Skip to content

Kasutusjuhend "Kuidas kasutada Belbini meeskonnarollide aruandeid värbamiseks ja uue inimese liitmiseks meeskonnaga?"

Meeskonnarollide aruannete kasutamine

Mis on töötaja pühendumine ja kui pühendunud me oleme?

Gallup Inc viis läbi uuringu, et mõõta töötajate pühendumust – seda, kui palju töötajad emotsionaalselt oma töösse investeerivad ja iga päev oma organisatsiooni panustamisse keskenduvad. Tulemused olid murettekitavad: ainult 13% töötajatest olid töösse pühendunud (Eesti 20%).

Töötajate pühendumuse ja kaasatuse olulisus

Töötajate pühendumus ja kaasatus on tõestatult otseses seoses inimeste heaolu ja füüsilise tervisega, kuid asi ei ole pelgalt töötajate jaoks positiivse töökeskkonna loomises.

Kasuta oma tugevusi

Kõikidel meist on oma tugevused: käitumiseelistused, anded, teadmised ja oskused, mida saab tööl kasutada. Gallup’i uuring näitab, et:
„ Inimestel, kes keskenduvad oma loomupäraste tugevuste kasutamisele, on 6 korda suurem tõenäosus olla oma töösse pühendunud.“

Uuringu tulemusena defineeris Gallup Inc. kuus sammu, mida organisatsioonid saavad teha, et parandada töötajate pühendumust ja kaasatust. Belbini meeskonnarollide mudel sobib ideaalselt kõigi kuue sammu juures.

1. Aidake inimestel oma tugevused üles leida

Belbini meeskonnarollide analüüs annab „hetkega” ülevaate inimese tugevustest ja nõrkustest meeskonnarollide vaates. Enamikel inimestest on 2 – 3 tugevat meeskonnarolli ja 2 – 3 nõrka meeskonnarolli. Sellega on hetkega selged ka inimese lubatud nõrkused.

2. Veenduge, et tööülesanded ja tugevused sobivad omavahel kokku

Tööl kaasatud olemiseks peavad inimesed olema sellisel positsioonil, kus nad saavad iga päev oma tugevusi kasutada – ja see ei tähenda ainult kvalifikatsiooni. Gallup selgitas välja, et arenenud maailmas ei käi haridus pühendumuse ja kaasatusega sugugi alati käsikäes, mis tähendab, et omavahel kokku sobiv CV ja töökoht ei ole alati tingimata edu valem.

3. Õppige kasutama meeskonnakaaslaste tugevusi

Vastandlikud meeskonnarollid on oma olemuselt üpris erinevad, kuid annavad koostöö mõistes üksteisele suurepärase täienduse. Sellised töösuhted võivad suurepärased olla, kuni erinevust väärtustatakse ja vastavalt tõlgendatakse. Belbin annab väga konkreetsed soovitused, kuidas sellised suhted toimima saada.

Kui koos töötavatel inimestel on ülekaalus samad meeskonnarollid, on neil sarnane lähenemine ning nad võivad seetõttu üksteisest paremini aru saada. Kuigi töötamine koos nendega, kellel on ülekaalus erinevad meeskonnarollid võib nõuda algul suuremat pingutust, on see pikemas perspektiivis parem strateegia, sest erinevate meeskonnarollidega inimesed täiendavad üsteist ning konkureerivad vähem. Samuti saab siis oma nõrkused asendada teiste tugevustega.

4. Projekti erinevatel etappidel tuleb kasutada erinevaid inimesi

Kui inimesed ja meeskonnad saavad meeskonnarollide keelega tuttavamaks, saab seda kasutada inimeste projektimeeskondadesse määramisel, aga ka olemasolevate probleemide diagnoosimisel ja lahendamisel. Iga meeskond ja projekt on erinev, nii et meeskond peab otsustama, milliseid meeskonnarolle on just antud hetkel kõige rohkem tarvis ja kes meeskonnast on parim vastava meeskonnarolli täitmiseks.

5. Siduge tugevuste analüüs tulemus- ja arenguvestlustega ning aidake töötajatel seada eesmärgid, mis põhinevad nende tugevustel

Gallupi järgi on tulemus- ja arenguvestlustel oluline mõju pühendumusele: Arenguvestlus, mis keskendub töötaja tugevustele, annab 36% parema tulemuse, samas kui töötaja nõrkustele suunatud vestlus viib 27% kehvemale tulemusele.

6. Kujundage kultuur, mis innustab tugevusi

Töötaja pikaajalise pühendumuse kindlustamiseks on tähtis ehitada üles tugevuste kultuur, mis kasutab iga meeskonnaliikme loomulikke andeid. Belbini meeskonnarollid annavad keele kirjeldamaks erinevaid töid ning leidmaks sobivaid inimesi neid töid teostama.

Kokkuvõtteks

  • Kui inimesed kasutavad oma tugevaid külgi, siis on kuus korda tõenäolisem, et nad on pühendunud (ingl. „engaged“).
  • Töötajad, kes on pühendunud ja tunnevad, et nad on kaasatud ning saavad kasutada oma tugevaid külgi, on tootlikumad ja toovad rohkem tulu. Nad töötavad rohkem, neil on rõõmsamad kliendid ja töö on kõrgema kvaliteediga.
  • Tööülesanded tuleb jagada kohe õigetele inimestele, kasutades käitumiseelistusi. Juht ei tohiks kasutada ainult erialase ettevalmistuse kriteeriumit.

Belbin on kindel ülemaailmne standard, mis tugineb teaduslikele uuringutele ja annab meeskonnale ühise keele, mida saab kasutada ilma hirmuta, et midagi muutub isiklikuks või solvavaks.

Tulemus?

Töötajaskond, kes on pühendunud ja töösse paremini kaasatud.

Kasutusjuhend "Kuidas kasutada Belbini meeskonnarollide aruandeid värbamiseks ja uue inimese liitmiseks meeskonnaga?"

Back To Top
Search