Skip to content

Inimeste ühte ruumi kokku panemine eeldusel, et nad meeskonnana töötama hakkavad, ei ole piisav. Et meeskonnad töötaksid tõhusalt, tuleb nendega tegeleda ning anda nii meeskonnaliikmetele kui ka juhtidele kõik eduks vajalikud tööriistad. Kui sinu meeskond ei toimi, siis ilmselt on meeskonna kokkupanekul midagi valesti läinud.

Koos töötavad valed inimesed

Meeskondade eduka koostöö valemiks on meeskonnarollide tasakaal. Paaris töötades on veelgi tähtsam omavaheline dünaamika, sest isiklik keemia või selle puudumine teravdab  kiusuajamist. Proovi suunata koos töötama erinevate tugevate külgedega inimesed nii, et nad saavad teineteist täiendada, kuid pööra tähelepanu ka meeskonnarollidele üldiselt – sarnane lähenemisviis võib soodustada ühiste arusaamade teket.

Meeskonnad on liiga suured

Amazoni tegevjuhile Jeff Bezosile omistatud kahe-pitsa-reegli järgi on meeskond liiga suur, kui meeskonnale tellitakse lõunaks kaks pitsat. Dr Belbini meelest on ideaalses meeskonnas neli inimest – suurem inimeste arv aeglustab asjade käiku ning takistab tähtsate otsuste vastuvõtmist. Paarisarv tähendab seda, et otsused tuleb vastu võtta konsensuslikult nii, et ühel isikul ei ole otsustavat häält. Loe ka Apollo sündroomist.

Meeskonnad on moodustatud funktsioonide, mitte meeskonnarollide järgi

Kui sa tead, et kellelgi on kasutamata väga tugev meeskonnaroll, muuda olukord talle sobivaks sõltumata sellest, milline on tema tööalane funktsioon.Ettevõttes ei ole alati võimalik meeskondi nullist üles ehitada, kuid meeskonnarolle on võimalik kasutada selle piirides nii, et sinna kuuluksid õiged inimesed. Kui tekib võimalus kokku panna uus meeskond, kasuta meeskonnarolle tasakaalustamiseks ja pea meeles, et igas etapis ei ole vaja kõiki rolle.

Inimeste aega raisatakse

Kui asi jõuab projektimeeskondade moodustamiseni, on tegemist hapra tasakaaluga. Liiga palju inimesi liiga vara tähendab frustreerivalt aeglast protsessi; võtmeisikute liiga hiline sissetoomine võib meeskonna jaoks lõpuks tähendada töö kiiruga ümbertegemist. Lase Koordineerijatel ja Kujundajatel paika panna eesmärgid ning juhi inimesi ja protsesse läbi kogu projekti. Alusta Innovaatorite ja Võimaluste otsijatega ideede genereerimist ning pane nad turusituatsiooni. Alles siis kaasa ettepanekuid analüüsivad ja asjatundlikku nõu pakkuvad Hindajad ja Asjatundjad. Tööde läbiviimiseks on vaja Teostajaid ja Meeskonnatöötajaid ning Viimistleja kontrollib kõik asjad lõpuks põhjalikult üle.

Inimesed ei julge otse öelda, mis on valesti

Lihtsam on vihjata, et Kujundaja peaks taltsutama oma nõrkusi selle asemel, et öelda otse, et üks või teine inimene on liiga agressiivse käitumisega.

Belbin on personaalse arengu, meeskonna loomise ja konfliktide lahendamise universaalne keel.

Meeskonnarollide mõistmine aitab inimestel maksimeerida oma tugevusi, toime tulla oma nõrkustega ning võimaldab sel moel meeskonnal efektiivsemalt koos töötada. Rääkimata isiklikust motivatsioonist ja pühendumusest.

Avaldatud Pärnu Konverentside veebilehe rubriigis “JUHTIMINE”

Meeskonnatöö ja Belbini meeskonnarollid

Loe edasi

Pühendumus Ja Tugevuste Teadvustamine
·
09.02.2024

Pühendumus suureneb 6 sammuga

Pühendumus on meeskonnatöö edukuse seisukohalt võtmeküsimus. Kindlasti ei ole mõtet sundida inimesi oma nõrkusi parandama, see ei tööta. Nõrkusi ei saa üldse kuigivõrd arendada – aga inimeste tugevusi saab arendada lõputult. Pühendumus suureneb märkimisväärselt, kui inimesed saavad rakendada oma tugevusi.

Ojako Puhke- Ja Koolituskeskus

Ojakol saavad juhtimine ja meeskond uue hingamise

Meeskonnad tulevad taas kokku. Enesekindlus ja inimliku kontakti väärtus on täna olulisem kui kunagi varem. Üksteise parem mõistmine ja meie kiiksudega arvestamine annab juhtimisele ja meeskonnatööle uue hingamise. Parimad ideed sünnivad tänu keskkonnavahetusele! Tule avasta enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal hinge ja vaimu kosutaval Ojakol.

Teostaja, Meeskonnatöö
·
28.02.2024

Eksperdilugu: Liiga palju head pole enam hea

Mis juhtub, kui me oleme liiga sarnased? Kui nn kloonimine on meeskonda juba tupikusse viimas, on seda meeskonnasiseselt ilma välise abita raske märgata ja veel raskem diagnoosida. Olgu ettevõtte eesmärgid millised tahes, käitumismallide mitmekesisus on oluline võti edu saavutamiseks.

Victoria Brown, Belbin UK

As the head of Research & Development at Belbin UK, Victoria loves to research and write, and her days are filled with penning anything from articles to white papers.

Back To Top
Search