skip to Main Content
Sarnased postitused: Spetsialistist juhiks

Mõistlik juhtimine esimesest päevast alates

Juhtimine ei oota paremaid päevi, juhtimine peab kohe algama õigel moel. See, kuidas uus juht alustab uuel töökohal juhtimisega, mõjutab tema kogu edasist edukust.

Mitmed juhid on vahetanud töökohta, paljud on jõudnud ringiga tagasi samasse ettevõttesse, kust nad mõned aastad tagasi lahkusid. Iga uus juht on alguses kõrgelt motiveeritud ja soovib saavutada edu. Selleks, et esialgne entusiasm ei raugeks lähikuudel, tuleb nii mõndagi silmas pidada.

Suhted juhtkonna ja meeskonnaga

Kunagi ei saa teist võimalust alustada esimest korda. Seetõttu tuleb kohe algusest teha parimal viisil.

Peamised kokkulepped juhtkonnaga tuleb saavutada juba enne lõplikku uue koha vastuvõtmist. Lisaks otsestele eesmärkidele ja tegevusvaldkondadele tuleb kokku leppida ka ettevõtte strateegia põhialused ja väärtushinnangud.

Prioriteetide seadmiseks jaga oma tegevussuunad, lähtudes järgmistest valdkondadest:

 • oma visiooni elluviimine;
 • seniste takistuste kõrvaldamine;
 • kliendi (nii sise- kui väliskliendi) ootuste täitmine;
 • tegurid, mille järgi antakse otsene hinnang sinu kui juhi edukusele.

Vajalik on juhtkonna toetus. Esimene kontakt uue meeskonnaga peab alguse saama juhtkonna (juhtkonna liikme) eestvedamisel. Tema tutvustab meeskonnale uut juhti ja annab esmast infot selle kohta, miks just tema sai selle koha ning millised on tema peamised eesmärgid ja tegevusvaldkonnad.

Esimestel päevadel tunnetab meeskond eriti teravalt, kuidas on uus juht oma uuele kohale kinnitatud ja kas tal on selleks ka ülevalt poolt täielik toetus.

Siit saab alguse uue juhi ühe kõige olulisema rolli – liidrirolli täitmine. Pole harvad juhused, kus meeskond on avatud ja konstruktiivne, kuid uue juhi liitumisel muututakse suletuks ja kriitiliseks. See näitab, et ei meeskond ega juht ei ole veel kohanenud uue olukorraga.

Selliste olukordade vältimiseks on parim võimalus tuletada meelde ühte tuntud reklaamlauset: “Räägi inimestega!”. Kasuta JRKd – Juhtimist Ringi Kõndides. Näita eeskuju, suhtle inimestega, kuula ja esita küsimusi, arenda suhteid nii formaalses kui mitteformaalses plaanis. Suhete kujundamisest saab alguse edasine edukus liidrina:

 • kohtu ükshaaval kõigi oma meeskonna liikmetega. Saavuta, et nad räägiksid sulle endast ja oma tööst;
 • tee seda ka kogu meeskonnaga koos;
 • saavuta uued tööalased kokkulepped iga meeskonna liikmega eraldi ja kogu meeskonnaga tervikuna;
 • tee seda ka siis, kui need on sarnased juba eelnevatega;
 • unusta “uue luua filosoofia”. Anna inimestele aega harjuda uue olukorraga;
 • kui plaanid midagi muuta, siis kaalu seda hoolikalt ja valmista oma inimesed selleks ette;
 • anna kõigile mõista, et sa ootad neilt ainult kvaliteetset tööd ja lood selleks kõik vajalikud tingimused.

Liidrirolli täitmise aluseks on see, et peamine prioriteet on juhtimine, mitte ise tegemine. Eesmärgid tuleb saavutada meeskonna abil, luues selleks vajalikud tingimused. Planeerimine, organiseerimine, kontrollimine ja liidrirolli täitmine on juhi peamised tegevused, millele lisandub pidev analüüs ja vajadusel muutuste elluviimine.

Saavutamaks juhina edu, tuleb tegevus suunata kolme valdkonda:

 • püstitatud eesmärgid tuleb saavutada;
 • selleks arenda meeskonda …
 • … ja inspireeri inimesi.

Mats Soomre artikkel Äripäevas

Mats Soomre

Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 22 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Tema lemmikteemad on meeskond, meeskonnatöö, müügimeeskond, meeskonna juhtimine ja meeskonnarollid.
Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul „Minu kogemused ja kokkupuuted Mats Soomrega on olnud esimesest kohtumisest peale inspireerivad. Mats on kütkestav ning kaasahaarav, innustav ning tähelepanuväärne."

Back To Top