skip to Main Content

Meeskonnatöö kuus müüti

“Meeskonnatöö kuus müüti”, mille avaldas 2011. aastal Harvardi Ülikooli professor J. Richard Hackman toetudes oma ulatuslikule uurimistööle USA luure kogukonnas. Vaatame tema järeldusi ja uurime neid natuke detailsemalt läbi Belbini meeskonnarollide mudeli vaatenurga.

1. Räägitakse, et meeskonnatöö põhineb harmoonial …

Meeskonnatöö ja meeskonna loomine
Meeskonnatöö ja meeskonna loomine

Järeldus. Hackman avastas, et lahkarvamused meeskonnas olid head, kui nendega tegeleti mõistlikult ja need ei seganud keskendumist meeskonna eesmärkidele.

Nõus. Meeskonnarollide mõistes võib olla lihtsam töötada koos inimestega, kellel on sinuga sarnane roll, kuid see ei tähenda, et te tingimata tõhusad olete. Tasakaalus meeskonnas, mis koosneb erinevate käitumiseelistega inimestest, kohtab tihedamini erinevaid vaatevinkleid, mille tagajärjel on tulemused paremad.
Loe, kuidas leida õige roll “rasketele” inimestele.

2. Räägitakse, et meeskonda on vaja tuua uusi inimesi …

Järeldus. Kuigi võib arvata, et asjade muutmine toob värskeid ideid ja uut energiat, leidis Hackman, et mida kauem grupp koos on, seda parem on nende suutlikkus.

Nõus. Belbini arvates on meil rohkem võimalusi õppida, kuidas teised käituvad, mida kauem me koos oleme. Käitumist saab jälgida – ja mingil määral ka ennustada – nii et on loogiline, et me tunneme ennast mugavalt, kui me teame, milliste meeskonnarollidega me tegeleme ja kuidas nendest suhetest maksimumi võtta.
Loe, mille poolest erineb käitumiseelistuste analüüs isiksuse testist.

3. Räägitakse, et suurem on parem …

Järeldus. Hackman avastas, et “üks tavalisemaid ja suuremaid takistusi tõhusaks koostööks” on meeskonna liigne suurus. Ta märkis, et see viib laisklemiseni ja teeb töö koordineerimise vaevanõudvamaks.

Nõus. Dr Belbini ideaalmeeskonna suurus on neli inimest. See võimaldab igal inimesel luua lähedane tööalane suhe teiste meeskonnaliikmetega. Paaris arv tähendab, et otsuste vastuvõtmisel tuleb jõuda nõusolekuni ilma, et kellelgi oleks otsustav hääl. Kuus inimest meeskonnas ei ole maailma lõpp, aga mida suuremaks see number läheb, seda ülearusemalt ja vähem tegusalt inimesed ennast tunnevad.
Loe, kuidas Belbin käsitleb meeskonna suurust “Suurus loeb.”

4. Räägitakse, et tehnoloogia asendab näost näkku suhtlemise …

Järeldus. Uuringute kohaselt olid meeskonnad, kes töötasid eraldi, ebasoodsas olukorras. Meeskonnad peaksid kokku tulema vähemalt töö alguses, keskpunktis ja lõpus.

Nõus. Me kuuleme küsimust “Kas Belbin töötab ka virtuaalmeeskondadega?” päris tihti ja muidugi on paratamatu, et see muutub tänu kodus töötamisele ja töö globaliseerumisele aina tavalisemaks. Sellises olukorras soovitame anda inimestele võimalus kohtuda üksteisega näost näkku vähemalt ühe korra. Arusaamatused on loomulikud, kui suheldakse omavahel telefoni või emaili teel ja “tõeline” ühendus aitab luua konteksti. Sotsialiseerumine läbi Skype’i on samuti suur eelis. Suureks abiks on teadmine, millised on sinu kaugel tööd tegeva meeskonnakaaslase käitumiseelistused.
Loe, kuidas kasutada meeskonnarolle meeskonda kaugelt juhtimiseks

5. Räägitakse, et meeskonnatöö sõltub liidrist …

Juhtimine ei pea olema ühe inimese pingutus, juhtimine võib olla kindel koostöövorm.
Mats Soomre, KoostööKunstiKool

Järeldus. Kuigi juhid mängisid olulist rolli, leidis Hackman, et edu saavutamine eeldas tõhusat koostööd meeskonnas, meeskonnaliikmete iseseisvust ja meeskonna head käimalükkamist. Tervelt 60% edust tulenes juhi loodud keskkonnast, mis võimaldas meeskonnaliikmetel ennast efektiivselt rakendada, 30% meeskonna moodustamisest ja ainul 10% reaalajas toimuvast coachingust ja õpetamisest.

Nõus. Me oleme alati öelnud, et üks peamisi väikese ja tasakaalustatud meeskonna omadusi on roteeritud või jagatud juhtimine. Meeskonnatöö vajab kooslustunnet ja usaldust, mis tuleb seestpoolt, mitte kõrgelt ülevalt.
Loe, kuidas coaching aitab parem juht olla

6. Räägitakse, et meeskonnatöö sünnib iseenesest, kui paneme kokku andekad inimesed …

Järeldus. Meeskonnatöö vajab korralikku ettevalmistust ja läbimõtlemist, et kokku saaks õiged inimesed, kellel on piisavalt ressursse ja võimalusi koostööks.

Nõus. Dr Belbini uuringutes osalenud Apollo meeskonnad, mis koosnesid äärmiselt intelligentsetest inimestest, kuid osutusid ebaedukateks, olid tõestuseks, et individuaalne akadeemiline või tunnetuslik andekus ei garanteeri meeskonna edu. Edu saavutamiseks on vaja teadlikku pingutust ja meeskonnarollide tasakaalu, kus kõik üheksa meeskonnarolli on oma tugevustega õigel hetkel kasutada. Meeskonda luues on oluline mõelda, mis on meeskonna eesmärk ja millistel sammudel keda kõige rohkem kasutada.
Loe, mis on Apollo meeskonnad, ja kuidas seda vältida.

Professor J. Richard Hackmani ja Dr R. Meredith Belbini mõtetel  on suur sünergia. Ja kui kaks tarka pead jõuavad samadele järeldustele, siis neil võiks ju õigus olla?

J. Richard Hackmani originaalartikkel: Six Common Misperceptions about Teamwork

Meeskonnatöö on edu võti

Meeskonnatöö ja meeskonna loomine
Meeskonnatöö ja meeskonna loomine
 • Meeskonnatöö võimaldab kasutada suuremas valikus tugevusi
 • Meeskonnatöö tagab kiirema õppimisvõimaluse ja arengu
 • Meeskonnatöö võimaldab lahendada keerulisemaid ülesandeid
 • Meeskonnatöö tagab suurema paindlikkuse
 • Meeskonnatöö võimaldab tulemuste kiirema saavutamise
 • Meeskonnatöö kujundab organisatsiooni väärtused ja kultuuri

Kuidas luua edukas meeskond

 • Pane paika ja lepi kokku meeskonna ühine nägemus tulevikust, meeskonna eksisteerimise tegelik põhjus.
 • Ära kaasa inimesi ainult nende professionaalsete oskuste järgi. Meeskonda peavad kuuluma erinevate käitumiseelistustega inimesed, et nad saaksid vajadusel üksteist oma tugevustega täiendada.
 • Õpi meeskonnaliikmeid kiiresti usaldama, nende tugevusi rakendama ja avatult suhtlema.
 • Lase inimestel meeskonnas olla need, kes nad on, et nad saaksid näidata oma tõelist olemust ja võimekust.
 • Loo psühholoogiliselt turvaline õhkkond, kus on võimalik rääkida nii, nagu sa päriselt tahaksid rääkida.
 • Õpi toime tulema pidevate muutustega ja arenda meeskonna võimet eksimustest ja vigadest õppida jättes neile vastutuse oma otsuste ja tegude eest.
 • Lepi kokku selge tööjaotus ja vastutusvaldkonnad ning õpi delegeerima
“Lihtsalt panna kokku mingi arv inimesi ja loota, et meeskonnatöö hakkab toimima, ei ole piisav.”

Dr. Meredith Belbin

Kuidas on seotud meeskonnatöö ja Belbini meeskonnarollid?

Videos (12:20) räägivad kliendid ja Mats Soomre, kuidas Belbin saab kaasa aidata meeskonna loomisel ja meeskonnatöö arendamisel.

Loe edasi

Meeskonnakoolitus

Meeskonnakoolitus “Meeskonnatöö ja meeskonnarollid”

Meeskonnatöö koolitus on pigem intensiivne treening, mis eeldab aktiivset kaasa mõtlemist endale sobival moel ja valmisolekut muuta oma hoiakuid ja oskuseid. Meeskonnakoolitus aitab leida ja teadvustada meeskonna tugevused, nõrkused ja varjatud potentsiaali ning õpetab seda targalt kasutama.
Pühendumus Ja Tugevuste Teadvustamine
·
29.12.2021

Pühendumus suureneb 6 sammuga

Pühendumus on meeskonnatöö edukuse seisukohalt võtmeküsimus. Kindlasti ei ole mõtet sundida inimesi oma nõrkusi parandama, see ei tööta. Nõrkusi ei saa üldse kuigivõrd arendada – aga inimeste tugevusi saab arendada lõputult. Pühendumus suureneb märkimisväärselt, kui inimesed saavad rakendada oma tugevusi.
Asjatundja
29.01.2020

Meeskonnarollide tutvustus ja kirjeldus

Dr. Meredith Belbin: "Meeskonnaroll on soodumus mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.“ Kokku on 9 meeskonnarolli, igal omad tugevused ja lubatud nõrkused.

Aitame meeskonnatöö viia uuele tasemele. Kirjuta meile

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Meeskonna suurus

  Back To Top
  Search