skip to Main Content

Meeskonnakoolitus on kaasa mõtlema panev, heade näidetega intensiivne treening pidevate praktiliste harjutustega oskuste arendamiseks ja korrigeerimiseks.

Meeskonnakoolitus on kasulik alles siis, kui muudab inimeste mõttelaadi ja käitumismustreid ning täiendab oskuseid. Nii on kasulik täpsustada, milline on koolitaja roll. Ainult info jagamine oleks liiga lihtne. Kas piisab kui inimesed on infost aru saanud? Kui inimestel on ka suurem pilt selge koos taustinfoga, miks need teemad ja/või tegevused on olulised? Või hoopis siis, kui inimesed tahavad ja oskavad seda kõike ka hästi kasutada? Siit ka koolituste maht ja metoodika.

Laiemalt vaadates lepitakse kokku ja/või täpsustatakse osalejate jaoks olulised mõisted ja reeglid – selleks, et asjadest ühtemoodi aru saada.

Meeskonnakoolitus aitab oluliselt tõsta eneseteadlikkust ja teisteteadlikkust, et koostöö kulgeks teadlikumalt ja sujuvamalt. Meeskonnakoolitus aitab üles leida inimeste varjatud tugevused ning õpetab neid kasutama. Mitte lihtsalt kasutama, vaid kasutama nii, et inimene ise tunneb selles rõõmu ja see on kasulik ka kogu meeskonnale.

 • Saada innustust, positiivsust ja enesekindlust,
 • Täpsustada usalduse kujunemine meeskonnas –  seosed inimtüüpide, koostöö ja edukusega,
 • Ühtlustada juhi ja meeskonna arusaamad koostöö olemusest ja võimalustest,
 • Ärgitada mõtlema ja nägema juhtimises ja koostöös suuremat pilti,
 • Teadvustada Belbini meeskonnarollide olemus ja tähtsus meeskonnas,
 • Õppida mõistma ja toime tulema erinevalt käituvate ja mõtlevate inimestega.

Mats Soomre meeskonnakoolituse live salvestus

Meeskonnakoolitus käsitleb järgmisi teemasid

Koolitus on pigem intensiivne treening, mis eeldab tahet aktiivselt kaasa mõelda ja kaasa töötada endale sobival moel. Teoreetiline teadmine jääbki teoreetiliseks, kui ennast ei treeni. Vaja on harjutamist, kaasamõtlemist, harjutamist, kaasamõtlemist ja siis kõike uuesti otsast peale kuniks te tunnete end meistri kandidaadina! Koolitusele on teretulnud nii mõtlejad, vaidlejad, skpetikud, ideede generaatorid, perfektsionistid kui kõik teised.

 • Kuidas luua edukas meeskond?
 • Millest sõltub hea meeskonnatöö?
 • Millest sõltub usaldus meeskonnas ja kuidas seda kujundadaMeeskonnakoolitus
 • Milles väljendub koostöö? Miks ja millal on koostööd vaja?
 • Mõistlikud tegevused meeskonna vaates
 • Mille poolest erinevad edukad meeskonnad keskpärastest?
 • Meeskonnarollide tasakaal, meeskonnaliikmete omavahelised suhted
 • Enda ja teiste meeskonnarollide teadvustamine
 • Inimeste mõtlemine ja käitumine erinevatel muutuste etappidel
 • Belbini 9 meeskonnarolli – mõtlejad, tegutsejad, suhete loojad
 • Belbin® on kasutusel 36 riigis ja 19 keeles
 • Funktsioon meeskonnas, tugevused ja lubatud nõrkused
 • Teineteist täiendavad meeskonnarollid
 • Meeskonna kui terviku analüüs – tugevused ja nõrkused
 • Avatud ja positiivse õhkkonna kujundamine, psühholoogiline turvalisus
 • Johari aken – avatud ja konstruktiivne tagasiside
 • Meeskonnaliikme vajadused ja õigused
 • Positiivsuse saavutamine ja hoidmine
 • Isiklik ja meeskondlik arengukava

Koolitajaks on Mats või Helena või Madis

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

Mats Soomre, asutaja, juhtimise ja meeskonnatöö koolitaja

Mats on juhtimis- ja meeskonnatöö koolitajana 24 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu. Ta on klientide juures koolitajana saavutanud tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener, kes toob vajadusel inimesed mugavustsoonist välja ja aitab nad sinna tagasi. Pea kõik osalejad ütlevad "See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!".
Helena Laus

Helena Laus, meeskonnatöö koolitaja ja coach

Mulle meeldib olla inimeste keskel ja aidata neil avastada oma potentsiaali. See on ilmselt ka põhjus, miks olen pea 18 aastat töötanud personalivaldkonnas. Praegu töötan personalijuhina Apranga Groupis.
Koolitajana on minu teemadeks teenindus, müük, muudatuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine, personalijuhtimine, meeskonnatöö ja coaching.
Madis Puhm Tagametsa Loovusmaja

Madis Puhm, meeskonnatöö koolitaja ja superviisor

Ma aitan luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Toimivas meeskonnas on töötajate ja meeskonna potentsiaal parimal viisil kasutuses. Tulemuslikus meeskonnas on fookus ja prioriteedid paigas.

Osalejad kirjutavad

Maarja Uulits

Julgen Matsi koolitajana soovitada kõikidele, kes soovivad koolitustel ärkvel püsida. Matsi stiil ei ole kaugeltki mugavust loov. Heas mõttes provotseerimine käib asja juurde. Belbini kogemuse saab meie ameti näitel vast kõige paremini kokku võtta ühe kolleegi sõnadega: “Ma olen muidu suht skeptiline, kuivõrd on sellist nüansirikast asja nagu inimese iseloom võimalik mingite testidega lahterdada, kuid seekord oli tulemus üpris veenev. Selline paistis üldine arvamus olevat.”

Eriti täna, mil kontoris kokkusaamised on väga harvad, annab Belbinist lähtuv üksteise parem mõistmine märkimisväärse võimaluse arusaamatuste vähendamiseks. Ja see on väga suur asi!

Maarja Uulits, koostöö ja tugiteenuste osakonna juhataja - Konkurentsiamet
Eliis Liblik

Vot on meeskonnatöö koolitus, mis koolitab! Edasi tuleb vaid olla piisavalt tark, et praktikat jätkata ja päriselulistes hetkedes uusi teadmisi rakendada! Miks ja kas peab proovima? Mina ütlen, et võiks ja lausa peaks. Belbini meetod on minu arust igale meeskonnale natukene sarnane “hoop” nagu toitumis/treeningkava indiviidile – tead, et peaks ja võiks aga ometigi on palju mugavam vanu harjumusi jätkata. Võitjad on need, kes mugavustsoonist siiski välja astuvad ja eriti just keerulistes olukordades uusi teadmisi rakendavad. Peale teineteise eripäradega arvestamist tekib tiimil uus hingamine! Üks on kindel- absoluutselt igaühel on sellelt koolituselt midagi kaasa võtta.

Mida avatuma meelega ning aktiivsemalt osaleda seda tugevam mõju on reaalsele elule. Elus on ikka nii, et lõpuks oled sa ise iseenda elu pidur mitte keegi teine. 🙂 Mina arvasin end üpris hea inimeste tundja olevat ja mu peas on ajajooksul tekkinud oma süsteem, et kes miks ja kuidas toimib, kuid olles nüüd teadlik Belbinist ja rollidest tunnen, et olen parem juht ning tiimikaaslane, sest oskan näha ja mõista paremini, kes milles tugev ja kuidas toetada õigel hetkel nõrkuseid tiimis. Kui iga suur juht läbiks koolitust nii mitu korda kuni ta mõistab, kuidas tuleb aktsepteerida iseend ja teisi ning samas leida ja juhtida inimesi läbi nende tugevuste – vot siis oleks töömaailm üks võrratu paik!

Aitäh koolituse eest!Belbin Eesti

Eliis Liblik, turundusjuht - No Bananas

Küsi pakkumist või lisainfot

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Tagasiside, küsimus, mõte, tähelepanek ...

  Back To Top
  Search