Skip to content

Meeskonnakoolitus on kaasa mõtlema panev, heade näidetega intensiivne treening pidevate praktiliste harjutustega oskuste arendamiseks ja korrigeerimiseks.

Meeskonnakoolitus on kasulik alles siis, kui muudab inimeste mõttelaadi ja käitumismustreid ning täiendab oskuseid. Nii on kasulik täpsustada, milline on koolitaja roll. Ainult info jagamine oleks liiga lihtne. Kas piisab kui inimesed on infost aru saanud? Kui inimestel on ka suurem pilt selge koos taustinfoga, miks need teemad ja/või tegevused on olulised? Või hoopis siis, kui inimesed tahavad ja oskavad seda kõike ka hästi kasutada? Siit ka koolituste maht ja metoodika.

Laiemalt vaadates lepitakse kokku ja/või täpsustatakse osalejate jaoks olulised mõisted ja reeglid – selleks, et asjadest ühtemoodi aru saada.

Meeskonnakoolitus aitab oluliselt tõsta eneseteadlikkust ja teisteteadlikkust, et koostöö kulgeks teadlikumalt ja sujuvamalt. Meeskonnakoolitus aitab üles leida inimeste varjatud tugevused ning õpetab neid kasutama. Mitte lihtsalt kasutama, vaid kasutama nii, et inimene ise tunneb selles rõõmu ja see on kasulik ka kogu meeskonnale.

 • Saada innustust, positiivsust ja enesekindlust,
 • Täpsustada usalduse kujunemine meeskonnas –  seosed inimtüüpide, koostöö ja edukusega,
 • Ühtlustada juhi ja meeskonna arusaamad koostöö olemusest ja võimalustest,
 • Ärgitada mõtlema ja nägema juhtimises ja koostöös suuremat pilti,
 • Teadvustada Belbini meeskonnarollide olemus ja tähtsus meeskonnas,
 • Õppida mõistma ja toime tulema erinevalt käituvate ja mõtlevate inimestega.

Mats Soomre meeskonnakoolituse live salvestus

Meeskonnakoolitus käsitleb järgmisi teemasid

Koolitus on pigem intensiivne treening, mis eeldab tahet aktiivselt kaasa mõelda ja kaasa töötada endale sobival moel. Teoreetiline teadmine jääbki teoreetiliseks, kui ennast ei treeni. Vaja on harjutamist, kaasamõtlemist, harjutamist, kaasamõtlemist ja siis kõike uuesti otsast peale kuniks te tunnete end meistri kandidaadina! Koolitusele on teretulnud nii mõtlejad, vaidlejad, skpetikud, ideede generaatorid, perfektsionistid kui kõik teised.

 • Kuidas luua edukas meeskond? Millest sõltub hea meeskonnatöö?
 • Millest sõltub usaldus meeskonnas ja kuidas seda kujundada?Meeskonnakoolitus
 • Milles väljendub koostöö? Miks ja millal on koostööd vaja?
 • Mille poolest erinevad edukad meeskonnad keskpärastest?
 • Kuidas saavutada meeskonna kõrge pühendumus?
 • Meeskonnarollide tasakaal, meeskonnaliikmete omavahelised suhted.
 • Enda ja teiste meeskonnarollide teadvustamine.
 • Inimeste mõtlemine ja käitumine erinevatel muutuste etappidel.
 • Belbini 9 meeskonnarolli – mõtlejad, tegutsejad, suhete loojad.
 • Belbin® on kasutusel 36 riigis ja 19 keeles.
 • Tugevused ja lubatud nõrkused. Teineteist täiendavad meeskonnarollid.
 • Meeskonna kui terviku analüüs – tugevused ja varjatud potentsiaal.
 • Avatud ja positiivse õhkkonna kujundamine, psühholoogiline turvalisus

Kuidas luua edukas meeskond

 • Pane paika ja lepi kokku meeskonna ühine nägemus tulevikust, meeskonna eksisteerimise tegelik põhjus.
 • Ära kaasa inimesi ainult nende professionaalsete oskuste järgi. Meeskonda peavad kuuluma erinevate käitumiseelistustega inimesed, et nad saaksid vajadusel üksteist oma tugevustega täiendada.
 • Õpi meeskonnaliikmeid kiiresti usaldama, nende tugevusi rakendama ja avatult suhtlema.
 • Lase inimestel meeskonnas olla need, kes nad on, et nad saaksid näidata oma tõelist olemust ja võimekust.
 • Loo psühholoogiliselt turvaline õhkkond, kus on võimalik rääkida nii, nagu sa päriselt tahaksid rääkida.
 • Õpi toime tulema pidevate muutustega ja arenda meeskonna võimet eksimustest ja vigadest õppida jättes neile vastutuse oma otsuste ja tegude eest.
 • Lepi kokku selge tööjaotus ja vastutusvaldkonnad ning õpi delegeerima
“Lihtsalt panna kokku mingi arv inimesi ja loota, et meeskonnatöö hakkab toimima, ei ole piisav.” Dr. Meredith Belbin

Meeskonnakoolituse läbiviijaks on Mats või Helena või Madis

Mats Soomre, Belbin Eesti

Mats Soomre – juhtimise ja meeskonnatöö treener, koolitaja

Mats on juhtimis- ja meeskonnatöö koolitajana 24 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu. Ta on klientide juures koolitajana saavutanud tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener, kes toob vajadusel inimesed mugavustsoonist välja ja aitab nad sinna tagasi. Pea kõik osalejad ütlevad “See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!”.

Helena Laus, Belbin Eesti

Helena Laus – personalijuht, koolitaja, mentor ja coach

Helena on inimeste inimene. Talle meeldib aidata inimesi avastada oma potentsiaali, mis on ka põhjus, ta on pea 20 aastat töötanud personalivaldkonnas ning arendanud end coachi ja mentorina. Koolitajana on tema teemadeks teenindus, muutuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine ja meeskonnatöö. Konsultandi ja coachina aitab ta inimestel liikuda oma eesmärkide poole toetades neid karjäärivalikul, aidates teha ettevalmistusi tööintervjuuks, olles abiks harjumuste muutmisel ning leida taas üles fookus. Samuti on ta alustavate personalijuhtidele ja spetsialistidele mentoriks.

Madis Puhm, Tagametsa Loovusmaja, Tiimwerk

Madis Puhm, meeskonnatöö koolitaja ja superviisor

Madis Puhm on meeskonnatöö superviisor ja coach, Belbini meeskonnarollide atesteeritud konsultant, organisatsiooni konfliktivahendaja, Tagametsa Loovusmaja peremees.

Küsi pakkumist või lisainfot

  Nimi (nõutav) / Name (Required)

  E-posti aadress (nõutav) / e-post (Required)

  Küsimus, mõte, tähelepanek / Anything else we should know ...

  Osalejad kirjutavad ja soovitavad

  Mats teeb seda otsekoheselt ilma keerutamata

  Olen osalenud väga paljudel koolitustel ja teinud läbi ka hulga nn erinevaid isiksuse hindamise mudeleid, nagu: MBTI, JTI, Disc, 360 kraadi , Belbin – kõik on ka omamoodi väga head.

  Mina olen ise aga väga praktiline, ratsionaalne inimene ja teooria on tore asi teada, kuid sellest võiks elus ka kasu olla. Kõikide nende mudelite puhul on suur mure see, et see ei tekita lihtsasti mõistetavat visuaali inimesest, mis aitab sul teda mõista. Visuaalid aga töötavad väga hästi ja selles osas pean mina Belbinit väga praktiliseks meeskonnatöö korraldamise ja hindamise vahendiks, sellest saavad kõik aru. Seda on võimalik kasutada kõikidel juhtimistasanditel. Seda tuleb võtta kui teenäitajat ja abimeest, mitte kui pühakirja ja absoluutset tõde.

  Väga raske on leida koolitajat, kes räägib asjast ja reaalsetest probleemidest, aga Mats teeb seda väga hästi ja otsekoheselt – ilma keerutamata ja ilustamata, kitsaskohad on vaja luubi alla võtta ja välja juurida. Ilusa diplomaatilise jutuga tõehetk sind tavaliselt ei puuduta, kuid Mats rammib valupunkte ilma silma pilgutamata ja see on ülimalt vajalik. Lõpuks on probleemid tegelikult lihtsad, kuid neid mitte teadvustades ja nendest mitte rääkides teeme asjad keeruliseks. Ümbernurga juttu tõlgendame kõik erinevalt, kuid Mats suudab viia seltskonna ühise tõe tunnetuseni ja edasi on juba usalduse küsimus, kuidas me tegelikult käitume.

  Mina olen täheldanud ilmselget muutust peale Belbini teema sissetoomist, et inimesed mõistavad üksteise käitumist, suudavad sellega arvestada ja muutuda tõhusamaks. See on igale meeskonnajuhile väga hea meetod ja abimees, ilma raketiteadusesse minemata :)

  Janek Saareoks
  Helena oskas väga hästi meie analüütilised inimesed „lahti muukida“.

  Otsustasime enda juhtide tiimis teha Belbini meeskonnarollide analüüsi ja koolituspäeva. Need tegevused andsid võimaluse eelkõige enda tugevustes, potentsiaalides ja ka nõrkustes veenduda, kuid ka teiste tiimiliikmete profiile paremini mõista, sest koostöö parendamine ja tugeva usalduse saavutamine tiimis on meie prioriteet. Ja et see mõistmine just individuaalsel tasemel veel tugevam oleks, sai koolitajaga kokku lepitud kõikidele juhtidele personaalne 1-1 kohtumine (coaching), kus nad said süvitsi enda profiili/rollidesse sisse minna ning enda jaoks kõige olulisemad ja fookust vajavad teemad läbi arutada. Selle tiimi personalijuhina sain ise kinnitust ja rohkem selgust juhtide osas ning tekkis visioon nende tuleviku koostööst ja arengumomentidest. Samuti sain projekti läbides ja kõikide tulemusi analüüsides tervikliku pildi, et millist töökeskkonda ja tuge iga liige vajab, et tiimirahulolu, individuaalne rahulolu, isiklikud eesmärgid ning ettevõtte eesmärgid saaksid saavutatud.

  Kiidan koolitajat Helena Lausi, kes meie analüütilised ja tugevat hindajageeni omavad advokaadid heas mõttes „lahti muukis“. Üllatuslikult nägin juba selle projekti jooksul juhtides muutusi – teadlikus enda tugevustest, potentsiaalidest ja nõrkustest annab võime ennast edukamalt juhtida, seada reaalseid eesmärke ja ületada igasugused kahtlused ja takistused, mis meid tihtilugu piiravad. Aitäh!

  Riste Remmelgas
  Õigete küsimuste tulemusena valmis mul koos Helenaga selge tegevuskava

  Helena võime näha läbi südame, laotab laiali vaatenurgad, milleni üksinda ei jõuaks.

  Õppisin menteena ennast rohkem kuulama ja tundsin, et usaldan Helenaga jagama kõike, mis vajas minu sees tähelepanu. Õigete küsimuste ja tähelepaneliku kuulamise tulemusena valmis mul koos Helenaga selge tegevuskava, mida sai kergusega ellu viia.

  Kirsti Aulik
  Back To Top
  Search