Skip to content
Juhtimistreening - Koordineerija

Juhtida ei saa minevikus, juhtida tuleb olevikus II osa

Soovitus nr. 3: “Ära aja äri juhtimist segi inimeste juhtimisega.” Soovitus nr. 4: “Kui sa juhina reageerid enamikule ideedele, soovidele ja mõtetele eitavalt, siis ära imesta, et sinu inimestel puudub initsiatiiv ja nad reageerivad omakorda samamoodi juhtide ja klientidele ideedele.” Soovitus nr. 5: “Ära värvi üle uppuvat laeva”

Meeskonna juhtimine saab alguse usalduse loomisest

Meeskonna juhtimine saab alguse usaldusest

Meeskonna juhtimine ei ole sugugi oma arvamuse jõuga pealesurumine ja kindlasti mitte teiste seisukohtadega kohene leppimine. Meeskonna juhtimine on kokkulepitud tulemuse saavutamine meeskonnaga nii, et inimesed oleksid motiveeritud, meeskond areneks pidevalt ja kliendid oleksid rahul.

Mats Soomre

Juhi koolitus meeskonnata on kui autojuhi koolitus autota

Tundub, et ülemus on jälle koolitusel käinud, mõtles Jüri pärast esmaspäevahommikust osakonna koosolekut, kus juht pakatas uutest ideedest ja soovitas töötajatel avameelselt oma muredest rääkida. „Huvitav, varem on juht avameelsust virisemiseks pidanud,“ arutles Jüri ja otsustas edaspidigi oma arvamuse enda teada hoida.

Juhtimine ja delegeerimine tugevuste põhiselt

Delegeerimine saab alguse juhi isikust

Delegeerimine kui oskus saab alguse juhi enda isikust, juhtimisstiilist ning suhtumisest juhtimisse ja juhi rolli.
Suurimad vead, mida tehakse delegeerimisel on minu meelest, kui delegeeritakse vastutus, kuid ei delegeerita õiguseid ning korra delegeeritud tegevus haaratakse uuesti enda kontrolli alla. See aga on esimeseks sammuks usalduse kahanemisel.

Suhtlemisoskused

Suhtlemisoskus muutub üha olulisemaks

Kui räägitakse liidrirolli täitmisest ja meeskonnatööst, mitte käskude jagamisest, siis osutub suhtlemisoskus üheks määravaks teguriks. Inimesed ei torma ainult käsu peale midagi tegema – nendega on vaja suhelda ja selgitada ka tagamaid. Head suhtlemisoskused on õnneks kõigil õpitavad.

Juhtimine ja delegeerimine tugevuste põhiselt

Delegeerimine tugevuste põhiselt

Delegeerimine on üks olulisemaid juhtimisoskuseid, et meeskond töötaks efektiivselt. Traditsiooniliselt jaotatakse tööd inimeste vahel nende oskuste ja ettevalmistuse alusel, kuid ilmselt on paljud juhid kogenud, et kuigi kahel inimesel on täpselt ühesugune kvalifikatsioon, on nende tulemused ja edukus sama tööd tehes vägagi erinevad. Mis on määravam, kas professionaalsed oskused või käitumiseelistused?

Pühendumus ja tugevuste teadvustamine

Pühendumus suureneb 6 sammuga

Pühendumus on meeskonnatöö edukuse seisukohalt võtmeküsimus. Kindlasti ei ole mõtet sundida inimesi oma nõrkusi parandama, see ei tööta. Nõrkusi ei saa üldse kuigivõrd arendada – aga inimeste tugevusi saab arendada lõputult. Pühendumus suureneb märkimisväärselt, kui inimesed saavad rakendada oma tugevusi.

Back To Top
Search