skip to Main Content

Enesekehtestamine pole vajalik, kui suhted on head

Mats Soomre, Belbin Eesti
Mats Soomre, Belbin Eesti Foto: Rauno Liivand

Alustasin esinemist lausega „Tere, ma tulin ennast kehtestama!”. Pakkuge, milline oli reaktsioon? Ja ometi me peame rääkima enesekehtestamisest, sest see oli, on ja jääb oluliseks.

Enesekehtestamine on kahe inimese vaheline (enamasti) meeldiv vestlus, mis lõpeb (enamasti) mõlemale poolele kasuliku kokkuleppega. See saab alguse enda ja teise paremast mõistmisest ning enda ja teise vajaduste-õiguste aktsepteerimisest.

Enesekehtestamine on lihtne ja samal ajal keeruline, kuid üks on kindel – seda peab päris palju harjutama.

Enesekehtestamine etappide kaupa

See on hea ja klassikaline lähenemine, toimib enamikel juhtudest. Eeldades, et me mõistame päriselt teisi inimesi. Vaata ka allpool olevat linki “Rasked inimesed, kas nad ikka on olemas?

Ettevalmistus

  • Mõtle täpselt valmis oma sõnum ja vajadusel kirjuta see paberile
  • Mõtle, kas selline sõnum on vajalik ja oluline ning millise eesmärgiga see on seotud
  • Mõtle, kas ma võin selle sõnumiga rikkuda enda või teiste huvisid
  • Mõtle, kuidas seda sõnumit edastada (stiil, sõnad, aeg)
  • Mõtle, kuidas teine osapool võib sellele sõnumile reageerida
  • Mõtle, kuidas sa käitud siis, kui sõnumit ei võeta kuulda
  • Arvesta teise osapoole käitumis- ja mõtlemiseelistustega
  • Leia sobiv aeg vestluseks

Sõnumi edastamine

  • Lisaks sõnadele kasuta sobivat häält ja kehakeelt
  • Ole aus, viisakas ja rahulik kuid piisavalt otsekohene
  • Räägi asjast, hoia viisakat silmsidet
  • Arvesta juba ette inimese suhtlemisstiili
  • Mõtle positiivselt !!!

Vaikus ja kuulamine

  • Anna aega sõnumist arusaamiseks
  • Kasuta vaikust ja pause kuulamiseks

Kaitsereaktsiooni (vastuse) kuulamine

  • Ole valmis igasuguseks vastuseks
  • Ära ehmata, vajadusel ole üllatunud
  • Kasuta peegeldamist ja täpsustamist
  • Mõtle kaasa, aga ära anna hinnanguid
  • Ära „jookse“ minema, ära muutu ründavaks

Protsessi kordamine

  • Korda oma sõnumit viisakalt ja rahulikult veel ühe korra
  • Ära muutu agressiivseks ega ebakindlaks

Lahendusele keskendumine

  • Paku välja lahendus nii, et see oleks mõlemale kasulik
  • Kirjelda selgelt sellest saadavat kasu ja positiivseid tundeid

Rasked inimesed, kas nad ikka on olemas?

Kujundaja

Rasked inimesed omavad meeskonnas kindlat kasulikku rolli

Rasked inimesed omavad meeskonnas kindlat kasulikku rolli kui nendega sobivalt käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee! Soovitan lähtuda põhimõttest „Tee teistele seda, MIDA NEMAD SOOVIVAD, et sa neile teeksid!” Aga siiski! Mõnikord on meeskonnas inimesi, kes on enesekesksed, laisad või keeravad lausa käru. Selliste töötajate huvisid ei tohi kunagi asetada kõrgemale ülejäänud ettevõtte ja kolleegide huvidest.
Loe edasi
Mats Soomre

Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 22 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Tema lemmikteemad on meeskond, meeskonnatöö, müügimeeskond, meeskonna juhtimine ja meeskonnarollid.
Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul „Minu kogemused ja kokkupuuted Mats Soomrega on olnud esimesest kohtumisest peale inspireerivad. Mats on kütkestav ning kaasahaarav, innustav ning tähelepanuväärne."

Back To Top