Skip to content
Dr. Meredith Belbin
Dr. Meredith Belbin

Dr Meredith Belbin määratleb meeskonnarolli järgmiselt: “Soodumus meeskonnas mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.”

Pole saladus, et järjest suurenevad nõudmised nii ärimaailmas kui avalikus sektoris panevad meeskonnad järjest suurema surve alla. Üha enam saab kinnitust väide, et mitte suured ei söö väikeseid, vaid kiired aeglaseid. Seetõttu on iga ettevõtte ellujäämise jaoks võtmeküsimuseks, kuidas luua meeskond, mis on jätkuvalt kiire nii uuenduste väljamõtlemisel kui ka nende elluviimisel? Innovatsiooniks ei piisa ju ainult tarkadest inimestest ja headest mõtetest. Selleks on vaja õigeid inimesi, kes teevad õiges meeskonnas õigeid asju. Keegi meist ei taha olla ebaedukas, kuid ometi toimivad mõned meeskonnad paremini kui teised. Oma osa on siin nii juhtidel kui meeskonnal, kuid enamasti tuleb mängu inimeste sobivus ja mittesobivus antud meeskonnas või antud tööga.

Kui lisaks professionaalsetele oskustele keskenduda ka inimeste omavahelisele sobivusele koostöö kontekstis, siis on võimalik märkimisväärselt vältida hilisemat närvi-, aja- ja rahakulu. Belbini meeskonnarollide mudel võimaldab meeskonnal ja selle liikmetel end analüüsida ja välisolukorra nõudmistele kohandada.

Belbini meeskonnarollid aitavad …

arendada toimivaid tööalaseid suhteid, moodustada  ja arendada tippmeeskondi, suurendada eneseteadlikkust ja isiklikku efektiivsust, arendada usaldust ja vastastikust mõistmist, õigete inimeste valikul värbamisprotsessis.

Õiged inimesed õiges meeskonnas õigel tööl

Belbini meeskonnarollid ei saa mitte kuidagi olla head või halvad. Ükski meeskonnarollide  kombinatsioon ei saa olla hea või halb. On vaid oskus meeskonnarollid ära tunda ning leida õiged inimesed õigesse meeskonda ja anda neile õige töö. Oluline on meeskonnarolle õigesti kasutada!

Esmalt tuleb endal ära täita Enesehinnangu küsimustik ning siis paluda vähemalt neljal kolleegil täita Kõrvaltvaataja hinnangu küsimustik. Küsimustikud täidetakse online süsteemis spetsiaalselt selleks välja töötatud ekspertsüsteemiga e-Interplace ning tulemuseks saab iga inimene personaalse aruande, kus on 15 lehekülge informatsiooni. Kui küsimustikud on täidetud kogu meeskonnal, siis lisandub veel vähemalt 10-leheküljeline meeskondlik aruanne.

„Viga on mõelda, et kõik inimolendid on sarnased. Üldistades soovitan lähtuda põhimõttest, et inimesed reageerivad sinu soovidele pigem nii nagu neile meeldib, mitte nii nagu sulle meeldiks. Õnneks leidub alati tegijaid ka nendele ülesannetele, mis osadele on sobimatud või isegi ebameeldivad. Erinevused erinevate ülesannetega toime tulla ilmnevad kõigi inimeste vahel, ka juhi ja töötaja vahel.”

Dr. Meredith Belbin

Belbini meeskonnarollid on tervikmudel

Belbini meeskonnarollide analüüs annab juhtidele ja meeskonnale vastused küsimustele:

 • Millised on minu tugevused ja suurim panus meeskonda ning koostöösse?
 • Millised on minu lubatud nõrkused meeskonnas ja koostöös?
 • Millised on teiste meeskonnaliikmete panused, tugevused ja nõrkused?
 • Millised inimesed täiendavad teineteist?
 • Kuidas jagada tööülesandeid?
 • Kuidas moodustada projektimeeskondi?
 • Kuidas ise meeskonnas efektiivsemalt tegutseda? Mida vältida?
 • Kuidas plaanida oma karjääri?
 • Kuidas käituda teiste inimestega, et tulemus oleks parim? Kuidas mitte käituda?
 • Kuidas vältida konflikte ja ebakõlasid?
 • Kuidas komplekteerida tasakaalus meeskonda, mis on kõige tõenäolisemalt edukas ja efektiivne?
 • Millised on meie olemasoleva meeskonna kui terviku tugevused ja nõrkused?
 • Mida peame vältima, et mitte põhjustada mõttetuid konflikte ja arusaamatusi?
 • Milliseid inimesi on meile meeskonda vaja, et saavutada efektiivsem ja tasakaalustatud meeskond?
 • Kuidas leida sobivaimad inimesed vajalikule töökohale? Kuidas töid õigel moel jagada?

Kuidas Belbini teooria sündis?

“A team is not a bunch of people with job titles, but a congregation of individuals, each of whom has a role which is understood by other members. Members of a team seek out certain roles and they perform most effectively in the ones that are most natural to them.”

Dr. R. M. Belbin

Enam kui üheksa aastat uuris Meredith Belbin koos oma Henley Juhtimiskolledži (Inglismaa) kolleegidega kõikjalt maailmast pärit juhtide käitumist. Uuringus osalejatel tuli keeruka juhtimisalase harjutuse käigus teha läbi rida psühhomeetrilisi teste ning neist moodustati erineva koosseisuga meeskondi. Harjutuse raames hinnati nende peamisi isiksuse omadusi, intellektuaalseid võimeid ja käitumismalle. Aja jooksul hakkasid selguma meeskondade edukust määravad erinevate käitumisviiside kooslused. Taolistele edukatele kooslustele anti nimed ning nõnda tekkiski üheksa meeskonnarolli. Uurimistöö tulemustest selgus, et käitumismallide ehk meeskonnarollide arv on lõplik suurus. Nad moodustavad teatud käitumise mudeleid, mida erinevad inimtüübid töökohtadel loomuldasa järgivad. Nende meeskonnarollide õige kombineerimine on iga meeskonna toimimise mõistmisel esmatähtis.

Loe edasi

Asjatundja

Meeskonnarollide tutvustus ja kirjeldus

Dr. Meredith Belbin: “Meeskonnaroll on soodumus mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.“ Kokku on 9 meeskonnarolli, igal omad tugevused ja lubatud nõrkused.

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs?

Isiksuse test mõõdab seda, kes me oleme ehk meie iseloomu. Belbin mõõdab seda, mida ja kuidas me teeme. Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.

Ojako Puhke- ja koolituskeskus

Ojakol saavad juhtimine ja meeskond uue hingamise

Meeskonnad tulevad taas kokku. Enesekindlus ja inimliku kontakti väärtus on täna olulisem kui kunagi varem. Üksteise parem mõistmine ja meie kiiksudega arvestamine annab juhtimisele ja meeskonnatööle uue hingamise. Parimad ideed sünnivad tänu keskkonnavahetusele! Tule avasta enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal hinge ja vaimu kosutaval Ojakol.

Back To Top
Search