skip to Main Content

Urve Palo

Urve Palo on suurte kogemustega tippjuht nii avalikus kui erasektoris, kes jagab juhtimistreenerina oma kogemusi ja teadmisi, kuidas saavutada tavaliste inimestega ebatavalisi tulemusi, kuidas vältida läbipõlemist ja leida rõõmu ning rahulolu tähendusrikkast elust.

Taustinfo ja karjäär

Urve Palo lõpetas Tartu Ülikooli majanduse teaduskonna ja õppis EBS magistrantuuris rahvusvahelist ärijuhtimist. Lisaks arvukatele juhtimskoolitustele Eestis on ta ka läbinud rahvusvahelised juhtimiskoolitused Saksamaal, Prantsusmaal ja Rootsis.

Aastatel 1995-2007 töötas Urve Palo Saint-Gobain Isover AS ekspordijuhi, turundusjuhi ja viimased 7 aastat juhatuse esimehena.
Seejärel, aastatel 2007-2009, asus tööle Eesti Vabariigi Rahvastikuministrina.
2009-2011 oli Viimsi Vallavalitsuse abivallavanem ning 2011-2014 EV Riigikogu liige ja majanduskomisjoni aseesimees.
2014-2019 töötas Urve EV Majandus-ja taristuministri, EV Ettevõtlusministri a ja EV Ettevõtlus-ja infotehnoloogiaministrina ja oli Riigikogu keskkonnakomisjoni liige.

Alates 2019 aastast otsustas Urve Palo pöörduda tagasi erasektorisse ning asus tööle OÜ Novoloto (Fenix Casino) juhatuse esimehena, kus töötas kuni 2021.aasta lõpuni.

Urve Palo Juhtimiskoolitused

Alates 2022. aasta veebruarist on Urve Palo juhtimistreener ja coach. Urve Palo Juhtimiskoolitused uuelt kodulehelt leiab rohkem infot nii Urve kui tema tulivärskete juhtimiskoolituste kohta. Vaata Naiste juhtimiskoolitus “Kuidas püsida elutõusulainel ja Juhtimise ABC 2-päevane juhtimiskoolitust Dirhamis

Loe Urve Palo artikleid

Urve Palo

Arengule suunatud mõttelaad

Urve Palo kirjutab: "Mida emotsionaalselt nõudlikum töö, seda empaatilisem ja suuremat tuge pakkuvam peab olema juht. 50-70% sellest, kuidas töötajad tajuvad oma organisatsioonis valitsevat õhkkonda, sõltub liidri tegevusest." Arengule suunatud mõttelaadiga (ingl. Growth mindset) ettevõttes on töötajad 34% tõenäolisemalt ettevõtte suhtes tugevama omanikutundega ja pühendunumad.
Back To Top
Search