Skip to content
Belbini teejuht: Kuidas tööl edu saavutada
Telli Äripäeva e-poest “Belbini teejuht: Kuidas tööl edu saavutada”.

Juhtimine muutub lihtsamaks, kui kasutad järgmisi soovitusi

1. Toetuge oma tugevatele külgedele.

Vaid vähesed edukad juhid on täiesti puudusteta, kuid edu võib saavutada ka oma tugevate külgede rõhutamisega. Teiste hea juhtimise eelduseks on see, et tuleb õppida iseennast efektiivselt juhtima. Alljärgnevalt mõned üldised nõuanded, mida tasub meeles pidada.

2. Selgitage välja, kuidas teised teid näevad.

Enda reklaamimise levinud viis on enda kiitmine, kuid ühtlasi on see ka enesepettuse ohtlik tee, mis võib viia kukkumiseni. Et soodustada teistega häid suhteid, tuleks saada pidevat tagasisidet selle kohta, kuidas teid nähakse.

3. Ärge ajage segi äri juhtimist inimeste juhtimisega.

Mõned andekad ärijuhid on erakordselt kehvad inimeste juhtijad. Samas võivad mõned suurepärased inimeste juhid teada väga vähe juhtimisprotsessidest. Edu ühes vallas varjab sageli nõrkusi teises. Kui olete ühes tugev, veenduge, et teil on hea liitlane teises vallas. Mitte alati ei too edu enesetäiendamise raskele teele asumine. Palju usaldusväärsem võimalus on valida otsetee ja leida inimesed, kellel on teil vajaka jäävad omadused, ning nendega koos töötada.

4. Ärge värvige üle uppuvat laeva.

Organisatsioonid, mille toimimissüsteemis on augud, kipuvad vaevaliselt edasi jõudma. Keskenduge parema juhtimissüsteemi loomisele ja jätke vähemad detailid hilisemaks ajaks. Merekõlbulikku laeva on kergem õiges suunas triivida kui uhke välimusega laeva.

5. Hea strateegia on olulisem operatiivsest efektiivsusest.

Parem on teha õigeid asju ebaefektiivselt kui valesid asju hästi. Keerulised operatsioonid toimivad efektiivselt üksnes siis, kui on piisavalt aega mõtlemiseks. Nii et enne tegutsema asumist peaks mõtlema.

6. Parem valida töötajaid selleks aega võttes kui neid hiljem lahti lasta või viltu läinud valikuga leppida.

Vaid harva on hoolikas personalivalik aja raiskamine. Kiired, kümne minuti jooksul langetatud otsused võivad tuua kaasa aastate pikkuse kahetsemise.

7. Püüdke leida õigele augule õige punn.

Need, kes ei saa hakkama ühe tööga, võivad olla edukad mõnes teises ametis. Belbini töökoha nõudmiste harjutus ( job requirement excercise) kinnitab mõtet, et igaühele on olemas just temale sobiv töökoht.

8. Huvituge kõigist töödest.

Kõik tööd on väärt juhi tähelepanu. Inimesed hindavad kiitust ja suhtuvad mõistvalt kriitikasse, kui see on keskendunud pigem ülesandele kui isikule.

9. Ärge sekkuge liialt.

Juhtimine on delegeerimine. Andke töö ja vastutus selle eest kellelegi teisele. Sekkumine ja mikrojuhtimine võib vähendada uute vastutuste võtmise indu.

10. Tehke oma valitud juhtimisstiil teatavaks.

Kui olete oma tugevused ja nõrkused paika pannud, andke meeskonnale teada, milline on teie panus ja mida ootate teistelt. Tõeline juhtimisvõime proov on see, kas isik suudab juhtida sama hästi nii ühes olukorras või tööstusharus kui ka teises. Ainus viis seda teada saada on vahetada kohta. Mõned tuntud juhid ongi just seda teinud: nad on edukad sellepärast, et on omandanud juhtimise üldreeglid. Kui juhid võtavad karjääri ohjad enda kätte, on nad õppimise protsessis ja saavad omandatut teistega jagada.

Raamatust “Belbini teejuht: Kuidas tööle edu saavutada

Telli ” Äripäeva e-poest
Sooduskood “belbin kehtib märtsi lõpuni

Loe edasi

Belbini Meeskonnarollid: Võimaluste Otsija
·
26.03.2019

Juhtida ei saa minevikus, juhtida tuleb olevikus I osa

Meeskonna juhtimine ühe lausega “Kui tuleb ära teha mingi konkreetne töö, siis peab juht endalt koheselt küsima, kes on meeskonnas kõige sobivam inimene just seda tööd tegema?” “Toetuge enda ja teiste tugevatele külgedele.” “Selgitage välja, kuidas teised teid näevad.”

Supervisioon
·
15.01.2022

Supervisioon toetab meeskonna arengut

Toimiv ja reaalseid muutusi toov kombinatsioon: Belbin meeskonnarollid + meeskonna supervisioon + individuaalne coaching.

Mats Soomre
·
14.12.2019

Juhi koolitus meeskonnata on kui autojuhi koolitus autota

Tundub, et ülemus on jälle koolitusel käinud, mõtles Jüri pärast esmaspäevahommikust osakonna koosolekut, kus juht pakatas uutest ideedest ja soovitas töötajatel avameelselt oma muredest rääkida. „Huvitav, varem on juht avameelsust virisemiseks pidanud,“ arutles Jüri ja otsustas edaspidigi oma arvamuse enda teada hoida.

Back To Top
Search