Skip to content

Kõik meeskonnaliikmed on inimestena erinevad ja vajavad ka erinevat lähenemist. Julgen lubada, et Belbini teooriat kasutades on võimalik motivatsiooni märkimisväärselt tõsta. Järgmised punktid aitavad vähendada töökohal tekkinud negatiivsust ning leida inimestel võimalus enda tugevuste rakendamiseks.

1. Ära lase inimestel rutiini kinni jääda.

Meil kõigil on töötamise ja teistega suhtlemise viis ehk roll meeskonnas, mida me loomupäraselt eelistame, kuid mõnikord võime nendesse kinni jääda. Kui nii juhtub, jääme ilma võimalusest õppida ja areneda. Belbin identifitseerib sinu eelistatud meeskonnarollid ning toob välja ka sinu keskmise tugevusega “toimetulekurollid” – latentsed tugevad küljed, mille kasutamine sunnib sind oma mugavustsoonist pisut välja astuma – ning annab nõu, kuidas neid kõige kasulikumalt arendada ja rakendada.

2. Inimesed on oma loomupärasest rollist liiga palju väljas.

Teisalt on võimalik liiga palju aega kulutada vähem eelistatud rollidele, oma nõrkuste arendamisele – käitumistele, mis ei tule loomulikult. Nii võib juhtuda, kui ei ole mitte kedagi, kes täidaks meeskonnas puuduolevat rolli. Aja jooksul hakkab see töötajaid ja nende moraali kurnama ning jätab varju olemasolevad tugevad rollid. Töötamine oma meeskonnarollist väljas on mõnikord vältimatu, kuid tuleb suhelda ja selgust saada – miks see on vajalik, kui kaua see kestma peaks ning millist tuge on probleemi leevendamiseks võimalik pikemaajaliselt pakkuda.

3. Üks töötaja korjab kõik killud kokku.

Mõnikord aitab Belbin välja tuua selle, et kogu meeskond toetub teatud kindla rolli osas ainult ühele inimesele. See võib osutuda tollele liiga suureks koormaks. Ja kui see roll on ka keskmise tugevusega toimetulekuroll, muutub probleem veelgi pingelisemaks. Tasub uurida ega see inimene ennast ebamugavalt ei tunne ning kas on olemas varuplaan selleks ajaks, kui seda inimest kohal ei ole.

4. Töökeskkonnas on midagi valesti.

See, milline on optimaalne töökeskkond, on iga inimese jaoks erinev. Innovaatorid ja Asjatundjad võivad uute ideede genereerimiseks või mõnele küsimusele oma jäägitu tähelepanu pööramiseks vajada ruumi ja vaikust. Meeskonnatöötajatel ja Koordineerijatel on aga vaja teistega regulaarselt suhelda. Võimaluste otsijatel on jällegi vaja olla siin ja seal – ühe Võimaluste otsija kaotamiseks ei ole kiiremat viisi, kui tema aheldamine kontorilaua külge. Väikseimalgi võimalusel proovi kõigile anda seda, mida nad töökohal vajavad – ka siis, kui asju tuleb pisut ümber organiseerida.

5. Inimesed kaklevad ühe ja sama “territooriumi” pärast.

Ka vastupidine on tõsi – liiga palju ühesuguse rolliga meeskonnaliikmeid on katastroofi parim retsept. See probleem tekib tõenäolisemalt Asjatundjate (kes võivad olla väga territoriaalsed), Kujundajate (kes ei karda midagi välja ütlemata jätta) ja Innovaatoritega (kes kaevuvad omaenda ideede tagaajamisse). Innovaatorite ja Kujundajate arvu meeskonnas on hea kontrolli all hoida. Asjatundjate innukuse tõstmiseks tuleb paika panna selged piirid – igale töötajale oma valdkond.

Victoria Brown, Belbin UK

As the head of Research & Development at Belbin UK, Victoria loves to research and write, and her days are filled with penning anything from articles to white papers.

Back To Top
Search