Skip to content

Kasutusjuhend "Kuidas kasutada Belbini meeskonnarollide aruandeid värbamiseks ja uue inimese liitmiseks meeskonnaga?"

Meeskonnarollide aruannete kasutamine

Tehke oma ootused teatavaks

Teil võib olemas olla töökohale sobiva funktsionaalse rolli kirjeldus, kuid see ei ütle palju selle kohta, millist käitumist või meeskonnarollide tugevusi töökoht võiks vajada. Juhul kui olete täitnud Belbini Töökoha nõuete küsimustiku, saate uuele töötajale Ametikoha ootuste aruannet näidata ning kasutada seda vestluse algatamiseks.

Hea sobivuse leidmine

Uuele tulijale võib alguses olla heidutav astuda väga kokkuhoidvasse meeskonda. Olemasolev meeskond tunneb end üksteisega väga mugavalt ning ühised kogemused ning naljad võivad tekitada uues liikmes välja jäetud tunde.

Kuigi see võib tunduda ilmselge, et uuel liikmel tuleks end kurssi viia teiste meeskonnaliikmete tegemiste ja tööülesannetega, on samavõrd oluline uuel inimesel teada saada kolleegide meeskonnarollidest ning sellest, millist lisaväärtust nad tulenevalt sellest meeskonnale luua suudavad.

Kelle poole ma pöördun, kui …?

Kuigi otsene ülemus võib olla esimene inimene, kelle poole Te tööprobleemide korral pöördute, võib Teil olla soov teada, kes on konkreetse töö jaoks meeskonnaliikmete seast parim valik.

Hea tööõhkkonna soodustamine

Belbini Individuaalne aruanne (eriti lehekülg Tagasiside ja ettepanekud arenemiseks) teeb ettepanekuid selleks, milline töökeskkond soodustab indiviidi arengut kõige enam.

Jälgige integreerumise protsessi

Oluline on kindlustada, et head kavatsused ei nurjuks suure töökoormuse ja muude tähelepanu vajavate asjade tõttu. Olukorras, kus inimene on kolleege tundma õppinud ja nendega juba pikemat aega koos töötanud (soovitatavalt vähemalt 4-6 kuud), paluge meeskonnal tema kohta Kõrvaltvaatajate hinnangud täita. Nii saate tervikpildi uue meeskonnaliikme rollist ning sellest, kuidas tema panus sobitub teiste meeskonnaliikmete omaga.

Vaadates aruandeid koos uue meeskonnaliikmega, jälgige:

Kui suur on kooskõla Enesehinnangu ning Kõrvaltvaatajate hinnangute kokkuvõtte vahel – kas hindajad näevad teisi rolle? Millest see võiks tuleneda, kas selleks on mingeid kindlaid põhjuseid? Võimalik, et uus inimene kohandab oma käitumist vastavalt juhtidele ja kolleegidele. Milliseid teisi rolle võiks antud inimene kanda, kui nendest oleks meeskonnas puudus?

Kuidas edasi?

Oluline on meeskonnas aeg-ajalt meeskonnarollide analüüsi korrata, kuna meeskonna dünaamika on pidevas muutumises. Indiviidid võivad enda käitumist vastavalt töösuhete ja meeskonna vajaduste muutustele kohandada. Samuti võib suurel määral muutuda ka meeskonna eesmärk. Mistahes muutusi meeskond läbi elab, Belbini meeskonnarollide mudel on alati inimestele abiks efektiivsemaks koostöö tegemiseks.

Kasutusjuhend "Kuidas kasutada Belbini meeskonnarollide aruandeid värbamiseks ja uue inimese liitmiseks meeskonnaga?"

Back To Top
Search