skip to Main Content
·
01.12.2016

Mõjuv müük – mõeldud tehtud

Peagi märkas õppekeskuse komandör, et Juhanson on müünud elukindlustuse kõikidele uutele kursantidele. Komandöril tekkis asja vastu tõsine huvi ja ta läks Juhansoni loengut pealt vaatama ... mõjuv müük.

Optimist and Pessimist: We need all kind of people

Optimist: I would say the glass is half full. Pessimist: If you ask me, it is half empty. But who is going to pay for it?
Belbin - Kujundaja

Four People as a Team

There was important job to be done and Everybody was asked to do it. Everybody was sure Somebody would do it. Anybody could have done it, but ...
Back To Top
Search