skip to Main Content

Kui me paneme kokku kõikse targemad inimesed (loe “ainult eksperdid”) lootes, et nad moodustavad automaatselt väga võimeka meeskonna, siis me eksime. Tulemus saab olema üpris keskpärane, et mitte öelda konfliktne. Probleem on liigses sarnasuses, kus inimeste tugevused kattuvad ja nõrkuseid pole keegi täiendamas.

Dr. Belbin kutsub sellist olukorda Apollo sündroomiks

Me vajame erinevaid inimesi

  • Eduka meeskonna toimimiseks on vaja meeskonda ühte Innovaatorit (ingl. Plant),  kes genereerib uusi ja ebaharilikke ideid ning lahendab keerulisi probleeme.
  • Kindlasti on oluline Asjatundja (ingl. Specialist), kes omab parimaid teadmisi käsitleva valdkonna kohta ja tagab professionaalse põhjalikkuse.
  • Iga meeskond vajab ühte Hindajat (ingl. Monitor-Evaluator), kes on suurepärane analüüsija ning suudab pakutud ideedest eksimatult valida just selle meeskonna jaoks kõige õigema.
  • Asendamatu on ka Koordineerija (ingl. Co-ordinator), kes oskab igast inimesest esile tuua tema parima poole ning leida igale meeskonnaliikmele just talle kõige paremini sobivad tööülesanded.
  • Paraku ebaõnnestuvad sageli suurepärase strateegiaga meeskonnad, kui puudub praktilise tegutsemisoskusega Teostaja (ingl. Implementer), kes näeb, kuidas eesmärgini jõuda ja oskab otsused ümber sõnastada konkreetseteks ülesanneteks.
  • Viimistleja (ingl. Completer-Finisher) puudumisel ei pöörata piisavat tähelepanu detailidele ega lõpptulemuse kvaliteedinõuetele.
  • Loomult optimistlik Võimaluste otsija (ingl. Resource Investigator) on vajalik, et arendada ideid edasi ja leida uusi võimalusi meeskonnaväliselt.
  • Kui meeskond ei liigu ega arene enam piisava kiirusega, aitab hädast välja Kujundaja (ingl. Shaper), kes oma otsekohese ja entusiastliku loomuga paneb kogu meeskonna kiirelt liikuma.
  • Meeskonnatöötajat (ingl.  Teamworker) on aga hädasti vaja meeskonnaliikmete omavaheliste heade suhete ja positiivse õhkkonna hoidmiseks.

Ei tohi unustada, et igal meeskonnarollil on omad nõrkused, mida kutsutakse lubatud nõrkusteks. Vaata täpsemalt Meeskonnarollide kirjeldused.

Meeskond suudab ära kasutada oma tegelikku potentsiaali vaid siis, kui see koosneb erinevate käitumiseelistustega inimestest (meeskonnarollid), kes on teadvustanud enda ja teiste tugevused ja nõrkused. Vaid siis suudab meeskond toimida oma parimal viisil.

Mis on meeskonnarollid?

Dr. Meredith Belbin
Dr. Meredith Belbin

Meeskonnarollid on maailma ühe tuntuma koostöösuhete uurija ja teadlase Dr Meredith Belbini uurimustöö erinevate meeskondade käitumisest, mille tulemusi kirjeldab raamatus “Management Teams – Why They Succeed or Fail”. Tänaseks on Belbini meeskonnarollide mudel kasutusele võetud paljudes ettevõtetes ja meeskondades.

Dr. Meredith Belbin määratleb meeskonnarolli kui inimese soodumuse kindlal kombel meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda. Belbini meeskonnarollide meetod võimaldab meeskonnal end analüüsida ja välisolukorra nõudmistele kohandada.

Belbini meeskonnarollide arv on lõplik suurus – neid on täpselt üheksa. Iga meeskonnaroll kirjeldab tema positiivset panust meeskonda ja lubatud nõrkusi, millega tuleb arvestada. Meeskonnarollide õige kombineerimine on iga koos toimiva meeskonna kujundamisel oluline. Väga hästi toimivas, võiks öelda, et lausa ideaalses meeskonnas on esindatud kõik üheksa rolli. Meeskonnas, kus on alla üheksa inimese, on igal inimesel kaks-kolm eelistatud rolli.

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search