skip to Main Content

Meeskonnakoolitus on kaasa mõtlema panev, heade näidetega intensiivne treening pidevate praktiliste harjutustega oskuste arendamiseks ja korrigeerimiseks.

Meeskonnakoolitus on kasulik alles siis, kui muudab inimeste mõttelaadi ja käitumismustreid ning täiendab oskuseid. Nii on kasulik täpsustada, milline on koolitaja roll. Ainult info jagamine oleks liiga lihtne. Kas piisab kui inimesed on infost aru saanud? Kui inimestel on ka suurem pilt selge koos taustinfoga, miks need teemad ja/või tegevused on olulised? Või hoopis siis, kui inimesed tahavad ja oskavad seda kõike ka hästi kasutada? Siit ka koolituste maht ja metoodika.

Laiemalt vaadates lepitakse kokku ja/või täpsustatakse osalejate jaoks olulised mõisted ja reeglid – selleks, et asjadest ühtemoodi aru saada.

Meeskonnakoolitus aitab oluliselt tõsta eneseteadlikkust ja teisteteadlikkust, et koostöö kulgeks teadlikumalt ja sujuvamalt. Meeskonnakoolitus aitab üles leida inimeste varjatud tugevused ning õpetab neid kasutama. Mitte lihtsalt kasutama, vaid kasutama nii, et inimene ise tunneb selles rõõmu ja see on kasulik ka kogu meeskonnale.

 • Saada innustust, positiivsust ja enesekindlust,
 • Täpsustada usalduse kujunemine meeskonnas –  seosed inimtüüpide, koostöö ja edukusega,
 • Ühtlustada juhi ja meeskonna arusaamad koostöö olemusest ja võimalustest,
 • Ärgitada mõtlema ja nägema juhtimises ja koostöös suuremat pilti,
 • Teadvustada Belbini meeskonnarollide olemus ja tähtsus meeskonnas,
 • Õppida mõistma ja toime tulema erinevalt käituvate ja mõtlevate inimestega.

Mats Soomre meeskonnakoolituse live salvestus

Meeskonnakoolitus käsitleb järgmisi teemasid

Koolitus on pigem intensiivne treening, mis eeldab tahet aktiivselt kaasa mõelda ja kaasa töötada endale sobival moel. Teoreetiline teadmine jääbki teoreetiliseks, kui ennast ei treeni. Vaja on harjutamist, kaasamõtlemist, harjutamist, kaasamõtlemist ja siis kõike uuesti otsast peale kuniks te tunnete end meistri kandidaadina! Koolitusele on teretulnud nii mõtlejad, vaidlejad, skpetikud, ideede generaatorid, perfektsionistid kui kõik teised.

 • Kuidas luua edukas meeskond? Millest sõltub hea meeskonnatöö?
 • Millest sõltub usaldus meeskonnas ja kuidas seda kujundada?Meeskonnakoolitus
 • Milles väljendub koostöö? Miks ja millal on koostööd vaja?
 • Mille poolest erinevad edukad meeskonnad keskpärastest?
 • Kuidas saavutada meeskonna kõrge pühendumus?
 • Meeskonnarollide tasakaal, meeskonnaliikmete omavahelised suhted.
 • Enda ja teiste meeskonnarollide teadvustamine.
 • Inimeste mõtlemine ja käitumine erinevatel muutuste etappidel.
 • Belbini 9 meeskonnarolli – mõtlejad, tegutsejad, suhete loojad.
 • Belbin® on kasutusel 36 riigis ja 19 keeles.
 • Tugevused ja lubatud nõrkused. Teineteist täiendavad meeskonnarollid.
 • Meeskonna kui terviku analüüs – tugevused ja varjatud potentsiaal.
 • Avatud ja positiivse õhkkonna kujundamine, psühholoogiline turvalisus

Kuidas luua edukas meeskond

 • Pane paika ja lepi kokku meeskonna ühine nägemus tulevikust, meeskonna eksisteerimise tegelik põhjus.
 • Ära kaasa inimesi ainult nende professionaalsete oskuste järgi. Meeskonda peavad kuuluma erinevate käitumiseelistustega inimesed, et nad saaksid vajadusel üksteist oma tugevustega täiendada.
 • Õpi meeskonnaliikmeid kiiresti usaldama, nende tugevusi rakendama ja avatult suhtlema.
 • Lase inimestel meeskonnas olla need, kes nad on, et nad saaksid näidata oma tõelist olemust ja võimekust.
 • Loo psühholoogiliselt turvaline õhkkond, kus on võimalik rääkida nii, nagu sa päriselt tahaksid rääkida.
 • Õpi toime tulema pidevate muutustega ja arenda meeskonna võimet eksimustest ja vigadest õppida jättes neile vastutuse oma otsuste ja tegude eest.
 • Lepi kokku selge tööjaotus ja vastutusvaldkonnad ning õpi delegeerima
“Lihtsalt panna kokku mingi arv inimesi ja loota, et meeskonnatöö hakkab toimima, ei ole piisav.” Dr. Meredith Belbin

Meeskonnakoolituse läbiviijaks on Mats või Helena või Madis

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

Mats Soomre, asutaja, juhtimise ja meeskonnatöö koolitaja

Mats on juhtimis- ja meeskonnatöö koolitajana 24 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu. Ta on klientide juures koolitajana saavutanud tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener, kes toob vajadusel inimesed mugavustsoonist välja ja aitab nad sinna tagasi. Pea kõik osalejad ütlevad “See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!”.

Helena Laus, Belbin Eesti

Helena Laus, meeskonnatöö koolitaja ja coach

Helena on inimeste inimene. Talle meeldib aidata inimesi avastada oma potentsiaali, mis on ka põhjus, ta on pea 20 aastat töötanud personalivaldkonnas ning arendanud end coachi ja mentorina. Koolitajana on tema teemadeks teenindus, muutuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine ja meeskonnatöö. Konsultandi ja coachina aitab ta inimestel liikuda oma eesmärkide poole toetades neid karjäärivalikul, aidates teha ettevalmistusi tööintervjuuks, olles abiks harjumuste muutmisel ning leida taas üles fookus. Samuti on ta alustavate personalijuhtidele ja spetsialistidele mentoriks.

Madis Puhm, Tagametsa Loovusmaja, Tiimwerk

Madis Puhm, meeskonnatöö koolitaja ja superviisor

Madis Puhm on meeskonnatöö superviisor ja coach, Belbini meeskonnarollide atesteeritud konsultant, organisatsiooni konfliktivahendaja, Tagametsa Loovusmaja peremees.

Küsi pakkumist või lisainfot

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Tagasiside, küsimus, mõte, tähelepanek ...

  Osalejad kirjutavad ja soovitavad

  Mats teeb seda otsekoheselt ilma keerutamata

  Olen osalenud väga paljudel koolitustel ja teinud läbi ka hulga nn erinevaid isiksuse hindamise mudeleid, nagu: MBTI, JTI, Disc, 360 kraadi , Belbin – kõik on ka omamoodi väga head.

  Mina olen ise aga väga praktiline, ratsionaalne inimene ja teooria on tore asi teada, kuid sellest võiks elus ka kasu olla. Kõikide nende mudelite puhul on suur mure see, et see ei tekita lihtsasti mõistetavat visuaali inimesest, mis aitab sul teda mõista. Visuaalid aga töötavad väga hästi ja selles osas pean mina Belbinit väga praktiliseks meeskonnatöö korraldamise ja hindamise vahendiks, sellest saavad kõik aru. Seda on võimalik kasutada kõikidel juhtimistasanditel. Seda tuleb võtta kui teenäitajat ja abimeest, mitte kui pühakirja ja absoluutset tõde.

  Väga raske on leida koolitajat, kes räägib asjast ja reaalsetest probleemidest, aga Mats teeb seda väga hästi ja otsekoheselt – ilma keerutamata ja ilustamata, kitsaskohad on vaja luubi alla võtta ja välja juurida. Ilusa diplomaatilise jutuga tõehetk sind tavaliselt ei puuduta, kuid Mats rammib valupunkte ilma silma pilgutamata ja see on ülimalt vajalik. Lõpuks on probleemid tegelikult lihtsad, kuid neid mitte teadvustades ja nendest mitte rääkides teeme asjad keeruliseks. Ümbernurga juttu tõlgendame kõik erinevalt, kuid Mats suudab viia seltskonna ühise tõe tunnetuseni ja edasi on juba usalduse küsimus, kuidas me tegelikult käitume.

  Mina olen täheldanud ilmselget muutust peale Belbini teema sissetoomist, et inimesed mõistavad üksteise käitumist, suudavad sellega arvestada ja muutuda tõhusamaks. See on igale meeskonnajuhile väga hea meetod ja abimees, ilma raketiteadusesse minemata :)

  Janek Saareoks
  Saad endale instrumendi, mille abiga luua võidukas meeskond

  Aastate jooksul olen osalenud paljudel erinevatel meeskonnatreeningutel. Pean neid väga olulisteks iga aastasteks “must have” instrumentideks, et aidata luua ja kinnistada organisatsioonis ühtset meelt ja keelt ning ühes suunas liikumist. Matsi Belbini meeskonnakoolitus eristub ja toob kiiret kasu läbi taipamise, kes on need inimesed, kellega igapäevaselt koos töötad. Kui Sa varem arvasid, et tunned oma kolleege, siis pärast koolitust, sa tead, et tunned neid. Saad paremini aru, mis neid käivitab ja miks mõned asjad tulevad ühel inimesel paremini välja kui teised (toim. vaata, kuidas parimal moel toime tulla Teostajaga). Ühesõnaga saad endale instrumendi, mille abiga luua ja hoida võidukat meeskonda.

  Urve Palo
  Kuidas komplekteerida projektimeeskondi, mille tulemuslikkus on suurem.

  Ilmselt oleme kõik aeg-ajalt üllatunud, miks teatud olukordades on mõni inimene skeptiline ja vaidleb, samal ajal kui teised tahavad kiiresti tegutsema hakata. Või miks me eeldame, et kui keegi vaikib, siis ta ignoreerib. Belbini meeskonnarollide mudel võimaldab nii enda kui teiste käitumist paremini mõista ja lahti mõtestada. See annab reaalsed selgitused, miks näiliselt nii sarnased inimesed mõnes olukorras täiesti erinevalt käituvad. Belbini metoodika ja meeskonnatöö koolitus annab selgema arusaamise, millises meeskonnarollis on töötaja tugev ja millises nõrgem, ning seeläbi on võimalik komplekteerida projektimeeskondi, mis teevad paremini koostööd ja mille tulemuslikkus on suurem.

  Tõnu Kõva, AGE Creative
  Back To Top
  Search