Skip to content

Mentor on eeskuju ja teeb isikliku arengu kergemaks

Mentor, mentorlus, mentee

Mentor teeb õppimise ja isikliku arengu kergemaks, kui see oleks üksi üritades. Mentor on alati teadlik inimese hetkeolukorrast, oskustest ja vajadustest ning oskab erinevate rollide vahelt valida vastavalt situatsioonile ja vajadusele.

Mentor on heaks eeskujuks kandes ja ellu rakendades neid isiklikke ja personaalseid oskusi ja väärtusi, mida organisatsioonis väärtustatakse ja edendada soovitakse. Mentoril on otsene vastutus olla heaks rollimudeliks.

Mentorlus on kahe erineva kogemustega inimese vaheline õppimist toetav partnerlussuhe, mille mõlemad osapooled saavad õppida ja teadvustada midagi uut ning kogeda isiklikku arengut (EEK Mainor mentorlusprogrammist)

Mentor valib 10 erineva rolli vahel

Mentori ja mentee vahelise suhte aluseks on vastastikune usaldus, mis võimaldab anda mõlemal osapoolel endast maksimumi. ning pidada avatud ning ausaid vestlusi. Oluline on see, et sõltumata mentori rollis, teeb lõplikud valikud ja otsused mentee.

Mentori 10 rolli:

 • Facilitator – teeb õppimise/arengu mentee jaoks kergemaks, kui see menteel üksi üritades oleks; on teadlik mentee hetkeolukorrast, oskustest ja vajadustest; oskab erinevate situatsioonilist tulenevate rollide (10) vahelt valida mentee vajadustele kohaseid rolle.
 • Role model – on heaks eeskujuks, kandes ja ellu rakendades neid isiklikke ja personaalseid oskusi ja väärtusi, mida organisatsioonis väärtustatakse ja edendada soovitakse; mentoril on vastutus olla piisavalt heaks rollimudeliks;
 • Storyteller – räägib lugusid (sh enda elust), mis avavad uusi perspektiive ja võivad anda menteele võimaluse olukordi teise nurga alt käsitleda.
 • Discussion partner  – algatab arutelu ja esitab selle käigus menteele väljakutseid (küsimuste abil); neutraalse isikuna saab mentor aidata näha erinevaid võimalusi olukorra mõistmiseks ja edasiseks käitumiseks ning suunata kaaluma võimalike lahenduste plusse ja miinuseid.
 • Advisor – vajadusel jagab oma teadmistele ja kogemustele tuginedes ekspertnõuandeid, jättes samas menteele õiguse otsustada selle nõuande kasutamise/mittekasutamise üle.
 • Knowledge sharer  – jagab vajadusel erialaseid/ ametialaseid teadmisi tööprotsesside, organisatsioonide jm kohta; mentor võib nt teada, kes tegeleb organisatsioonis mingite (uute) kindlate tegevuste/ projektidega; samuti, millise valdkonna teadmisi mentee vajab teatud olukordade lahendamisel ja kuidas selle teadmiseni võiks jõuda (nt kirjandus, koolitused jm).
 • Coach – esitab küsimusi, mis viivad uute arusaamade ja uute lahendusteni; kasutab teatud tehnikaid, mis viivad mentee uute arusaamadeni, ilma et mentor ise valmislahendusi pakuks; võimaldab näha olukordi uues valguses ja vajadusel vaidlustab olemasolevaid tõlgendusi ja vaatenurki.
 • Critic – annab positiivset ja konstruktiivset tagasisidet, lähtudes mentee huvidest; nt tuues välja, kuidas mentee teatud käitumine teistele inimestele võib paista vmt.
 • Networker – toetab menteed tööalase võrgustiku arendamisel ja kasutamisel, tööalaste suhete loomisel ja hoidmisel; nt võib mentor aidata menteel kaardistada tema kontaktid ja analüüsida nende olulisust karjääri arendamisel; kaasata mentee mõnda kohasesse võrgustikku, mille liige ta ise on.
 • Door opener – vajadusel võib mentor (ainult siis, kui leiab, et see on asjakohane ja õige) avada mentee jaoks olulisi uksi, viia teda kokku vajalike inimestega ja soovitada teda tööalaselt.
 • Sponsor – toetab ja juhatab menteed tema karjääriküsimustega seoses; võimalusel (olenevalt kontekstist) võib mentor kutsuda menteed teatud koosolekutele või kaasta ülesannete täitmisele, et mentee oleks organisatsioonis rohkem „nähtaval“.
 • Friend – julgustab ja toetab menteed; pakub mõistmist ja tuge, kui mentee on kurb, pettunud, vihane ja/või sattunud mõnda keerukasse olukorda, pakkudes turvalise võimaluse „auru välja lasta“ ning olles empaatiline kuulaja.

Loe edasi

Coaching Ja Belbini Meeskonnarollid
·
30.12.2021

Coaching ja Belbini meeskonnarollid

Coaching ja Belbin keskenduvad eesmärgile ja lahendusele, mis saavutatakse oma tugevuste ja oskuste leidmise ning teadlikuma rakendamisega. Selle tulemusena suureneb julgus katsetada teistsuguseid lahendusi või luua midagi täiesti uut.

Meeskonnarollide Individuaalne Aruanne
05.12.2021

Meeskonnarollide analüüsi näidisaruanded

Uuenduste kohta kasutan ma hea meelega Peter Lancaster’i (Belbin UK) vastust, kui ma küsisin täpsustusi uuenduste kohta: “Pretty much everything is new!”
Individuaalsed aruanded
Meeskondlikud aruanded
Töösuhete aruanded
Töökoha analüüsi aruanded

Mats Soomre, Belbin Eesti

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search