skip to Main Content

Õiged inimesed õiges meeskonnas õigel tööl

Efektiivsusest on räägitud kogu aeg – kes tõsiselt, kes vähem tõsiselt. Nüüdseks on sellest saanud ellujäämise võtmesõna. Tööelu on pidevas muutumises. Kui soovime vastu pidada ja ka edu saavutada, peame ka ise muutuma. Seega tuleb õppida oma panust andma enam kui ühel viisil – soovitatavalt kõige sobivamal.

Paraku ei saa välistada ka ümberkorraldusi meeskonnas. Sellega seoses tekib tihti küsimusi.

Probleemi sõnastus ja kolm küsimust

Õigesti esitatud küsimusest või lahendamata probleemi sõnastamisest sõltub tihti ka õige lahendus. Mõistlik ja õiglane on esitada endale kolm järgmist küsimust.

  • Kes on need inimesed, kes sobivad antud tööd tegema kõige efektiivsemalt ja tulemuslikumalt?
  • Kes on need inimesed, kes sobivad omavahel kõige paremini koos töötama ja koostööd tegema?
  • Mida ja kuidas tuleb teha, et ära kasutada nii iga inimese kui ka kogu meeskonna potentsiaal?

Paljud nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonid toetavad nn kompetentside ideed. Ideaalis tähendab see, et töötaja oskab teha võimalikult palju erinevaid asju, saavutab kõik seatud eesmärgid, ning need, kellega ta tööalaselt kokku puutub, võtavad teda hästi omaks.

Kuid tegelikkuses ei suju asi päris nii. Koostöö ühtedega laabub paremini kui teistega. Keegi pole kõikides ülesannetes ühtviisi kompetentne. Õnneks ei takista selline ebavõrdsus sugugi arengut ega efektiivsust. Kui me tõesti oleksime kõikides ülesannetes ühtviisi kompetentsed, oleks raske otsustada, kes peaks tegema mida või kes kellega koos töötama.

Tunne nii enda kui teiste tugevusi

Kõige edukamaid meeskondi iseloomustab mitte ainult inimeste professionaalsete oskuste tase, vaid erinevate käitumismallidega inimeste tasakaal.

Maailmas ja eriti Euroopas on üheks tõhusamaks ja kasutatavamaks mudeliks dr. Meredith Belbini poolt Suurbritannias loodud meeskonnarollide mudel. Meeskonnaroll on soodumus meeskonnas mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda. Kokku on üheksa erinevat meeskonnarolli.

  • Mõtlejad on Innovaator, Hindaja, Asjatundja
  • Tegutsejad on Kujundaja, Teostaja, Viimistleja
  • Suhete loojad on Koordineerija, Meeskonnatöötaja, Võimaluste otsija

KoordineerijaOletame, et meil on vaja luua meeskond, kes peab hakkama saama nii uute ideede (tänavu on innovatsiooniaasta!) väljamõtlemise kui ka nende elluviimisega.

Selleks on vaja meeskonda üht INNOVAATORIT, kellelt saab uusi ja ebaharilikke ideid ja kes suudab lahendada keerulisi probleeme, ning ASJATUNDJAT, kellel on käsiloleva valdkonna kohta parimad teadmised. Edasi on vaja meeskonda HINDAJAT, kes on suurepärane analüüsija ning suudab kõikidest headest ideedest välja valida just kõige õigema, ning KOORDINEERIJAT, kes oskab toime tulla raskesti juhitavate Innovaatoritega ning leida igale meeskonnaliikmele just talle kõige paremini sobivad tööülesanded.

Paraku ebaõnnestub ka parima strateegiaga meeskond, kui puudub praktilise meelega TEOSTAJA, kes oskab ideed ümber sõnastada konkreetseteks ülesanneteks, või kui ei pöörata piisavat tähelepanu detailidele, sest pole VIIMISTLEJAT. Selleks et leida ja arendada uusi ideid ja võimalusi meeskonnaväliselt, on vaja VÕIMALUSTE OTSIJAT, kes on ka loomulik optimist.

Kui meeskond ei arene enam piisava kiirusega, aitab hädast välja KUJUNDAJA, kes on muutuste tekitaja ning lisaks tegutseb kõige tõhusamalt kriisiolukorras. Ära ei tohi unustada MEESKONNATÖÖTAJAT, keda on vaja meeskonnaliikmete omavahelise suhete hoidmiseks.

Kõige efektiivsemad on meeskonnad, kus on neli kuni kuus inimest ja esindatud on (enamasti) kõik meeskonnarollid. Kuna igal inimesel on kaks kuni kolm eelistatud meeskonnarolli, saab inimesi ja meeskonnarolle tundes lihtsalt moodustada efektiivse meeskonna. Iga tugevusega kaasneb ka medali teine pool – lubatud nõrkus. Need on vähim eelistatud meeskonnarollid, millega inimene hästi toime ei tule ja millest on kasulik teadlikult hoiduda.

Töökoha nõuded ja sobivus tööga

Iga inimene ja kogu meeskond toimib kõige efektiivsemalt just siis, kui lisaks omavahelisele sobivusele teeb igaüks talle sobivaimat tööd. Nii nagu igal meeskonnarollil on omad tugevused, on ka igal töö(koha)l kindlad nõuded käitumisele, mis aitavad tööga võimalikult tõhusalt toime tulla. Töökoha nõudeid saab kirjeldada Belbini meeskonnarollide mudeli abil.

Näiteks ütleb töökoha nõuete aruanne klienditoe spetsialisti töö kohta, et selles töös on keskse tähtsusega toimetulemine inimestega. Ta peab nad enda poole võitma ning teenima nende heakskiidu, mis ei pruugi alati sugugi kerge olla. Selles positsioonis saavutab edu meeskonnatöötaja, kel on head suhtlemisoskused ja oskus kuulata.

Peamiseks eelduseks siin on võime kohelda inimesi peenetundeliselt ja arvestada nendega. Suur voorus on viisakus. Kohati kulub ära oskus osutuda mitte reageerida provokatsioonidele. Mõistagi saavad erinevad inimesed sellel töökohal väga erinevalt hakkama.

Reaalses elus tuleb igat töökohta vaadata just selle pilguga, milliseid erinevaid töid seal tehakse. Pole harv sellinegi juhus, et samale töökohale tehakse kaks erinevat töökoha nõuete profiili.

Praktikas aitavad Belbini meeskonnarollid koos töökoha nõuete ja töökohale sobivuse aruannetega moodustada efektiivseid ja motiveeritud meeskondi, kes väga suure tõenäosusega on võimelised ära kasutama oma tegeliku potentsiaali. Pealegi saab nii säästa suure hulga aega, närve ja kulutusi.

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search