Skip to content

Praeguse Nõmme ja Kesklinna linnaosa endise Nõmme ja Tallinna linna piiril avati 2000. aasta septembris Järve Selver, mis on kujunenud piirkonna suurimaks tõmbekeskuseks. Aastast 1910 väikeste pausidega kuni 1990. aastani tegutses samal kohal erinevate nimetuste all silikaatkivide tehas. Näiteks 1972. aastal „tõmbas“ toonane Ehitusmaterjalide tehas „Silikaat“ tööle 685 töötajat. Kui rääkida avalikust ruumist, siis oli tuntud 1938. aastal tehase juures avatud saun, mis oli avatud ka teistele ja oli sõjajärgsetel aastatel üks Nõmme parimaid saunu.

Harku kõrts umbes 1900 TLA.1465.1.8777
Harku kõrts umbes 1900 TLA.1465.1.8777

Rohkem kui sada aastat oli aga selle piirkonna – Risti või Risti-Liiva tähtsaimaks tõmbekeskuseks Risti kõrts. Oli ju kõrts tollajal mitte üksnes joomakoht, vaid ka võõrastemaja, söökla, kauplus, seltsimaja ja koosolekuteruum. Laadakauplejad, setud, harjuskid, rändjuudid liikusid ühest kõrtsist teise. Kõrtsis sõlmiti kaubatehinguid, palgati tüdrukuid ja sulaseid, korraldati tantsuõhtuid.

Risti kõrts asus praeguse Järve Selveri vastas, üle Pärnu maantee. Praegu on selles kohas Risti bussipeatus ja selle taga park ametliku nimetusega Oravamäe park. Tegemist polnud väga vana kõrtsiga. Varaseimad andmed Risti kõrtsi kõrtsmiku kohta pärinevad aastast 1788, kui Jüri koguduse varaseimas personaalraamatus märgitakse vanaristi kõrtsmikku Peetrit ja tema naist Kaid. Samas nimetatakse ka Risti kõrtsi Reino leske.

1798. aastal ilmunud Mellini atlases on hilisema Risti kõrtsi nimeks Vanaristi kõrts. Kõrts jäi Viljandi maantee äärde, mida varem nimetati Raudalu või ka Raudaru teeks. Tee pööras vasakule enne kõrtsi. Kõrtsi eest läks läbi väiksem tee, mida nimetati Saku teeks ja ka Trelli teeks (1820), kuna see viis Saku mõisa juurde ja Trelli vesiveskini Kiisa lähedal.

Tallinna (Reval) plaan TLA.149.4.421 leht 1
Tallinna (Reval) plaan TLA.149.4.421 leht 1

Esimene perekonnanimega kõrtsmik Risti kõrtsis oli Karl Wielberg, kes oli sündinud Virumaal Lasinurmes, kust oli pärit (toodud) ka teisi talupoegadest ametimehi Kurna mõisa. Naise Anne oli Karl võtnud 1827. aastal Kurnalt ja saanud Kurnal ka perele liignime Wielberg. 1840. aasta paiku sai Karl (ka Kaarel) Wielberg Kurna mõisa metsavahiks. Kurna mõisa hingeloendid arusaamatul moel peale 1795. aastat Risti kõrtsi ega teiste kõrtside ega ka kõrtsmikke kohta mingeid andmeid ei sisalda. 1834. aasta hingeloendis on Risti kõrtsmik Karl Wielberg märgitud Kurna mõisaküla Tohvri talu elanikuks, mis asus Risti kõrtsist umbes 7 kilomeetri kaugusel.

Kui 1835. aastal avati Pärnu maantee uus trass enamvähem samas sihis, kus see praegugi kulgeb (varem oli Pärnu maantee lahknenud Raudalu teest juba praeguse Juurdeveo tänava lähedal ja kulgenud Tondi tänava sihis), muutus Risti kõrts märksa tähtsamaks maateekõrtsiks. Kas sellel ajal või ka juba varem, ehitati välja suur ja avarate ruumidega Risti kõrtsihoone, mis püsis sama välisilmega kuni lammutamiseni? Risti kõrtsihoone ehitusloo vastu pole keegi kunagi huvi tundnud, kuigi on võimalik, et selle kohta leidub andmeid Ajalooarhiivis.

Lisaks teederistile oli Risti kõrtsi vastas teiselpool teed, umbes seal, kus praegu Pärnu maanteelt keerab tee Järve Selveri parklasse ja kus kasvavad mõned jändrikud männid, tähtis piirikivi, kus said kokku Tallinna linna, Kurna mõisa (hilisema Kurna ja seejärel Tõdva valla), Saku mõisa ja Jälgimäe mõisa (hilisema Nõmme alevi ja Nõmme linna) maade piirid. Võimalik, et Risti nimetus tuleneski sellest piirikivist. Risti kõrts ise oli Kurna mõisa maadel.

Väljalõige Friedrich Eurich Tallinna paanist: Folio 5. Publ. Stadt Sandfläche an der Grenze von Jelgimeggi und Habers.1880-1882. (TLA f 149 n 5 s 1414) Risti kõrtsi ja selle ümbruskonna kohta.
Väljalõige Friedrich Eurich Tallinna paanist: Folio 5. Publ. Stadt Sandfläche an der Grenze von Jelgimeggi und Habers.1880-1882. (TLA f 149 n 5 s 1414) Risti kõrtsi ja selle ümbruskonna kohta.

Kurna mõis oli rüütlimõis, mille omanikud 1833. aastast alates oli von Knorring´ite perekond. 1898. aastal ostis Kurna mõisa sünnijärgne aukodanik Nikolai Koch. 1900. aastal kehtestati riigi viinamonopol, mis tõi kaasa kõrtside sulgemise. Kõrtsihoonetes hakkasid tööle viinapoed või ehitati need ümber seltsimajadeks või elumajadeks. Kurna mõisa neljast kõrtsist: Risti, Raudalu, Liiva ja Tammetalu õnnestus mõisaomanikul säilitada kaks viimast, mis tegutsesid veel ka 1914. aastal. Riigiviina müük kõrtsiomanikule enam endist tulu ei toonud, kuid käivet võis suurendada konkurentide adumine. Risti kõrts jäi kasutusele mõisatööliste elumajana.

Risti kõrts oli 18. ja 19. sajandil kogu Eestile iseloomulik kahe talliga kõrtsihoone. Oma põhiplaanilt ja ka ruumide jaotuselt, kuivõrd see on tuvastatav, sarnanes Risti kõrts väga Valkla, Viitna ja Raudoja kõrtsiga Hoone oli väga pikk – ligi 59 meetrit ja laiusega põhjapoolsest küljest 14,5 meetrit ning lõunapoolsest otsast umbes meeter kitsam. Hoone keskosa – kõrtsituba, oli umbes 26 meetri pikkune palkehitus, mille ees oli ligi 2 meetri laiune kividega sillutatud 6 sambaga ulualune. Kõrtsihoone peauks viis esikusse, mille taga oli mantelkorsten-köök, mis hiljem ehitati ümber majarahva ühiseks pesuköögiks. Sellest paremal oli kõrtsituba talupoegadele (25 ruutmeetrit, mis oli hoone suurusega võrreldes suhteliselt väike). Teisel pool oli 2 suuremat sakstekambrit, mida soojendas ahi ning mille jaoks oli eraldi tavaline korsten. Hoone tagaküljel olid kõrtsmiku eluruumid ja letikamber. Väljakujunenud tava kohaselt pääses saks otse letiruumi leti ette. Talupoegadele ulatas kõrtsmik joogid ja söögid läbi letiluugi ava. Kõrtsmiku eluruumide või sahvri all asus avar (3×7 meetrit) võlvitud õllekelder. Mõlemas hoone otsas olid paekivist seintega ühesuurused (16 meetri pikkused) tallid­ – üks talupoegadele ja teine sakstele. Kõrtsihoone esiküljel olid viis kuue ruuduga ja aknaluukidega akent, mis pärinesid ilmselt 19. sajandi lõpust. 1925. aastal oli kõrtsitoa ja linnapoolne härrastetalli osa kaetud sindlikatusega ja lõunapoolne talupoegade rehealune pilpakatusega. Ilmselt sellel ajal oli kõrtsihoonel juba ka viilkatus. Kõrtsi juurde kuulus umbes pool hektarit kartuli- ja aiamaad.

Endise Risti kõrtsihoone keskosa eestvaade 1950. aastal (TLA, f R-413, n 1, s 782, l 13,14)
Endise Risti kõrtsihoone keskosa eestvaade 1950. aastal (TLA, f R-413, n 1, s 782, l 13,14)

Huvitaval kombel ei ole meile teada ühtegi Risti kõrtsi kohta säilinud pilti.
NB! Siiski mõnd fotod on olemas. Vaata allpool olevat lisainfot ja fotogaleriid.

Enamvähem järjepidevad andmed Risti kõrtsi elanike kohta pärineva aastatest 1920–1943, kui endine kõrtsihoone oli kasutusel elumajana. Ilmselt suurem ja valgem kahetoaline endine kõrtsmiku korter oli mõeldud linna metsavahi ametikorteriks. Kui praegu on Tallinnas alates käesolevast aastast üks metsavaht, siis 1939. aastal oli Tallinnas 10 metsavahti ja 1 metsnik. Enamus linna metsi ja rabasid – kokku 6134 ha asus väljaspool linna piire linnamõisate maadel. Suurimaks Tallinna metsaks oli Kurna metsandik Tallinnast lõunas mõlemal pool Raudalu teed. See oli jaotatud kolmeks vahtkonnaks. Endises Risti kõrtsis oli Kurna-Risti metsavahi ametikorter.

1925–1936 oli Kurna-Risti metsavahiks Juhan Kullikoff ja seejärel Kurna-Risti metsnikuks Arvo Lehiste. Kurna-Risti metsavahi ja metsniku palk oli suurem kui teistel linna metsavahtidel – 1939. aastal näiteks 70 krooni kuus. (Samasuurt kuupalka said näiteks linnarhiivi majahoidja-kütja, kõik linna koolide majahoidjad ja linna puiesteevahid). Kurna metsad andsid 1930. aastatel umbes 80% linna metsatuludest. Teatud tulu andis veel Koitjärve mets, kuna teiste metsade majandamise tulud olid kuludest väiksemad. Kurna mets oli „Pätsi ajal“ Eesti kõrgseltskonna jahipidamiskoht, kus nad võõrustasid välisriikide diplomaate koos õhtusöögiga Kurna mõisa häärberis. 1938. aastal katsetati Kurna metsas esimest korda mootorsaagi, mis oli bensiinimootoriga ketassaag. Saksa okupatsiooni ajal elas lisaks metsavahile Risti kõrtsis ka üks Ülemiste järvevahtidest.

Ülejäänud 5 korterit vanas kõrtsihoones olid ühetoalised köök-toad, mille linn oli välja üürinud. Nende korterite elanikkond polnud eriti püsiv, vahetudes paari-kolme aasta jooksul. Kokku elas majas umbes 20 elanikku.

Nimetame siinkohal mõned hiljem tuntuks saanud majaelanikud. 1929. aastal (1934. aastal enam mitte) elas majas koos vanematega kooliõpilane Remi Milk (18.07.1920 Tallinn–5.08.2011 Trosa Rootsi), kellest hiljem sai Eesti sõjaväelendur ja seejärel metsavend. 2005. aastal sai ta Sõjaliste teenetega vabadusvõitlejana Eesti Kotkaristi V klassi. Remi vanem õde Hiljast (Hilja Tulviste 1914–2004) sai akadeemik Peetrer Tulviste ema. Peeter Tulviste on kirjutanud oma lapsepõlvest: “Ma sooviksin, et kõigil oleks sellised vanemad ja lapsepõlvekodu nagu minul.” 1943 elas endises Risti kõrtsis Linda Soomre (Eylandt) (1918–1996) Linda Soomre oli 35 aastat (1961–1996) Tallinna Siselinna kalmistu juhataja, kes Nõukogude võimu ajal suutis hävitamisest päästa Tallinna maetud Briti sõjaväelaste hauad. Briti mereväelaste hauad taastati 1994. Samal aastal autasustas kuninganna Elizabeth II Linda Soomret vapruse ja väljapaistva panuse eest kahe riigi suhetesse Briti Impeeriumi Ordu auliikme ordeniga.

Kõikjal, kus Risti kõrtsist on kirjutatud, märgitakse selle lammutamise ajaks 1950. aastat või ebamääraselt sõjajärgseid aastaid. Tegelikult see nii ei olnud. Sõjajärgsel ajal oli Pärnu mnt 145 hoone Tallinna Heakorratrusti kasutuses elumajana ja laohoonena. 1949. aastal tehti majale kapitaalremont. Aprillis 1958 andis Heakorratrust maja üle Tallinna Elamutevalitsusele. Viimane dokument Pärnu mnt 145 asuva endise kõrtsihoone kohta on õnnestunud leida 11. jaanuarist 1960, Endine kõrtsihoone kuulus majavalitsuse nt 80 bilanssi ja selles oli 6 korterit ning 7 tuba, kus elas 23 elanikku.

23. detsembril 1969 tuvastas Tallinna Tehnilise inventariseerimise büroo, et Pärnu mnt 145 hoone on lammutatud ja praegu on seal haljasala. Selleks, et selles veel enam veenduda vaadati läbi majavalitsuse nr 81. bilanss ja leiti, et Pärnu mnt 145 maja seal ei ole. (Seal polnud seda maja kunagi olnudki). Tavaliselt oli maja lammutamise aluseks Tallinna TSN Täitevkomitee korraldus, kuid toimikus pole sellisele korraldusele viidatud. Nii jääb Risti kõrtsi kadumise mõistatus praegu päriselt lahendamata. Ehk teavad meie postituse lugejad sellest midagi täpsemalt või oskavad midagi täiendada?

P.S. Algse artikli all on Marko kommentaar: “1965. aastast on Tallinnast ameeriklaste tehtud satelliidifoto ja sealt ma Risti kõrtsi enam ei leia (Viljandi mntja Pärnu mnt ristumiskohast natuke lõunas), selle koha peal on haljasala.”

Artikli autor: Kalmer Mäeorg
Allikas: Tallinna Linnaarhiiv

Lisainfo Valdu Nellis artiklist

Pärnu maantee kaart, Risti kõrts
Pärnu maantee kaart, Risti kõrts

Järve Selveri vastas, üle Pärnu maantee Raudalu poole, asus Risti kõrts, millest on teateid alates 1774. aastast. Siin lõppes ka Kurna mõisa territoorium ja algas Erbe suvemõis. Hilisemal ajal plaanis Tallinna linn Risti hoonetesse keskuse, kus asuks mustuse väljaveoks vajalik inventar. Hooned lammutati 1950. aastatel.

1798. a. ilmus Tuhala mõisa omaniku Mellini atlas. Selle järgi on Risti kõrtsi nimetuseks Vanaristi ja Raudalu ning Tammetalu kõrtsi vahel asub Uueristi kõrts. Kirikuraamatus on selle viide 1789. aastal.

Kuid seda kõrtsi ei ole kauaks ja asukoha kohta võib teha vaid oletusi, sest Mellini kaart on liiga umbmäärane. Kui varemal ajal kulges maantee praeguse Kurna vallamaja juurest Raudalu kõrtsini, kulgedes kilomeetri ulatuses praktiliselt paralleelselt Viljandi maanteega, siis mingil ajal, sadakond meetrit enne Viljandi maanteed, on praegune Kiili- Nabala tee pööratud järsult vasakule. Tekkinud uue ristmiku lähedale võibolla rajatigi Uueristi kõrts. Igatahes oli 18. saj. lõpus meie kandi talumehel võimalus mõisast suure vaevaga teenitud raha samale mõisnikule tervelt kaheteistkümnes kõrtsis tagasi anda. Raha puudus polnud takistuseks.

Endise Risti kõrtsi eestvaade ja põhiplaan
Endise Risti kõrtsi eestvaade ja põhiplaan

Allikas: Maaleht

Lisainfo Margus Mändveer postitusest

Pärnu maantee ehitamine Järvel 1933, paremal Risti Kõrts
Pärnu maantee ehitamine Järvel 1933, paremal Risti Kõrts

Tsement-makadamtee ehitus Pärnu maanteel Järvel, septembris 1933.

Esimese asfalttee Eestis rajas 100 aasta eest Tallinn – see kulges kesklinnast Russalkani Ajaleht Pealinn

Praegu on selles kohas Risti bussipeatus ja selle taga Oravamäe park. Vasakule jääb Järve selveri ala. Paremal Risti kõrts (Vanaristi kõrts), mõned sammud edasi pööre Viljandi maanteele. Vasakul kaks sammu tagasi kaadrist väljas asus Vilbergi kauplus. Mõnesaja meetri kaugusel Raudalu maantee ääres oli Liiva kõrts tänase aadressiga Viljandi maantee 18. Mõlemad joogikohad on märgitud juba 1798. aastal kaartidel.

Fotogalerii

Risti kõrtsi hoone Järvel 1960
Risti kõrtsi hoone Järvel 1960
Risti kõrtsi hoone Järvel 1960
Endise Risti kõrtsi otsvaade
Endise Risti kõrtsi otsvaade
Endise Risti kõrtsi eestvaade ja põhiplaan
Endise Risti kõrtsi eestvaade ja põhiplaan
Endise Risti kõrtsihoone keskosa eestvaade 1950. aastal (TLA, f R-413, n 1, s 782, l 13,14)
Endise Risti kõrtsihoone keskosa eestvaade 1950. aastal (TLA, f R-413, n 1, s 782, l 13,14)
Pärnu maantee ehitamine Järvel 1933, paremal Risti Kõrts
Pärnu maantee ehitamine Järvel 1933, paremal Risti Kõrts
Vilbergi kauplus Pärnu maanteel, Järve, Risti kõrts 1933
Vilbergi kauplus Pärnu maanteel, Järve, Risti kõrts 1933
Vilbergi kauplus Pärnu maanteel, Järve, Risti kõrts 1933
Vilbergi kauplus Pärnu maanteel, Järve, Risti kõrts 1933
Risti kõrtsi hoone Järvel 1960
Risti kõrtsi hoone Järvel 1960
Tallinna (Reval) plaan TLA.149.4.421 leht 1
Tallinna (Reval) plaan TLA.149.4.421 leht 1
Väljalõige Friedrich Eurich Tallinna paanist: Folio 5. Publ. Stadt Sandfläche an der Grenze von Jelgimeggi und Habers.1880-1882. (TLA f 149 n 5 s 1414) Risti kõrtsi ja selle ümbruskonna kohta.
Väljalõige Friedrich Eurich Tallinna paanist: Folio 5. Publ. Stadt Sandfläche an der Grenze von Jelgimeggi und Habers.1880-1882. (TLA f 149 n 5 s 1414) Risti kõrtsi ja selle ümbruskonna kohta.
Pärnu maantee kaart, Risti kõrts
Pärnu maantee kaart, Risti kõrts
Harku kõrts umbes 1900 TLA.1465.1.8777
Harku kõrts umbes 1900 TLA.1465.1.8777
Endise Risti kõrtsihoone (Pärnu mnt 145) asendiplaan 1950. aastal (TLA, f R-413, n 1, s 782, l 12)
Endise Risti kõrtsihoone (Pärnu mnt 145) asendiplaan 1950. aastal (TLA, f R-413, n 1, s 782, l 12)
Risti kõrtsi hoone Järvel 1960Endise Risti kõrtsi otsvaadeEndise Risti kõrtsi eestvaade ja põhiplaanEndise Risti kõrtsihoone keskosa eestvaade 1950. aastal (TLA, f R-413, n 1, s 782, l 13,14)Pärnu maantee ehitamine Järvel 1933, paremal Risti KõrtsVilbergi kauplus Pärnu maanteel, Järve, Risti kõrts 1933Vilbergi kauplus Pärnu maanteel, Järve, Risti kõrts 1933Risti kõrtsi hoone Järvel 1960Tallinna (Reval) plaan TLA.149.4.421 leht 1Väljalõige Friedrich Eurich Tallinna paanist: Folio 5. Publ. Stadt Sandfläche an der Grenze von Jelgimeggi und Habers.1880-1882. (TLA f 149 n 5 s 1414) Risti kõrtsi ja selle ümbruskonna kohta.Pärnu maantee kaart, Risti kõrtsHarku kõrts umbes 1900 TLA.1465.1.8777Endise Risti kõrtsihoone (Pärnu mnt 145) asendiplaan 1950. aastal (TLA, f R-413, n 1, s 782, l 12)

Loe edasi

Tüngal Ja Tüngla Teated
04.12.2016

Tüngal ja Tüngla teated

Kiiksuga kirjutatud lood muigamiseks ja kaasamõtlemiseks. Kerget eneseirooniat, satiiri, musta huumorit ja ajaloolisi tähelepanekuid.

Mats Soomre, Belbin Eesti

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search