skip to Main Content
Belbin Eesti

Koolitused, mis on tehtud professionaalselt ja vastavalt tegelikele ootustele, aitavad muuta nii oskuseid kui kujundada inimeste suhtumist. Lootusetult on möödas need ajad, mil mõjuva koolituse läbiviimseks piisas slaididest ja loengust …

Meie koolitused on pigem intensiivsed treeningud, mis lausa sunnivad kaasa mõtlema, pingutama ja arenema. Koolitus, mis on mugav, aitab oskuseid lihvida. Kui soovitakse oskuseid arendada ja hoiakuid muuta, tuleb mugavustsoonist välja tulla.

Kõik koolitused ja treeningud ...

… lähtuvad põhimõttest, et edu saavutamiseks on vaja mitme inimese pingutust ning seda eriti juhtide ja meeskondade puhul.

Koolituste ja treeningute läbiviimise metoodika lähtub sellest, et osalejate osalemise määr on kõrge s.t. diskussioonid, arutelud ja aktiivne osalemine on tavapärased. Klassikalisi koolitusi on harva, slaidikoolitusi ei tee.

Harjutused on pigem ebatavalised, mis “sunnivad” inimesi kaasa mõtlema ja nägema neid kohti, kus ollakse “laisaks” jäänud või on vaja midagi muuta. Harjutustele eelneb osalejatega kokkulepe “Mida me antud teemal oluliseks ja õigeks peame” s.t. suur osa (taust)informatsioonist tuleb osalejatelt. Täpsustame ja arutame seni, kuni saame sisulise ja piisava vastuse ning oleme olulistest asjadest ühtemoodi aru saanud.

Kasutame palju treenimist, et kokkulepitud põhimõtted jõuaksid ka oskusteni neid edukalt rakendada. Programmid on paindlikud ja eeldavad osalejate tahet anda sisendiks oma soovid rõhuasetuste ja olulisemate teemade kohta. Üldine eesmärk on saavutada inimeste iseseisev selgus, järeldused ja otsused oma eesmärkides, võimalustes eesmärkide saavutamiseks ja vajalikes arengukohtades, teadvustades oma isiklikud tugevused ja lubatud nõrkused.

Küsimusi, täpsustusi ja ümbersõnastamisi on piisavalt, et käsitletavast teemast ühtemoodi aru saada ja siis kokkulepituga edasi minna. Samas ei pea pelgama, et kõik osalejad liigse entusiasmiga kaasa kistakse – nii mõtlejad kui vaidlejad, nii optimistid kui skeptikud ja kõik teised on igati teretulnud!

Kui ühelt poolt vaatame koolitusteemasid, siis vähemalt sama oluliseks peame seda, kellele koolitus on mõeldud.

Sama oluline, kui koolitusteemad, on sihtgrupp

 • Koolitused juhtkondadele, juhtgruppidele ja võtmeisikutele
 • Koolitused personalijuhtidele ja koolitusjuhtidele
 • Koolitused keskastme juhtidele ja projektijuhtidele
 • Koolitused esmatasandi juhtidele ja noortele juhtidele
 • Koolitused meeskonnale ja meeskondadele
 • Koolitused müügimeeskondadele ja müüjatele
 • Koolitused teenindusmeeskondadele ja teenindajatele
 • Koolitused isiklikuks arenguks ja enesekindluse tõstmiseks

Kord küsis üks tööandja: “Mis saab siis, kui ma oma inimesi koolitan ja nad töölt minema lähevad?”
Ma vastasin: “Mis saab siis, kui sa neid ei koolita ja nad tööle jäävad?”

Maaleht, Naeris, Evan Kirshenbaum

Aitame leida meeskonna tugevused, nõrkused ja varjatud potentsiaali
ning õpetame seda targalt kasutama. Aitame saavutada parimaid tulemusi läbi harjumuste muutuse.

Konverteerime oma kogemuse ja oskused kaasamõtlejatele, kes tahavad endale otsa vaadata ja leida, mida me saame paremini ja millega on mõistlik leppida.

Kirjuta meile

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Ettevõte või asutus (soovitatav)

  Telefon (soovitatav)

  Tagasiside, küsimus, mõte, tähelepanek ...

  Back To Top
  Search