skip to Main Content

Olen meeskonnatöö arendaja, superviisor, coach, Tagametsa Loovusmaja peremees.

Mind köidab meeskonnatöö teema. Olen varasemalt üle 22 aasta juhtinud erinevaid meeskondi, nii Eesti kui rahvusvahelistes ettevõtetes.

Uued väljakutsed nõuavad nii individuaalset kui ka meeskondlikku kasvamist ja julgust muutusteks. Minu ambitsioon on avardada meeskonna ja meeskonnaliikmete maailma.
Mida teadlikumad me endast oleme seda paremini tuleme toime erinevate olukordade ja muutujatega. Sama kehtib ka meeskonnas. Mida paremini tunned oma kolleege, seda sujuvam võib olla koostöö ja seda paremini jõutakse toimivate lahendusteni.

Belbini meeskonnarollid annavad suurepärase võimaluse saada ülevaade nii iseenda, kui ka oma kolleegide käitumiseelistuste, meile iseloomulike tugevuste ja nõrkuste kohta. Integreerides seda informatsiooni supervisiooni ja coachingu protsessiga, on võimalik luua lisaväärtust, mis aitab jõustada inimesi, meeskondi ja organisatsioone.
Seega, ma aitan luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi.

Loe Madise artikleid

Supervisioon
·
15.01.2022

Supervisioon toetab meeskonna arengut

Toimiv ja reaalseid muutusi toov kombinatsioon: Belbin meeskonnarollid + meeskonna supervisioon + individuaalne coaching.
Back To Top
Search