kas te suudate juhtida eri olukordades.

Ainus viis seda teada saada on vahetada positsiooni. Paljud juhid on edukad seetõttu, et nad on omandanud juhtimise üldreeglid. Kui juhid võtavad karjääri ohjad enda kätte, on nad õppimise protsessis ja saavad õpitut teistega jagada.

NB! Hea juht valib juhtimisstiili vastavalt olukorrale, arvestades inimeste eripäradega. Hea juht aitab leida inimeste tugevused ning õpetab kogu meeskonda neid rakendama. Tugevusele orienteeritud kultuuriga meeskonnas on pühendumuse tõenäosus kuus korda suurem võrreldes n-ö tavaliste meeskondadega (State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide (Gallup, Inc. 2013)

Soovitus

Kujundaja

Intensiivtreening “Enesekehtestamine ja kindel stiil”

Meil pole kombeks öelda viisakalt ja otsekoheselt samas lauses, mida me tegelikult arvame või soovime. Tihti ollakse liiga otsekohesed, mis ehmatab teise poole ära. Või ollakse liiga tagasihoidlikud ja päris täpselt polegi võimalik aru saada, mida mõeldakse.
Enesekehtestamine on oskus seista oma seisukohtade eest jättes ka teistele sama võimaluse.
Loe edasi

Ärge õigustage tehtud vigu

Teilt kui juhilt oodatakse otsuseid. Mida kõrgemale jõuate, seda olulisemaks otsused muutuvad. Kuid suurenev enesekindlus ja enese tähtsustamine ei lisa otsuste langetamisele väärtust. Kui tahate karjuda, siis tehke seda firma hüvangut silmas pidades, mitte oma staatuse edendamise nimel.

Kui peaksite langetama vale otsuse, on arukam seda tunnistada ja uuesti proovida. Õigustused ei aita. Mida rohkem õigustusi välja toote, sead rohkem need teie usaldusväärsust kahjustavad.

Ärge ajage segi äri juhtimist inimeste juhtimisega

Mõned andekad ärijuhid on erakordselt kehvad inimeste juhtijad. Samas võivad mõned suurepärased inimeste juhid teada väga vähe ärijuhtimisest. Edu ühes vallas varjab sageli nõrkusi teises. Kui olete ühes tugev, veenduge, et teil on hea liitlane teises vallas.

Enesetäiendamine ei too alati edu. Palju usaldusväärsem võimalus on valida otsetee ja leida inimesed, kellel on olemas need omadused, mis teil vajaka jäävad, et nendega koos töötada.

Uppuvat laeva pole mõtet üle värvida

Organisatsioonid, mille toimimissüsteemis on augud, ei jõua eriti edasi. Keskenduge parema juhtimissüsteemi loomisele ja jätke vähemad detailid hilisemaks ajaks. Merekõlbulikku laeva on kergem õiges suunas triivida kui uhke välimusega laeva.

Unustage nn uue luua filosoofia

Andke inimestele aega harjuda uue olukorraga – see võtab tavaliselt rohkem aega, kui me ette kujutame. Kui aga plaanite midagi muuta, siis tehke seda, kuid mõelge siiski kõik korralikult läbi ja valmistage inimesed selleks ette. Taustinfot ja inimeste kaasamist pole kunagi liiga palju.

Ärge sekkuge liialt

Need, kes ei saa hakkama ühe spetsiifilise ülesandega, võivad olla edukad mõnes teises ametis. Belbin kinnitab mõtet, et igaühele on olemas just temale sobiv töökoht.

Iga töö on väärt juhi tähelepanu. Inimesed hindavad kiitust ja suhtuvad mõistvalt kriitikasse, kui see on keskendunud pigem ülesandele kui isikule. Liigne sekkumine ja mikrojuhtimine võib suurel määral vähendada vastutuse võtmise indu.

Lõpetuseks

Sellest ei piisa, kui panna inimesed ühte ruumi kokku ja eeldada, et nad hakkavad meeskonnana töötama. Selleks et meeskonnad töötaksid tõhusalt, tuleb seda nendega koos teha ning anda nii meeskondadele kui ka juhtidele kõik eduks vajalikud tööriistad. Kui teie meeskond ei toimi, siis ilmselt on meeskonna kokkupanekul midagi valesti läinud.

Originaal: Mats Soomre artikkel “Ajakiri Director”

Mats Soomre

Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 22 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul „Minu kogemused ja kokkupuuted Mats Soomrega on olnud esimesest kohtumisest peale inspireerivad. Mats on kütkestav ning kaasahaarav, innustav ning tähelepanuväärne."

Belbin Eesti info- ja uudiskiri

Olete teretulnud liituma meie info- ja uudiskirja saajatega. Kirjutame huvitavat ja praktilist meeskonnast, juhtimisest, inimeste tugevustest ja nõrkustest. Vahel ka midagi humoorikat.

Back To Top
×Close search
Search
                              LIITU MEIE
                              INFO- JA 
                              UUDISKIRJA SAAJATEGA


 
LIITUMA
close-link
BELBIN EESTI INFO- JA UUDISKIRI


TULE MEESKONNAGA PÕLDOTSALE INSPIRATSIOONI SAAMA
 

Täiesti teistsuguses keskkonnas toimunud koolitusel saadud inspiratsioon annab juhtimisele ja meeskonnatööle uue kvaliteedi. Kuidas me seda kõike teeme?
 
LOE EDASI
close-link
PÕLDOTSALE MEESKONNAGA INSPIRATSIOONI SAAMA