Skip to content

Victoria Brown

Victoria Brown of Belbin UK manages our development team here at Belbin, overseeing product development and technical strategy. She loves to research and write, and can be found penning anything from articles to white papers.

Articles of Victoria

Enesekehtestamine Ja Kindel Stiil
·
18.04.2023

Eksperdilugu: 5 põhjust, miks sinu tiim ei toimi

Inimeste ühte ruumi kokku panemine eeldusel, et nad meeskonnana töötama hakkavad ei ole piisav. Et meeskonnad töötaksid tõhusalt, tuleb nendega koos töötada ning anda nii meeskondadele kui ka juhtidele kõik eduks vajalikud tööriistad. Kui sinu meeskond ei toimi, siis ilmselt on meeskonna kokkupanekul midagi valesti läinud.

Victoria Brown, Belbin UK

Arengule suunatud mõttelaadi rakendamine

Arengule suunatud mõttelaadiga (ingl. Growth mindset) ettevõttes on töötajad 34% tõenäolisemalt ettevõtte suhtes tugevama omanikutundega ja pühendunumad. Kuid asi ei ole ainult pingutuses – pea vastu seina peksmine ei ole samuti kiiduväärt tegevus. Dweck märkis: „Pingutus on abinõu eesmärgi saavutamiseks – ja selleks eesmärgiks on õppimine ning täiustamine. Ainult pingutusest kasvamiseks ei piisa.”

Kujundaja
·
17.12.2020

Mugavustsoon ja ebamugavustsoon

Mugavustsoon takistab luua eelduseid, et meeskonnas oleks psühholoogiliselt turvaline keskkond, kus inimesed saavad avatult suhelda.Kohtle inimesi nii, nagu nemad tahavad, et sa neid kohtleksid, mitte nii, nagu sina tahad teisi kohelda.

KoostööKunstiKool Belbin Eesti
·
28.08.2019

Eksperdilugu: 5 soovitust, kuidas inimeste tugevusi rakendada

Kõik meeskonnaliikmed on inimestena erinevad ja vajavad ka erinevat lähenemist. Järgmised 5 soovitust aitavad vähendada töökohal tekkinud negatiivsust. Julgen lubada, et Belbini teooriat kasutades on võimalik motivatsiooni märkimisväärselt tõsta.

Teostaja, Meeskonnatöö
·
23.02.2019

Eksperdilugu: Liiga palju head pole enam hea

Mis juhtub, kui me oleme liiga sarnased? Kui nn kloonimine on meeskonda juba tupikusse viimas, on seda meeskonnasiseselt ilma välise abita raske märgata ja veel raskem diagnoosida. Olgu ettevõtte eesmärgid millised tahes, käitumismallide mitmekesisus on oluline võti edu saavutamiseks.

Victoria Brown, Belbin UK

Lencioni: 5 takistust, mille otsa meeskonnad komistavad

„Mitte strateegia. Mitte finants. Mitte tehnoloogia. Meeskonnatöö on see, mis on suurim konkurentsieelis, sest see on nii võimas ja haruldane.“
Patrick Lencioni, „Viis põhjust, miks meeskonnad ei toimi“, 2002.

Back To Top
Search