skip to Main Content
Kujundaja

Meil pole kombeks öelda viisakalt ja otsekoheselt samas lauses, mida me tegelikult arvame või soovime. Tihti ollakse liiga otsekohesed, mis ehmatab teise poole ära. Või ollakse liiga tagasihoidlikud ja päris täpselt polegi võimalik aru saada, mida mõeldakse. Nii tekib paratamatult kommunikatsioonihäire.

Enesekehtestamiskunst on mõeldud neile, kes …

 • peavad oma tööst tulenevalt saavutama toimivaid kokkuleppeid erinevate inimestega nii oma meeskonnas kui mujal,
 • soovivad endas arendada enesekindlust, kindlat stiili, sõnaseadmisoskust ja positiivset nõudlikkust,
 • tahavad leida uut motivatsiooni keeruliste ja ebaharilike situatsioonide lahendamiseks.

Koolituse olemus ja stiil

Enesekehtestamine (kindel stiil, kehtestav käitumine) soodustab võrdsust inimsuhetes, võimaldades meil käituda oma parimates huvides, seista enda eest tundmata kartust teiste ees, vabalt väljendada oma ausaid tundeid  ja soove ning kasutada oma õigusi piiramata teiste õiguseid.

Intensiivtreening “Enesekehtestamine ja kindel stiil” eeldab tahet aktiivselt kaasa mõelda, harjutada ja kaasa töötada endale sobival moel. Tegemist on intensiivse treeninguga, mitte mugava loengu või slaidikoolitusega.

Teoreetiline enesekehtestamine jääbki teoreetiliseks, vaja on harjutamist, harjutamist ja veelkord harjutamist! Teretulnud on mõtlejad, vaidlejad, skeptikud, perfektsionistid ja kõik teised.

Intensiivtreeningule tulles on soovitav teha mõõdukas ettevalmistus, mille kohta saadetakse eraldi juhend.

Koolituse läbiviija on Mats Soomre

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused
Asutaja ja juhtivtreener
Olen 23 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu juhtidele, meeskondadele, ettevõtetele, asutustele, koolidele ja lasteaedadele.
Olen saavutanud klientide juures tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener. Igav minu juures juba ei hakka! Pea kõik osalejad ütlevad "See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!".

Intensiivtreeningu tulemusena olete ...

 • enesekindlamad, nõudlikumad, motiveeritumad ja positiivsemad,
 • teadvustanud kindla stiili ja enesekehtestamise olemuse,
 • analüüsinud oma tugevusi ja nõrkusi Belbini meeskonnarollide vaates,
 • harjutanud „ei“ ja „jah“ ütlemist ning enda arvamuse mõjuvat esitamist,
 • harjutanud oma seisukoha argumenteerimist,
 • harjutanud enesekehtestamise ning inimeste mõjutamise tehnikaid,
 • täpsustanud, kuidas kasutada enesekehtestamist erinevat tüüpi inimestega,
 • koostanud isikliku arengukava.

"Enesekehtestamine ja kindel stiil" teemad

 • Sissejuhatav suhtlemisharjutus ja selle analüüs: Kuidas käitusid ja suhtlesid erinevad inimesed?
 • Kuidas on seotud usaldus enesekehtestamisega?
 • Milline on minu stiil? Minu tugevused ja nõrkused?
 • Juhtimis-, suhtlemis- ja mõjutamisstiilid: agressiivne, ebakindel, kindel
 • Suhtlemistasandid ja LTV mudel
 • Veenvus ja usutavus – küsimine, kuulamine, rääkimine
 • Eneseusk, suhtumine endasse ja teistesse
 • Ettevalmistus, sõnumi edastamine, aktiivne kuulamine
 • Suunamine, täpsustamine, peegeldamine, kokkuvõtmine
 • 6 + 1 võimalust enesekehtestamiseks ja nende kombineerimine
 • „EI“ ja „JAH“ ütlemine, vastuseisu ületamine, oma soovi saavutamine, kompromissi leidmine
 • Õigete lahenduste õigel moel serveerimine – toimetulek erinevat tüüpi inimestega
 • Miks tunduvad mõned inimesed „rasked“ olevat?
 • Kokkuvõtteks: „Mida ma saan ära teha, et olla enesekindlam?“

Millal, kus ja mis hinnaga?

Tehnopol Koolitusruum Merkuur
 • Millal? Aeg on kokkuleppeline
 • Kus? Tallinna Teaduspark Tehnopol koolitusruumis Merkuur
 • Kestvus? Ühepäevane koolitus
 • Hind? 280€
 • Lisavõimalus? Tugevuste ja nõrkuste analüüs Belbini meeskonnarollide analüüs abil soodushinnaga 50.-
 • Kiire reageerija hind? 240€ osaleja kohta.
 • Kui on mitu inimest? – 20€ iga lisanduva inimese pealt
 • Hinna sees lõuna, kohvipausid ja kohvikõrvane

Registreeru koolitusele või küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Meeskonna suurus

  Back To Top