Skip to content

Enesekehtestamine on lihtne, kui suhted on head

Enesekehtestamine tekitab emotsioone ja erinevaid arvamusi. Alustasin oma esinemist lausega „Tere, ma tulin ennast kehtestama!”. Pakkuge, milline oli reaktsioon? Miks nii? Sest tihti on enesekehtestamine kui mõiste muutunud “ma panen sind tegema seda, mida ma tahan, et sa teed” lähenemiseks. See pole kaugeltki nii, sest enesekehtestamine ei ole sugugi oma arvamuse (otsene) pealesurumine.

Enesekehtestamine ja kindel stiil
Enesekehtestamine ja kindel stiil

Enesekehtestamine on kahe inimese vaheline (enamasti) meeldiv vestlus, mis lõpeb mõlemale poolele kasuliku kokkuleppega nii, et osapooled oleksid järgmisel korral seda samal moel uuesti tegema. See saab alguse enda ja teise paremast mõistmisest ning enda ja teise vajaduste-õiguste aktsepteerimisest.

Enesekehtestamine on protsess, kus kõik osapooled saavad oma seisukoha ausalt välja öelda ilma, et keegi neid halvustaks või alavääristaks. Oluline on silmas pidada meeskonna eesmärki ja säilitada kõikide inimeste väärikus ka siis, kui keegi peab oma seisukohtadest (osaliselt) loobuma.

“Enesekehtestamine saab alguse teise inimese mõistmisest!” Mats Soomre, Belbin Eesti

Enesekehtestamine klassikaliste etappide kaupa

See on hea ja klassikaline lähenemine ja toimib enamikel juhtudest. Eeldades, et me mõistame päriselt teisi inimesi. Vaata ka “Rasked inimesed, kas nad ikka on olemas?

Ettevalmistus

 • Mõtle täpselt valmis oma sõnum ja vajadusel kirjuta see paberile
 • Mõtle, kas selline sõnum on vajalik ja oluline ning millise eesmärgiga see on seotud
 • Mõtle, kas ma võin selle sõnumiga rikkuda enda või teiste huvisid
 • Mõtle, kuidas seda sõnumit edastada (stiil, sõnad, aeg)
 • Mõtle, kuidas teine osapool võib sellele sõnumile reageerida
 • Mõtle, kuidas sa käitud siis, kui sõnumit ei võeta kuulda
 • Arvesta teise osapoole käitumis- ja mõtlemiseelistustega
 • Leia sobiv aeg vestluseks

Sõnumi edastamine

 • Lisaks sõnadele kasuta sobivat häält ja kehakeelt
 • Ole aus, viisakas ja rahulik kuid piisavalt otsekohene
 • Räägi asjast, hoia viisakat silmsidet
 • Arvesta juba ette inimese suhtlemisstiili
 • Mõtle positiivselt !!!

Vaikus ja kuulamine

 • Anna aega sõnumist arusaamiseks
 • Kasuta vaikust ja pause kuulamiseks

Kaitsereaktsiooni (vastuse) kuulamine

 • Ole valmis igasuguseks vastuseks
 • Ära ehmata, vajadusel ole üllatunud
 • Kasuta peegeldamist ja täpsustamist
 • Mõtle kaasa, aga ära anna hinnanguid
 • Ära „jookse“ minema, ära muutu ründavaks

Protsessi kordamine

 • Korda oma sõnumit viisakalt ja rahulikult veel ühe korra
 • Ära muutu agressiivseks ega ebakindlaks

Enesekehtestamine on lahendusele keskendumine

 • Paku välja lahendus nii, et see oleks mõlemale kasulik
 • Kirjelda selgelt sellest saadavat kasu ja positiivseid tundeid

Vastuvaidlemine ei aita just palju edasi, proovi vahelduseks poolt vaidlemist!
Mats Soomre, Belbin Eesti

Vaata, mida Wikipedia enesekehtestamisest kirjutab

Loe edasi

Kujundaja

Intensiivtreening “Enesekehtestamine ja kindel stiil”

Meil pole kombeks öelda viisakalt ja otsekoheselt samas lauses, mida me tegelikult arvame või soovime. Tihti ollakse liiga otsekohesed, mis ehmatab teise poole ära. Või ollakse liiga tagasihoidlikud ja päris täpselt polegi võimalik aru saada, mida mõeldakse.
Enesekehtestamine on oskus seista oma seisukohtade eest jättes ka teistele sama võimaluse.

Enesekindlus saab alguse eneseteadlikkusest

Enesekindlus suureneb, kui järgid 5 olulist soovitust

Enesekindlus ei suurene sellest, kui sa kopeerid teisi. Inimesed kipuvad end teistega võrdlema ega mõtle sellele, et teisi kopeerides saadakse kehvapoolne koopia ja originaal hääbub hämarusse. Mõtle parem sellele, et originaal oled just sina ise! Sinus endas on tohutu potentsiaal ja anne, mis võib olla varju jäänud.

Rasked inimesed

Rasked inimesed omavad kasulikku rolli

Rasked inimesed omavad meeskonnas kindlat kasulikku rolli kui nendega sobivalt käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee! Soovitan lähtuda põhimõttest „Tee teistele seda, MIDA NEMAD SOOVIVAD, et sa neile teeksid!”

Mats Soomre, Belbin Eesti

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search