Skip to content
Dr. Meredith Belbin
Dr. Meredith Belbin

Dr. Meredith Belbini uurimistöö näitas, et kõige edukamad oli need meeskonnad, kus oli kasutada kõik üheksa meeskonnarolli. See ei tähenda, et kõik meeskonnad vajaksid seetõttu üheksat inimest, sest igal inimesel on vähemalt kaks tugevat meeskonnarolli ja tihti ka kolmas, toetav meeskonnaroll.

Dr. Meredith Belbini järgi on meeskonnaroll soodumus meeskonnas mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.”

Belbin mõõdab seda, mida me näeme, mitte seda, mida näha ei ole. Belbin räägib sellest, mida me teeme, mitte sellest, kes me oleme.

Initsiatiivi Nullimine
Initsiatiiv on alguspunkt, mitte kivisse rajutud mõttekäik või lõplik otsus. Kui initsiatiivi autor külvata üle asjakohatute ja ründavate küsimustega ning lämmatava kriitikaga, siis ei maksa imestada, et meeskonnas on initsiatiiv kadunud.
Innovaator

Innovaator (IN) / Plant (PL)

Tagab suures koguses väga loomingulisi ideid ning armastab lahendada keerulisi probleeme ebaharilikul moel.

Tugevused: Loominguline, hea kujutlusvõimega, piiranguteta vabamõtleja, genereerib eriäraseid ideid ning lahendab keerulisi probleeme.

Lubatud nõrkused: Kaotab seosed reaalsusega, ignoreerib vähemolulist ning võib tunduda olevat liialt hõivatud, et efektiivselt suhelda.

Ära imesta kui ta on eemalolev ja kipub unustama.

Hindaja

Hindaja (HI) / Monitor-Evaluator (ME)

Tagab loogilise ja emotsioonivaba lähenemise kõikidele valikutele ning annab erapooletu hinnangu.

Tugevused: Kainelt kaalutlev ja rahulik, läbinägelik, erapooletu ja objektiivne, analüütiline ja ratsionaalne otsustaja. Näeb kõiki valikuvõimalusi ning teeb õiged otsused.

Lubatud nõrkused: Entusiasmivaba ega suuda teisi inspireerida, võib olla ülikriitiline ja skeptiline ning jääda tahaplaanile.

Ära imesta, kui otsustamine võtab kaua aega.

Koordineerija

Koordineerija (KO) / Co-ordinator (CO)

Tagab meeskonna keskendumise olulistele eesmärkidele tuues esile iga meeskonnaliikme tugevused.

Tugevused: Elukogenud ja rahulik, toob meeskonnast välja parima ning tunneb ära talendid. Suurepärane motiveerija ja delegeerija, paneb kogu meeskonna eesmärgi suunas liikuma.

Lubatud nõrkused: Võib tunduda manipuleerivana lastes teistel kogu töö ära teha.

Ära imesta, kui ta kogu töö teistele delegeerides jättes mulje, nagu tal endal polekski midagi teha.

Teostaja

Teostaja (TE) / Implementer (IMP)

Tagab praktiliste plaanide olemasolu eesmärkide ja strateegiate saavutamiseks ning viib planeeritu efektiivselt ellu.

Tugevused: Plaanipärane, tõhus, praktiline, suure töövõimega organiseerija. Muudab ideed praktilisteks plaanideks ja organiseerib vajalikud tööd plaanide elluviimiseks.

Lubatud nõrkused: Ei taha uusi võimalusi märgata ega muuta olemasolevaid plaane, paindumatu.

Ära imesta, kui ta ei taha loobuda oma plaanidest isegi vajalike muutuste kasuks.

Viimistleja

Viimistleja (VI) / Completer-Finisher (CF)

Tagab tegevuste lõppfaasis kõige kõrgemal tasemel kvaliteedi, kontrollides kõikide detailide vastavust nõuetele.

Tugevused: Ülipüüdlik, kohusetundlik ja sisemiselt motiveeritud lõpuleviija. Leiab üles kõikvõimalikud vead, lihvib ja viimistleb tagades standardite ja nõuete täieliku järgimise.

Lubatud nõrkused: Kaldub põhjendamatult muretsema ega soovi midagi delegeerida.

Ära imesta, kui teda süüdistatakse ekstreemses perfektsionismis.

Tahad täpsemalt teada, mis on Belbin ja kuidas me koolitame? Ole lahke.
Video (12:20) näitab seda mitme nurga alt ja päris täpselt koos klientide mõtetega.

Võimaluste Otsija

Võimaluste otsija (VO) / Resource Investigator (RI)

Tagab oma uudishimuliku iseloomu abil uute ideede ja võimaluste leidmise väljastpoolt meeskonda.

Tugevused: Ettevõtlik, hea algataja, optimistlik ja entusiastlik. Ladus suhtleja, otsib uusi võimalusi väljastpoolt meeskonda ning loob pidevalt uusi kasulikke kontakte.

Lubatud nõrkused: Liiga optimistlik, kaotab kiiresti entusiasmi, kui asjad liiguvad edasi, nõrkused lubaduste täitmisel.

Ära imesta, kui ta kipub unustama või hätta jääma kõige lubatu lõpule viimisega.

Kujundaja

Kujundaja (KU) / Shaper (SH)

Tagab vajaliku surve ja tempo, et meeskond liiguks edasi ega kaotaks fookust oluliselt eesmärgilt.

Tugevused: Taganttõukav, väljakutseid esitav, jõuline, tulemusele orienteeritud. Stressirikkas olukorras väga võimekas. Omab tahet ja julgust segavate takistuste ületamiseks.

Lubatud nõrkused: Kipub vaidlema ja provotseerima, võib oma otsekohesusega haavata inimeste tundeid, kärsitu.

Ära imesta, kui ta muutub agressiivseks ja liigselt otsekoheseks, et vajalikud asjad saaks korralikult tehtud.

Meeskonnatöötaja

Meeskonnatöötaja (MT) / Teamworker (TW)

Tagab meeskonnaliikmete heaolu kasutades oma mitmekülgsust märkamaks tegemist vajavaid töid ning tehes need meeskonna eest ära.

Tugevused: Koostööaldis, abivalmis, hea kuulaja, hoiab ära hõõrdumised, loob positiivse õhkkonna.

Lubatud nõrkused: Keerukates olukordades otsustamatu, väldib konflikte, suuremates gruppides tagasihoidlik.

Ära imesta, kui ta kõhkleb ebapopulaarsete otsuste langetamisel.

Loe edasi

Meeskonna koolitus - Koordineerija

Meeskonnarollide aruannete kasutusjuhendid

Siit leiate Belbini meeskonnarollide kasutusjuhendid, kuidas aruannetest maksimum võtta. Meeskonnarollide individuaalsed aruanded, meeskondlikud aruanded, töösuhete aruanded, töökoha nõuete aruanded ning kandidaadi ja töökoha nõuete profiilide võrdlus.

Meeskonnatöötaja

Meeskonnarollide aruannete tellimine

Meeskonnarollide aruannete tellimine: Individuaalsed ja meeskondlikud aruanded, töösuhete aruanded, töökoha nõuded ja kandidaadi sobivuse aruanded.

Meeskonnakoolitus

Meeskonnakoolitus “Tugevustel põhinev meeskonnatöö”

Meeskonnatöö koolitus on pigem intensiivne treening, mis eeldab aktiivset kaasa mõtlemist endale sobival moel ja valmisolekut muuta oma hoiakuid ja oskuseid. Meeskonnakoolitus aitab leida ja teadvustada meeskonna tugevused, nõrkused ja varjatud potentsiaali ning õpetab seda targalt kasutama.

Back To Top
Search