Skip to content

Millest sõltub hea meeskonnatöö?

Rasked inimesed
05.03.2023

Rasked inimesed omavad kasulikku rolli

Rasked inimesed omavad meeskonnas kindlat kasulikku rolli kui nendega sobivalt käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee! Soovitan lähtuda põhimõttest „Tee teistele seda, MIDA NEMAD SOOVIVAD, et sa neile teeksid!”

Skeptik on parim otsustaja
06.12.2021

Skeptik on kõige parem otsustaja

Skeptik ei vasta: “EI! EI! SELLEST EI SAA ASJA, MA JU RÄÄGIN, ET EI SAA ASJA!” enne, kui olete oma mõtte lõpetanud. Seda teeb pessimist. Mis on nende vahe? Skeptitsism tugineb loogikale, pessimism emotsioonile.

Juhtimine. Belbini teejuht: Kuidas tööl edu saavutada
17.03.2021

Juhtimine: 10 soovitust, kuidas olla parem juht

Juhtimine on lai teema ja head juhid on väga erinevad! On siiski mõned väga kasulikud soovitused. Toetuge oma tugevatele külgedele, tehke oma valitud juhtimisstiil teatavaks ja ärge sekkuge liialt. Kokku on 10 head soovitust.

Kodukontor ja kaugelt juhtimine
12.02.2021

9 võimalust meeskonda kaugelt juhtida

Kas sa oled juhina selleks valmis? Sul võivad olla olemas head tehnilised vahendid aga virtuaaltöö korraldamine on palju enamat. Kas su juhtkond on valmis virtuaalseks hakkama? Kas su meeskond on täis virtuoose või on nad osalised su virtuaalses õudusunenäos?

Helena Laus, Belbin Eesti

Kuidas arenguvestlusel oma tugevusi esile tuua?

Vastake kolme lausega palvele: „Räägi palun, kes sa oled?“ vältides oma ametit, väljaõpet ja sotsiaalset staatust. Kui hästi kajastab see vastus teie isikupära ja teie tegelikke tugevusi? Või ehk isegi nõrkuseid?

Vaidlemine ja jonnimine
·
24.01.2023

Kuidas hakkama saada jonnijate ja vaidlejatega?

Kas vaidlemine on vastutöötamine? Kas vaikimine on ignoreerimine? Pole olemas raskeid inimesi, kuid leidub palju inimesi, keda me ei mõista või ei tahagi mõista. Rasketel inimestel on meeskonnas kindel kasulik roll, kui nendega õigel moel käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee.

70% meeskonna motivatsioonist sõltub juhtimisest

Belbini meeskonnarollid: Võimaluste otsija
·
26.03.2019

Juhtida ei saa minevikus, juhtida tuleb olevikus I osa

Meeskonna juhtimine ühe lausega “Kui tuleb ära teha mingi konkreetne töö, siis peab juht endalt koheselt küsima, kes on meeskonnas kõige sobivam inimene just seda tööd tegema?” “Toetuge enda ja teiste tugevatele külgedele.” “Selgitage välja, kuidas teised teid näevad.”

Juhtimistreening - Koordineerija
·
28.03.2019

Juhtida ei saa minevikus, juhtida tuleb olevikus II osa

Soovitus nr. 3: “Ära aja äri juhtimist segi inimeste juhtimisega.” Soovitus nr. 4: “Kui sa juhina reageerid enamikule ideedele, soovidele ja mõtetele eitavalt, siis ära imesta, et sinu inimestel puudub initsiatiiv ja nad reageerivad omakorda samamoodi juhtide ja klientidele ideedele.” Soovitus nr. 5: “Ära värvi üle uppuvat laeva”

Juhtimine ja delegeerimine tugevuste põhiselt
·
18.12.2021

Delegeerimine saab alguse juhi isikust

Delegeerimine kui oskus saab alguse juhi enda isikust, juhtimisstiilist ning suhtumisest juhtimisse ja juhi rolli.
Suurimad vead, mida tehakse delegeerimisel on minu meelest, kui delegeeritakse vastutus, kuid ei delegeerita õiguseid ning korra delegeeritud tegevus haaratakse uuesti enda kontrolli alla. See aga on esimeseks sammuks usalduse kahanemisel.

Juhtimine ja delegeerimine tugevuste põhiselt
·
28.08.2022

Delegeerimine tugevuste põhiselt

Delegeerimine on üks olulisemaid juhtimisoskuseid, et meeskond töötaks efektiivselt. Traditsiooniliselt jaotatakse tööd inimeste vahel nende oskuste ja ettevalmistuse alusel, kuid ilmselt on paljud juhid kogenud, et kuigi kahel inimesel on täpselt ühesugune kvalifikatsioon, on nende tulemused ja edukus sama tööd tehes vägagi erinevad. Mis on määravam, kas professionaalsed oskused või käitumiseelistused?

Suhtlemisoskused
·
25.12.2021

Suhtlemisoskus muutub üha olulisemaks

Kui räägitakse liidrirolli täitmisest ja meeskonnatööst, mitte käskude jagamisest, siis osutub suhtlemisoskus üheks määravaks teguriks. Inimesed ei torma ainult käsu peale midagi tegema – nendega on vaja suhelda ja selgitada ka tagamaid. Head suhtlemisoskused on õnneks kõigil õpitavad.

Meeskonna juhtimine saab alguse usalduse loomisest
·
01.12.2019

Meeskonna juhtimine saab alguse usaldusest

Meeskonna juhtimine ei ole sugugi oma arvamuse jõuga pealesurumine ja kindlasti mitte teiste seisukohtadega kohene leppimine. Meeskonna juhtimine on kokkulepitud tulemuse saavutamine meeskonnaga nii, et inimesed oleksid motiveeritud, meeskond areneks pidevalt ja kliendid oleksid rahul.

Mats Soomre, Belbin Eesti
·
03.05.2024

7 sammu, kuidas luua psühholoogiline turvalisus

Psühholoogiline turvalisus meeskonnatöös eeldab, et mõistame, kuidas teised suhtlevad, mõtlevad ja tegutsevad, millised on nende tugevused ja nõrkused. Meeskonnatöö toimib paremini, kui kohtled inimesi nii, nagu nemad tahavad, et sa neid kohtleksid, mitte nii, nagu sina tahad teisi kohelda.

Pühendumus ja tugevuste teadvustamine
·
09.02.2024

Pühendumus suureneb 6 sammuga

Pühendumus on meeskonnatöö edukuse seisukohalt võtmeküsimus. Kindlasti ei ole mõtet sundida inimesi oma nõrkusi parandama, see ei tööta. Nõrkusi ei saa üldse kuigivõrd arendada – aga inimeste tugevusi saab arendada lõputult. Pühendumus suureneb märkimisväärselt, kui inimesed saavad rakendada oma tugevusi.

Projekti meeskond
·
20.06.2021

Eksperdilugu: Kuidas luua edukas projekti meeskond

Projekti meeskond on võimekam, kui meeskonnaliikmete tugevused on tasakaalus. Need, kes on projekti algfaasis erakordselt võimekad, ei pruugi seda olla projekti lõppfaasis. Heaks tugevuste indikaatoriks on aja kulgemise kiirus – kas aeg lendab või venib, kui inimene oma tööd teeb.

Organisatsioonidisain
·
11.01.2021

Personalijuhtimise aeg on ümber. Elagu organisatsioonidisain!

Sisuliselt oleme olukorras, kus 10-st töötajast vaid 1 omab selget arusaamist oma rollist ettevõttes, näeb ettevõttes arenguvõimalusi ja kogeb suurepäraseid tööalaseid suhteid kolleegidega ning elab entusiastlikult kaasa ettevõtte missioonile ja visioonile.

Back To Top
Search