Skip to content

Töökoha nõuete analüüs

Töökoha nõuete küsimustik täidetakse töökoha otsese vastutaja (juhi) poolt, mille tulemusena koostatakse aruanne, mis kirjeldab töökohta meeskonnarollide mõistes. See annab hea materjali mõistmaks, milliseid tugevusi peab omama inimene, et tööga hästi hakkama saada. Antud aruande abil saab võrrelda tööle kandideerija profiili ning selle põhjal koostada Töövõrdluse aruanne, mis selgitab välja kandidaadi sobivuse antud töö eelduste ja vajadustega. Õigesti tõlgendatuna on Töövõrdluse aruanne äärmiselt kasulik abimees nii töökoha kirjelduse koostamisel kui õige valiku tegemiseks värbamisel!

Uue inimese kaasamiseks meeskonda on abiks meie lisamaterjal „Kuidas kasutada Belbini aruandeid uue inimese liitmiseks meeskonnaga”.

Kõrval olevast aknast saad avada ja vajadusel ka alla laadida täispika näidisaruande pdf failina.

Töökoha nõuete analüüsi küsimustik

Küsimustiku täitmine ja Töökoha nõuete aruanne on tasuta. Tasuta võimalus on ajaliselt piiratud.

  • Klikkige allpool toodud lingil ja sisestage login andmed täpselt nii, nagu näidatud.
  • Lugege läbi sissejuhatus ja juhendid.
  • Täitke 4-osaline Töökoha nõuete küsimustik.

Teile antakse võimalus oma vastused enne vormi ära saatmist üle vaadata. Küsimustiku eduka saatmise kohta saate teate ekraanile ja vastava kinnituse e-kirjaga. Koostatud aruanne saadetakse teiel e-kirjaga PDF-faili kujul.

Klikkige ja logige sisse: https://e-belbin.com/eesti/invlogin.asp
Konto nimi: B-OnLine-Est
Salasõna: A-Belbin-Job-23

NB! Küsimustikku on mugavam täita arvutis.

Samal teemal

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs?

Isiksuse test mõõdab seda, kes me oleme ehk meie iseloomu. Belbin mõõdab seda, mida ja kuidas me teeme. Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.

Asjatundja

Meeskonnarollide tutvustus ja kirjeldus

Dr. Meredith Belbin: “Meeskonnaroll on soodumus mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.“ Kokku on 9 meeskonnarolli, igal omad tugevused ja lubatud nõrkused.

Meeskonna koolitus - Koordineerija

Meeskonnarollide aruannete kasutusjuhendid

Siit leiate Belbini meeskonnarollide kasutusjuhendid, kuidas aruannetest maksimum võtta. Meeskonnarollide individuaalsed aruanded, meeskondlikud aruanded, töösuhete aruanded, töökoha nõuete aruanded ning kandidaadi ja töökoha nõuete profiilide võrdlus.

Back To Top
Search