Skip to content

Skeptik on väga oluline ja vajalik meeskonna liige

Skeptik on kõige parem otsustaja
Skeptik on kõige parem otsustaja

Skeptik muutub meeskonnas kasulikuks, kui te vastate ühemõtteliselt positiivselt küsimusele: “Kas skeptilisus on inimese juures pigem positiivne või negatiivne tunnus?”

Nüüd mõelge oma meeskonna kõige skeptilisemate inimeste peale ja vastake eelmisele küsimusele uuesti, kuid ärge ajage skeptilisust segi pessimismiga! Üks on kindel – skeptik on väga positiivne ja meeskonna jaoks hädavajalik inimene! Eeldusel, et me soovime skeptikutest aru saada ning tahame ja oskame neid meeskonnas õigel hetkel ja õigel moel rakendada. See, miks paljud meist peavad skeptilisust pigem negatiivseks, tuleneb sellest, et skeptikud ei kipu olema just kõige paremad ega diplomaatilisemad suhtlejad. Selleks, et meeskond saaks skeptikut kõige paremal moel rakendada, tuleb ta esmalt üles leida, teda mõista ja temaga õigesti suhelda.

Belbini järgi kutsutakse analüütilist skeptikut Hindajaks.

Same article in English “The biggest skeptic is the best decision maker” 

Hea skeptik teab, millal ja kuidas kriitikat kasutada

Hindaja tegevusest annab aimu järgnev näide. Kui teie entusiastlikule hüüatusele: “Mul on üks mõte….” järgneb mõtlik noogutamine ning seejärel karmid küsimused selle kohta, kuidas see toimib, kui palju maksab ja kas seda on juba tehtud, teevad nad oma hindajatööd.

Kuid kui teie ettepanekule tuleb vastuseks: “EI! EI! SELLEST EI SAA ASJA, MA JU RÄÄGIN, ET SELLEST EI SAA ASJA!” veel enne, kui te olete uksest sissegi saanud, on tegu pigem pessimisti kui hindajaga. Mis on nende vahe? Hindaja skeptitsism tugineb loogikale, pessimisti oma mitte.

Tsitaat raamatustBelbini teejuht: Kuidas tööl edu saavutada
(“The Belbin Guide to Succeeding at Work“), Dr. Meredith Belbin.

Skeptik on Belbini järgi Hindaja
Skeptik on Belbini järgi Hindaja

Skeptik on strateegiline ja läbinägelik otsustaja

Iga tipptasemel meeskond vajab kedagi, kes on intelligentne, loogilise ja õiglase mõtlemisega, objektiivne ning hea analüüsivõimega. Belbini järgi täidab skeptiku rolli Hindaja, kelle ülesandeks on vaadata asju läbi faktide ja loogika, teha erapooletuid otsuseid ning võtta kokku meeskonna sisulised vajadused ja võimalused. Hindaja roll pole just kõige glamuursem, aga läbi õigete otsuste saab meeskond õitsele puhkeda – ja hea Hindaja otsused on harva valed.

Hindaja, kui skeptiku sümboliks on kõikenägev silm. Ta paistab alati grupist natuke eemal olev, aga see ei näita tema isoleeritust, vaid hoopis piisavat emotsionaalset erapooletust, säilitamaks oma hinnangute objektiivsust. Hindaja on enamasti järjekorras esimene, kelle poole pöördutakse, kui vajatakse selgepilgulist analüüsi ja nõuandeid.

Skeptik omab kaasasündinud immuunsust liigse entusiasmi suhtes. Nad on aeglased otsustama, eelistades kõik enne läbi mõelda. Enamasti on skeptik väga hea kriitilise mõtlemisvõimega. Nad oskavad teha nutikaid järeldusi, võttes arvesse kõiki asjaolusid. Hea Hindaja eksib harva!

Funktsioon meeskonnas

Hindajad on kõige sobilikumad probleemide analüüsimiseks ning ideede ja ettepanekute hindamiseks, pannes kõik aspektid kaalutletult ja emotsioonivabalt kaalule. Just Hindajad on need, kes vaagivad läbi kõikide valikute plussid ja miinused ning hoiavad meeskonda sattumast läbi mõtlemata plaanide ja kõrgelennuliste ideaalide küüsi, säästes nii raha kui ka aega.

Hindajad toimivad kui selged ja sisutihedad infopangad, mida täidetakse meeskonna pingutustega. Nad annavad meeskonnale teada, millised on tehtud töö tulemused, kuid jätavad ennast tagaplaanile edasises protsessis, kus otsustatakse, mida saadud infoga peale hakata.

Kõrvalseisjatele võib skeptik tunduda kuiva, igava ja isegi ülikriitilisena. Mõned üllatuvad, kui nad juhtideks saavad. Vaatamata sellele on paljud skeptikud strateegilisel ametipostil ning saavad kõrgel positsioonil suurepäraselt hakkama, sest mõne ameti puhul sõltub edu või läbikukkumine suhteliselt vähestest võtmetähtsusega otsustest. Taoline koht on skeptiku jaoks ideaalne, sest kipub olema nii, et see, kes harva eksib, on lõpuks võidumees.

Hindajad töökohal

Hindajaid võib vaadata kui ankruid, mis hoiavad meeskonna kindlalt maa peal. Nende tugevuseks on põhjalike analüüside läbiviimine, mille tõttu nende survestamine rutakate järelduste tegemiseks ei ole teretulnud. Seetõttu võivad nad mõne meeskonnaliikme silmis aeglastena tunduda.

Nende konstantne vajadus info ja faktide järele võib mõjuda meeskonna entusiasmile ka lämmatavalt, sest hea Hindaja suudab enne oma seisukoha kujundamist küsida väga palju küsimusi. Seda eriti siis, kui otsitakse uusi või radikaalseid ideid. Samal ajal hoiavad nad aga meeskonda kursis detailse info ja uuringute staatusega.

Keeruliseks võib minna siis, kui meeskonnas on liiga palju Hindajaid. Kujutage ette nõupidamist, millest võtab osa kolm analüütilist skeptikut. Sellise olukorra jaoks on lausa oma termin: “analüüsi paralüüs”.

Toimetulek Hindajaga

ÄRGE …

 • … tõrjuge neid entusiasmi ega sotsiaalse survega
 • … oodake neilt kiireid otsuseid või kohest kaasatulekut ideedega
 • … püüdkegi neile midagi maha müüa emotsioone või kavalust kasutades
 • … lootke neilt erilist vaimustumist ega suuri tundeid

PÜÜDKE …

 • … nendega konsulteerida, kui on tarvis teha keerulisi otsuseid
 • … esitada avatud küsimusi, et neid rääkima saada
 • … anda neile piisavalt aega, et nad saaksid asjade üle rahulikult järele mõelda
 • … anda neile üpris palju vaikust ja rahu ning võimalust olla omaette

Hinnake kõrgelt nende otsuseid ja neilt saadud informatsiooni! Ja kui ükskord annab Hindaja teie ettepanekule kiire ja positiivse vastuse, siis tänage teda ja hakake koheselt tegutsema ilma liigseid küsimusi esitamata – ju siis oli tegemist väga asjaliku ettepanekuga! Skeptik ongi meeskonna kõige parem otsustaja!

Sisemine motivaator: Selgus ja asjadest arusaamine

Vajadused: Pidev vajadus info järele

Ideaalne paigutus:

 • Analüütilised ja nõuandvad rollid.
 • Pikaajaliste ja suure mõjuga otsuste tegemine.
 • Eesmärkide selgitamine.

Puudumise korral:

 • Otsused on hoolikalt läbikaalumata
 • Otsustatakse emotsioonide põhjal
 • Pidev ümberotsustamine
 • Meeskonnas puudub erapooletu mõtlemine
 • Plaanides puudub strateegiline sügavus

Lubatud nõrkused:

 • Entusiasmi puudus
 • Puudub võime teisi inspireerida
 • Kriitilisus ja nähtav skeptilisus

Lubamatud nõrkused: Loogikavaba küünilisus

Skeptik on oluline meeskonnakaaslane, Live salvestus

Loe edasi

Enesekehtestamine ja kindel stiil

Enesekehtestamine keerukas olukorras

Enesekehtestamine algab enda ja teiste paremast mõistmisest, see on kahe inimese vaheline (enamasti) meeldiv vestlus, mis lõpeb (enamasti) mõlemale poolele kasuliku kokkuleppega. Kui kipud vaidlema, vaidle vahelduseks poolt, mitte vastu!

Vaidlemine ja jonnimine

Kuidas hakkama saada jonnijate ja vaidlejatega?

Kas vaidlemine on vastutöötamine? Kas vaikimine on ignoreerimine? Pole olemas raskeid inimesi, kuid leidub palju inimesi, keda me ei mõista või ei tahagi mõista. Rasketel inimestel on meeskonnas kindel kasulik roll, kui nendega õigel moel käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee.

Toiduakadeemia ja meeskonnatöö koolitus

Meeskonnatöö restart Toiduakadeemias

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“

Back To Top
Search