skip to Main Content

Tehnoloogia kiire arenguga on inimliku kontakti väärtus muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Üksteise parem mõistmine ja meie kiiksudega arvestamine annab suhetele uue kvaliteedi nii kodus, tööl kui sõprade hulgas. Belbin Eesti koostööpartner Helena Laus kirjutab oma artiklis Enesekindlus suureneb, kui järgid 5 olulist soovitust “Enesekindlus ei tõuse, kui võrdled ennast teistega! Võrdle end ainult iseendaga”.

Kuidas olla enesekindlam aga mitte pealetükkiv ega liigselt tagasihoidlik? Tahaks olla parem inimene, parem juht, parem meeskonnakaaslane?

Loobu olemast see, kes sa tegelikult ei ole

Võõraste maskide kandmine on liiga närvesööv, kuigi tundub teinekord kasulik olevat. Sa ei pea kogu aeg kõikidele meeldima, see pole võimalik. Parem õpi teadlikumalt nautima oma loomupäraseid tugevusi, hoidma oma lubatud nõrkusi kontrolli all ja tundma oma võimekuse piire. Hoolitse selle eest, et sinu lubatud nõrkused ei muutuks lubamatuteks! Ja ole väärtuslik oma meeskonnakaaslastele nii, et nemad saaksid olla väärtuslikud sulle.

Alusta sellest, et ära luba seda, mida sa niikuinii hästi ei tee. Samuti pole mõtet loota teistelt seda, mida nad niikuinii ei tee.

Vali siit kaks lubadust ja hoia sellest kinni

Innovaatori lubadus

Luban mitte hinnata iseenda ideid ega hoida neid ainult endale. Lisaks sellele püüan meeles pidada, et enda ideede jagamine teistega võib tuua paremaid tulemusi. Kui teised mind koheselt ei mõista, siis hingan sügavalt sisse ja seletan uuesti.

Innovaator on ...

… loominguline, lahendab keerulisi probleeme, pakub uusi ideid, tavapärasest erinev.

Hindaja lubadus

Luban mitte reageerida negatiivselt kõigele, mida ma kuulen, ja sellega alla suruda meeskonnavaimu. Arvestan, et teised austavad minu hinnanguid, kui ma jään erapooletuks ja võtan arvesse nende kõiki ideid.

Hindaja on ...

… läbinägelik, objektiivne, rahulik, analüütiline ja ratsionaalne otsustaja

Koordineerija lubadus

Luban mitte võtta kogu tunnustuse meeskonna poolt tehtud tööst endale. Samuti püüan ma tagada, et võtan ka endale arvestatava osa tööst, et mitte kaasa tuua meeskonna pahameelt.

Koordineerija on ...

.. hea motiveerija ja delegeerija, kes paneb meeskonna eesmärgi suunas liikuma.

Teostaja lubadus

Luban mitte vastu seista muutustele. Ma luban olla avatud uute ideede suhtes. Mõnikord protsessid vananevad ja väikesed muutused on ainult tervislikud.

Teostaja on ...

… plaanipärane, tõhus, praktiline ja suure töövõimega organiseerija.

Viimistleja lubadus

Luban mitte lasta perfektsionismipüüdlusel muutuda kinnisideeks. Ma püüan paremini õppida teistele vajadusel töid delegeerima. Teinekord on tähtajast kinnipidamine olulisem kui detailid.

Viimistleja on ...

… ülipüüdlik, kohusetundlik ja sisemiselt motiveeritud lõpuleviija, kes märkab kõiki detaile.

Võimaluste otsija lubadus

Luban mitte inimesi alt vedada sellega, et unustan ettevõetud asjad lõpuni viia. Samuti lasen vahepeal ka teistel vestlusesse sõna sekka öelda!

Võimaluste otsija on ...

… ettevõtlik, otsib võimalusi väljastpoolt meeskonda, hea algataja, optimistlik.

Kujundaja lubadus

Luban mitte pidada vimma ja luua halba õhkkonda liigse provotseerimisega. Töö sujub märksa paremini, kui ma pean meeles naeratada ja ei kaota enda huumorimeelt ka siis, kui asjad kisuvad halvaks.

Kujundaja on ...

… taganttõukav, väljakutseid esitav, tulemusele orienteeritud visionäär, hea takistuste ületaja.

Meeskonnatöötaja lubadus

Luban mitte vältida pingelisi situatsioone. Kui ma otsustan hoiduda inimese poole, kes käratab kõige valjemini, vaid selleks, et hoida lühiajaliselt rahu, ei pruugi see meeskonna jaoks pikas perspektiivis hästi mõjuda.

Meeskonnatöötaja on ...

… koostööaldis, abivalmis, hoiab ära hõõrdumised, loob positiivse õhkkonna.

Asjatundja lubadus

Luban mitte muutuda liialt kaitsvaks enda töövaldkonna suhtes ega jätta arvesse võtmata väljaspool olevaid faktoreid. Oluline on aeg-ajalt vaadata ka suuremat pilti, vastasel korral võib meeskond kaotada suunataju ning olulised asjad tähelepanuta jätta.

Asjatundja on ...

… sihikindel, professionaalselt pühendunud, suurte praktiliste ja teoreetiliste teadmistega.

Ma soovin teile meelekindlust leppida asjadega, mida te muuta ei saa,
julgust muuta asju, mida te muuta saate,
ja tarkust nende vahel alati vahet teha!

Reinhold Niebuhr’i mõttetera
Kurt Vonneguti raamatust “Tapamaja, korpus 5”
Tõlkinud Valda Raud 1971

Loe edasi

Toiduakadeemia Ja Meeskonnatöö Koolitus

Meeskonnatöö restart Toiduakadeemias

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“
Asjatundja
29.01.2020

Meeskonnarollide tutvustus ja kirjeldus

Dr. Meredith Belbin: "Meeskonnaroll on soodumus mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.“ Kokku on 9 meeskonnarolli, igal omad tugevused ja lubatud nõrkused.
Enesekindlus Saab Alguse Eneseteadlikkusest

Enesekindlus suureneb, kui järgid 5 olulist soovitust

Enesekindlus ei suurene sellest, kui sa kopeerid teisi. Inimesed kipuvad end teistega võrdlema ega mõtle sellele, et teisi kopeerides saadakse kehvapoolne koopia ja originaal hääbub hämarusse. Mõtle parem sellele, et originaal oled just sina ise! Sinus endas on tohutu potentsiaal ja anne, mis võib olla varju jäänud.
Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search