skip to Main Content

Meie koolitused ja treeningud annavad oskuse koos tegutseda, omavahel suhelda, argumenteerida oma seisukohti ja aktsepteerida erinevaid seisukohti ning arvestada inimeste  eripärasid, lähtudes otseselt koostöö- ja juhtimisoskustest.

Laiemalt vaadates lepitakse meeskonnas kokku ja/või täpsustatakse meeskonna jaoks olulised mõisted ja reeglid – selleks, et asjadest ühtemoodi aru saada ja koos edukamalt edasi töötada.

Töövõtted, mudelid ja kindlad laused võib pea igaüks pähe õppida. Saadud teadmisi tuleb täiendada ja oskuseid lihvida. Palju keerulisem on õppida kõike seda õigel hetkel ja õigel moel kasutama.

Meil kõigil on kiiksud, mis teeb meid inimlikuks ja eripäraseks! Mõista inimesi sellistena, nagu nad on. Arendada inimeste tugevusi, teadvustada nende lubatud nõrkused. Asendada ühe nõrkused teiste tugevustega.

Kunst on olemasoleva (inim)materjali interpreteerimine vastavalt hetkeolukorrale ja eesmärgile, selle täiendamine või sellest ülearuse eemaldamine nii, et tulemus oleks suurepärane! Lisaks tuleb inimeste juures arvestada nende erinevusi e. piltlikult öeldes tuleb marmorit, puitu ja savi väga erinevalt käsitleda.

Konverteerime oma kogemuse ja oskused kaasamõtlejatele, kes tahavad endale otsa vaadata ja leida, mida me saame paremini teha ja millega on mõistlik leppida.
Mats Soomre

Inimene on habras materjal, mida tuleb õrnalt käsitseda. See on kunst!
Neeme Kuningas

Meeskonna Koolitus Ja Mats Soomre

Konsultatsioon: Meeskonna tugevused ja nõrkused

Kui su meeskond pole kontoris, mida saad sa teha, et neid motiveerida? Kuidas ja kui tihti sa nendega suhtlema peaks? Kas sa peaksid ootama, kuni meeskond sinuga ühendust võtab või peaksid sa tagant utsitama ja neile tähtaegu meelde tuletama? Ja kuidas tuled sa toime pingega, mida virtuaaltöö kommunikatsioonile ja inimlikkusele peale paneb?
Loe edasi

Koolituste põhimõtted

Kord küsis üks tööandja: “Mis saab siis, kui ma oma inimesi koolitan ja nad töölt minema lähevad?” Ma vastasin: “Mis saab siis, kui sa neid ei koolita ja nad tööle jäävad?” Me aitame leida meeskondade varjatud potentsiaali ning õpetame seda efektiivselt kasutama. Aitame inimestel saavutada parimaid tulemusi läbi harjumuste muutumise!
Loe edasi
Toiduakadeemia Ja Meeskonnatöö Koolitus

Meeskonnatöö restart, Belbin ja Toiduakadeemia

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“
Loe edasi
Ojako Puhke- Ja Koolituskeskus

Ojakol saavad juhtimine ja meeskond uue hingamise

Meeskonnad tulevad taas kokku. Enesekindlus ja inimliku kontakti väärtus on täna olulisem kui kunagi varem. Üksteise parem mõistmine ja meie kiiksudega arvestamine annab juhtimisele ja meeskonnatööle uue hingamise. Parimad ideed sünnivad tänu keskkonnavahetusele! Tule avasta enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal hinge ja vaimu kosutaval Ojakol.
Loe edasi
Põldotsa Talu

Põldotsa talu: Meeskonnaga inspiratsiooni saama

Põldotsa talu viib teid ajas tagasi, maale nagu vanaema-vanaisa juurde. Siin saab läbi viia koolitusi ja koosolekuid ning mittetavapärane koosoleku keskkond avardab mõttelendu nii osalejatel kui korraldajatel. Inspiratsioon on garanteeritud!
Loe edasi
Belbin Team Roles Accredited

Belbini atesteerimiskursus

Atesteerimiskursus on mõeldud personalitöötajatele ja juhtidele, kes soovivad põhjalikult Belbini mudelisse süüvida ning saadud teadmisi meeskonnas kasutama hakata. Vaatame põhjalikult läbi kõik 9 meeskonnarolli - mis on iga rolli tugevused ning lubatud ja lubamatud nõrkused, arvestades erinevaid meeskonnarollide kombinatsioone. Mis veelgi olulisem – õpime neid teadmisi enda meeskonnas seostama ja interpreteerima!
Loe edasi
Coaching

Coaching ja Belbini meeskonnarollid

Coaching ja Belbin keskenduvad eesmärgile ja lahendusele, mis saavutatakse oma tugevuste ja oskuste leidmise ning teadlikuma rakendamisega. Selle tulemusena suureneb julgus katsetada teistsuguseid lahendusi või luua midagi täiesti uut. Osaleja: "Ma hindan coachingu puhul kõige enam seda põhimõtet, et kõik vajalik eesmärkide ja unistuste saavutamiseks on juba sinu sees olemas."
Loe edasi
Võimaluste Otsija

Intensiivtreening “Müügikunst ja kliendisuhted”

Tavalistest müügioskustest enam ei piisa. Müük on muutunud pigem kunstiks. Müügitehnikad ja müügilaused võib pea igaüks pähe õppida. Palju keerulisem on kõike seda õigel hetkel ja õigel moel kasutada. Õnneks on see on õpitav! Siin aitab müügikunsti intensiivtreening! Keskendume sellele, kuidas suurendada nii müügikäivet kui klientide rahulolu unustamata müüjaid endid. Müügiesindaja reegel nr. 1 ja reegel nr. 2 Kuidas olla julge ja enesekindel, kuid mitte liigselt pealetükkiv? Kuidas vältida ülemüüki ja kuidas teha lisamüüki? Kes on „rasked“ kliendid ja kas nad on üldse olemas? Kuidas toime tulla klientide eitustega?
Loe edasi
Belbin Team Roles Accredited

Lühiseminar “Meeskonnatöö ja Belbini meeskonnarollid”

Seminar on inimestele, kes soovivad mõista nii iseenda kui ka ümbritsevate kaaslaste käitumise tagamaid ning õppida erinevat tüüpi inimestega kergemini kontakti looma. Belbini meeskonnarollide mudeli abil saab analüüsida iga inimese ja meeskonna tugevusi ning lubatud nõrkusi, arvestades käitumiseelistuste eripärasid ja panust meeskonda (mõtlemine, suhtlemine, tegutsemine).
Loe edasi
Innovaator

Suhtlemiskoolitus ja esinemiskoolitus

Tõeliselt praktilised treeningud, kui täiendatakse oma oskuseid, kuidas oma mõte huvitavalt ja meeldejäävalt esitada. Mis juhtuks siis, kui teie juhid ja meeskonna liikmed suudaksid ka keerulises olukorras olla parimad suhtlejad? Veenvad, meeldivad ja suurepärase sõnaseadmisoskusega, kui tegemist on esinemisega, ning mõistvad kuulajad, kes oskavad ka ridade vahelt lugeda, kui tegemist on oluliste läbirääkimistega?
Loe edasi
Meeskonna Koolitus - Koordineerija

Juhtimiskoolitus

Juhtimiskoolitus on sama palju väljakutseid esitav kui juhtimine ise. Küsimus on tasakaalu leidmises ratsionaalsete ja emotsionaalsete juhtimisvõtete vahel ning äri ja inimeste juhtimise vahel.
Mis juhtuks siis, kui teie meeskond hakkaks tööle vähemalt sama säravate silmadega ja efektiivselt kui teie ise? Mis juhtuks aga siis, kui enamus meeskonnast muutuks laisaks?
Loe edasi
Võimaluste Otsija

Müügikoolitus ja müügimeeskonna koolitus

Müük ei ole enam ammu see, mis see oli mõned aastad tagasi! Kliendisuhted ja müük ilma müüki tegemate ometi müües läbi müügitegevuste ... Keeruline? Mitte väga, aga pingutama peab kindlasti!! Mis juhtuks siis, kui iga teie müügimeeskonna liige suudaks müüa homme vähemalt sama hästi kui teie tänane parim müüja?
Loe edasi
Meeskonnakoolitus

Meeskonnakoolitus “Meeskonnatöö ja meeskonnarollid”

Meeskonnatöö koolitus intensiivne treening, mis eeldab aktiivset kaasa mõtlemist endale sobival moel ja valmisolekut muuta oma hoiakuid ja oskuseid.
Loe edasi

Mats teeb seda otsekoheselt ilma keerutamata

Olen osalenud väga paljudel koolitustel ja teinud läbi ka hulga nn erinevaid isiksuse hindamise mudeleid, nagu: MBTI, JTI, Disc, 360 kraadi , Belbin – kõik on ka omamoodi väga head.

Mina olen ise aga väga praktiline, ratsionaalne inimene ja teooria on tore asi teada, kuid sellest võiks elus ka kasu olla. Kõikide nende mudelite puhul on suur mure see, et see ei tekita lihtsasti mõistetavat visuaali inimesest, mis aitab sul teda mõista. Visuaalid aga töötavad väga hästi ja selles osas pean mina Belbinit väga praktiliseks meeskonnatöö korraldamise ja hindamise vahendiks, sellest saavad kõik aru. Seda on võimalik kasutada kõikidel juhtimistasanditel. Seda tuleb võtta kui teenäitajat ja abimeest, mitte kui pühakirja ja absoluutset tõde.

Väga raske on leida koolitajat, kes räägib asjast ja reaalsetest probleemidest, aga Mats teeb seda väga hästi ja otsekoheselt – ilma keerutamata ja ilustamata, kitsaskohad on vaja luubi alla võtta ja välja juurida. Ilusa diplomaatilise jutuga tõehetk sind tavaliselt ei puuduta, kuid Mats rammib valupunkte ilma silma pilgutamata ja see on ülimalt vajalik. Lõpuks on probleemid tegelikult lihtsad, kuid neid mitte teadvustades ja nendest mitte rääkides teeme asjad keeruliseks. Ümbernurga juttu tõlgendame kõik erinevalt, kuid Mats suudab viia seltskonna ühise tõe tunnetuseni ja edasi on juba usalduse küsimus, kuidas me tegelikult käitume.

Mina olen täheldanud ilmselget muutust peale Belbini teema sissetoomist, et inimesed mõistavad üksteise käitumist, suudavad sellega arvestada ja muutuda tõhusamaks. See on igale meeskonnajuhile väga hea meetod ja abimees, ilma raketiteadusesse minemata :)

Janek Saareoks
Back To Top