skip to Main Content

2011. aastal tegi Harvardi Ülikooli professor J. Richard Hackman ülevaate “Kuuest tavalisest valearusaamast meeskonnatööst”, toetudes oma ulatuslikule uurimistööle USA luure kogukonnas. Vaatame tema järeldusi ja uurime neid natuke detailsemalt läbi Belbini vaatenurga.

1. Räägitakse, et harmoonia aitab …

Lihtsalt panna kokku mingi arv inimesi ja loota, et nad meeskonnana töötavad, ei ole piisav. Dr Meredith Belbin

Järeldus. Hackman avastas, et lahkarvamused meeskonnas olid head, kui nendega tegeleti mõistlikult ja need ei seganud keskendumist meeskonna eesmärkidele.

Nõus. Meeskonnarollide mõistes võib olla lihtsam töötada koos inimestega, kellel on sinuga sarnane roll, kuid see ei tähenda, et te tingimata tõhusad olete. Tasakaalus meeskonnas, mis koosneb erinevate käitumiseelistega inimestest, kohtab tihedamini erinevaid vaatevinkleid, mille tagajärjel on tulemused paremad.

KoostööKunstiKool Belbin Eesti

2. Räägitakse, et meeskonda on vaja tuua uusi inimesi …

Järeldus. Kuigi võib arvata, et asjade muutmine toob värskeid ideid ja uut energiat, leidis Hackman, et mida kauem grupp koos on, seda parem on nende suutlikkus.

Nõus. Belbini arvates on meil rohkem võimalusi õppida, kuidas teised käituvad, mida kauem me koos oleme. Käitumist saab jälgida – ja mingil määral ka ennustada – nii et on loogiline, et me tunneme ennast mugavalt, kui me teame, milliste meeskonnarollidega me tegeleme ja kuidas nendest suhetest maksimumi võtta.

3. Räägitakse, et suurem on parem …

Järeldus. Hackman avastas, et “üks tavalisemaid ja suuremaid takistusi tõhusaks koostööks” on meeskonna liigne suurus. Ta märkis, et see viib laisklemiseni ja teeb töö koordineerimise vaevanõudvamaks.

Nõus. Suurus loeb! Dr Belbini ideaalmeeskonna suurus on neli inimest. See võimaldab igal inimesel luua lähedane tööalane suhe teiste meeskonnaliikmetega. Paaris arv tähendab, et otsuste vastuvõtmisel tuleb jõuda nõusolekuni ilma, et kellelgi oleks otsustav hääl. Kuus inimest meeskonnas ei ole maailma lõpp, aga mida suuremaks see number läheb, seda ülearusemalt ja vähem tegusalt inimesed ennast tunnevad.

4. Räägitakse, et tehnoloogia asendab näost näkku suhtlemise …

Järeldus. Uuringute kohaselt olid meeskonnad, kes töötasid eraldi, ebasoodsas olukorras. Meeskonnad peaksid kokku tulema vähemalt töö alguses, keskpunktis ja lõpus.

Nõus. Me kuuleme küsimust “Kas Belbin töötab ka virtuaalmeeskondadega?” päris tihti ja muidugi on paratamatu, et see muutub tänu kodus töötamisele ja töö globaliseerumisele aina tavalisemaks. Sellises olukorras soovitame anda inimestele võimalus kohtuda üksteisega näost näkku vähemalt ühe korra. Arusaamatused on loomulikud, kui suheldakse omavahel telefoni või emaili teel ja “tõeline” ühendus aitab luua konteksti. Sotsialiseerumine läbi Skype’i on samuti suur eelis. Suureks abiks on teadmine, millised on sinu kaugel tööd tegeva meeskonnakaaslase käitumiseelistused.

5. Räägitakse, et kõik sõltub liidrist …

Juhtimine ei pea olema ühe inimese pingutus, juhtimine võib olla kindel koostöövorm. Mats Soomre, KoostööKunstiKool

Järeldus. Kuigi juhid mängisid olulist rolli, leidis Hackman, et edu saavutamine eeldas tõhusat koostööd meeskonnas, meeskonnaliikmete iseseisvust ja meeskonna head käimalükkamist. Tervelt 60% edust tulenes juhi loodud keskkonnast, mis võimaldas meeskonnaliikmetel ennast efektiivselt rakendada, 30% meeskonna moodustamisest ja ainul 10% reaalajas toimuvast coachingust ja õpetamisest.

Nõus. Me oleme alati öelnud, et üks peamisi väikese ja tasakaalustatud meeskonna omadusi on roteeritud või jagatud juhtimine. Meeskonnatöö vajab kooslustunnet ja usaldust, mis tuleb seestpoolt, mitte kõrgelt ülevalt.

6. Räägitakse, et koostöö sünnib iseenesest, kui paneme kokku andekad inimesed …

Järeldus. Meeskonnatöö vajab korralikku ettevalmistust ja läbimõtlemist, et kokku saaks õiged inimesed, kellel on piisavalt ressursse ja võimalusi koostööks.

Nõus. Dr Belbini uuringutes osalenud Apollo meeskonnad, mis koosnesid äärmiselt intelligentsetest inimestest, kuid osutusid ebaedukateks, olid tõestuseks, et individuaalne akadeemiline või tunnetuslik andekus ei garanteeri meeskonna edu. Edu saavutamiseks on vaja teadlikku pingutust ja meeskonnarollide tasakaalu, kus kõik üheksa meeskonnarolli on oma tugevustega õigel hetkel kasutada. Meeskonda luues on oluline mõelda, mis on meeskonna eesmärk ja millistel sammudel keda kõige rohkem kasutada.

Professor J. Richard Hackmani ja Dr R. Meredith Belbini mõtetel  on suur sünergia. Ja kui kaks tarka pead jõuavad samadele järeldustele, siis neil võiks ju õigus olla?

J. Richard Hackmani originaalartikkel: Six Common Misperceptions about Teamwork

Victoria Bird

As the head of Research & Development at Belbin UK, Victoria loves to research and write, and her days are filled with penning anything from articles to white papers.

Back To Top
Search