KoostööKunstiKool Belbin Eesti

Korduma Kippuvad Küsimused

Korduma Kippuvad Küsimused

Mis on Belbini meeskonnarollid ?

Dr Meredith Belbini määratluse kohaselt on meeskonnaroll soodumus meeskonnas mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.

Meeskonnaroll räägib sellest, mida ja kuidas me teeme, mitte sellest, eks me oleme.

Belbini meekonnarollide mudeli tähtsus seisneb selles, kui inimesed õpivad tundma oma tugevusi ja (lubatud) nõrkuseid, siis oskavad nad teadlikult muuta oma käitumist vastavalt situatsiooni esitatud nõudmistele.

Kuidas see kontseptsioon alguse sai ?

See kontseptsioon sai alguse ärimängude uuringutest, kus Inglismaal asuvas Henley Management Institute’is võistlesid vabatahtlikud meeskonnad. Selles harjutuses osalenud juhtidele tehti terve hulk psühhomeetrilisi teste ning nad pandi erineva kooslusega meeskondadesse. Ajapikku eristati meeskondade edukust määratlevad erinevad käitumiskogumid, mida polnud võimalik ainult psühhomeetriliste testide abil tuvastada. Leiti, et teatud tunnused esinevad alati koos ning neile käitumiskogumitele anti nimed. Sealt areneski välja üheksa meeskonnarolli.

Milleks kasutatakse kõrvaltvaatajate hinnanguid ?

Kõrvaltvaataja hinnangud annavad sõltumatu tunnistuse isiku meeskonnarollide kohta. Enda hindamise test näitab üksnes isiku enda reaalsustaju. Mõned vastavad sellele pigem läbi selle prisma, kuidas nad tahaksid esineda mitte aga, kuidas tegelikult käituvad.

Kas mul õnnestub meeskonnarolle muuta ?

Meeskonnarollid arenevad ja täiustuvad. Need võivad muutuda koos kogemuste ja teadliku tähelepanuga. Teatud olukordadest tingituna võivad erinevad meeskonnarollid mingil hetkel esiplaanile kerkida. Siiski võib öelda, et teatud hetkest alates inimese põhiolemus enam suures plaanis ei muutu, kuigi võib areneda ja täieneda.

Kas peaksin andma teistele teada oma eelistatud meeskonnarollist ?

Meeskonnarollide jagamine suurendab mõistmist ja võimaldab vastastikuseid ootusi ja lootusi täita. Sellisel juhul pole pettumusi nii palju.

Ära looda inimestelt seda, mida nad niikuinii ei tee!

Mis on lubatud nõrkus ?

Vahel tuleb valida mõne rolli tugevus selle arvelt, mida võidakse teises kontekstis tõlgendada nõrkusena. Näiteks on mõne isiku eelistatud meeskonnaroll Hindaja, mis eeldab objektiivsust, erapooletust ja kõigi võimaluste korralikku kaalumist õige valiku langetamise nimel.

Samas võib keegi teine samasuguste tugevate joontega isik mõjuda mitteentusiastliku ning isegi igavana. Kõik ebaõnnestumised innustamise vallas võivad Hindaja tõelisi tugevusi varjutada. Seda nõrkust võib tõlgendada hinnana, mis tuleb selle tugevuse nimel maksta, ning selles mõttes nimetatakse seda “lubatud nõrkuseks”.

Mis on meeskonnarolli ohverdamine ?

Teatud olukordades tuleb isikul ohverdada oma eelistatud meeskonnaroll ning võtta selle asemel kasutusele mõni teine. See võib osutuda vajalikuks, kui seda rolli pole meeskonnast võtta või kui keegi teine juba täidab isiku enda eelistatud rolli. Selline muutus eelistatud käitumise vallas kannabki nime “meeskonnarolli ohverdamine”.

Mida ma edasi teen, kui saan teada oma tugevamad meeskonnarollid ?

Inimese tugevaimad meeskonnarollid on need, mida teised kõige rohkem hindavad. Arendage neid rolle ja kasutage neid innukalt, kuna just see on valdkond, kus suurima tõenäosusega endast positiivse jälje jätate. Samal ajal ärge unustage ka oma nõrgimaid rolle ja leidke strateegia, kuidas vältida nende kasutamist. Seega püüdke töötada koos inimestega, kes on tugevad nendes rollides, milles teie nõrk olete.

Mida tähendavad e-interplace’i usaldusväärsus ja põhjendatus?

Usaldusväärsus ja põhjendatus (reliability and validity) on põhimõtted, mida kasutatakse tavaliselt psühhomeetrilistes hindamistestides. Usaldusväärsus iseloomustab testi sisemist põhimõtteühtsust ja põhjendatus seda, kas test mõõdab tõesti seda, mida enda väitel mõõdab.

Sisemine põhimõtteühtsus on kõige kõrgem, kui testi elemente korratakse, kuid see ahendab nende fookust. Selle asemel, et küsimusi korrata või käsitleda sisuliselt identseid elemente, püüab e-interplace leida seotud käitumise kasulike vormide kogumid. Näiteks viitab Kujundaja kogum isikule, kes on aldis väljakutsetele, võistluslik, suure edasipürgimisvajadusega, sitke ja otsekohene. Kuid see ei tähenda veel sugugi, et kõik, kes on võistluslikud, on samas ka otsekohesed.

Enamik psühhomeetrilisi teste tugineb enesehinnangule. Ometi ei pruugi enda arvatav käitumine langeda kokku sellega, mida teised näevad. e-Interplace’i tugevaks küljeks on põhjendatuse ja paikapidavuse rõhutamine, kuna selle nõustamisväljundid on kujundatud nii, et arvesse võetakse vaadeldud käitumise konsensus. See ilmneb näiteks sellest, kuivõrd vaatlejad üksteisega nõustuvad. Kuid formaalseid korrelatsioone on siiski raske arvutada, kuna vaatlejatelt ei nõuta teatud hulka vastuseid. Ehtsaid vastuseid on kergem saada ning need on väärtuslikumad, kuna sunnitud valikuid püütakse vältida. Enda ja teiste vahel valitseva tajumiserinevuse vahe pakub väärtuslikke vihjed, kuidas edasi tegutseda.

Usaldusväärsuse hindamisel tuleb võtta arvesse ka erinevate töökohtade poolt esitatavaid nõudeid, kuna paljud erinevad käitumised võivad erinevas kontekstis olla kas efektiivsed või siis ebaefektiivsed. Antud kontekstis mängib sobivus indiviidi profiili ja tööprofiili vahel eriti suurt rolli.

Korduma Kippuvad Küsimused 25.03.2012

KoostööKunstiKool Belbin Eesti

Kasutajate Login

Usun, et sulle meeldis loetud postitus.

Ma kirjutan mõistliku sagedusega, mitte liiga tihti. Valdavalt midagi huvitavat ja kasulikku meeskondadest, koostööst, erinevatest inimtüüpidest. Teinekord midagi muigama ajavat ja natuke ka koolitustest.

Oled teretulund liituma meie uudiskirja saajatega !

Liitumiseks jäta palun oma nimi ja e-posti aadress
 

close-link
KLIKI JA AVAD UUDISKIRJA SAAJATEGA LIITUMISVORMI
%d bloggers like this: